Vesmír: 2004/10

datum vydání: 14. 10. 2004

Úvodník

Od světa geometrického k světu digitálnímu

Citované motto napsal Bolzano v době, kdy se matematika začala rozcházet – ke škodě pro obě strany – s filozofií. Říkává se, že do té doby bývali...

Odpověď na každou otázku

Nadsvětelné rychlosti v kosmologii

Odpověď na tuto otázku je na první pohled velmi jednoduchá. Podle speciální teorie relativity, kterou dnes zná téměř každý čtenář scifi literatury,...

Nad knihou

Jen bezmoc?

Prof. MUDr. Vladimír Wagner, mikrobiolog a imunolog, v nedávno vydaných vzpomínkách popisuje svůj pestrý, košatý a dlouhý život, především...

Příručka odbytá, a přece nejlepší svého druhu

Asi každý, kdo rád pozoruje ptáky, se při některé ze svých procházek do přírody domníval, že vidí nějaký vzácnější druh, který se k nám zatoulal...

Dokument i román, monument i panoptikum

Jako by mě astronom posadil před ohromný dalekohled namířený k Marsu. Spatřil jsem hory, kopce, balvany až po kamínky. Takto užaslý jsem četl knihu...

Věda pod objektivem

Bolívijské překvapení

O Jižní Americe se říká, že je ptačím kontinentem. Vzhledem k tomu, že naprostá většina „ptáčkařů“ vstoupivších na jihoamerický kontinent směřuje...

Jazykový koutek

Zub času

Promyšlené systémy starých kalendářů svědčí o tom, jak brzy začal člověk sledovat neúprosné plynutí času (chronos) a zřejmě už tenkrát s ním...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

Astronomie a názory o všemmíru před Koperníkem. […] V nejstarší době vidíme více národů vedle sebe vynikati, aniž se může říci, že druh od druha...

Architektura

Nová stavba na Snežke

Okrem rozsiahlych obchodných, admi-nistratívnych a kultúrnych budov sú dnes pre združenie Hoffman Rajniš architekti (H.R.A.) charakteristické malé...

Dopisy čtenářů

Univerzita na ploše 2000 hektarů

Dovolil jsem si poslat vám několik postřehů z Texas A&M University, kterou jsem na čas vyměnil za starou dobrou Biologickou fakultu a Entomologický...

Aktuálnosť, profesionalita a proporcionalita

Po návrate z 15. medzinárodnej biologickej olympiády (I.B.O.) v Brisbane som pri čítaní recenzie na Nový přehled biologie v júlovom čísle Vesmíru...

Moje osobní zrání od paleolitu k neolitu

Můj děda koupil před padesáti lety půl hektaru půdy mezi záhumenky jedné z vesnic mezi Blaníkem a Posázavím. Z tohoto kraje pocházel, a když mu...

K čemu vlastně v naší malé zemi potřebujeme vědu?

Onehdá jsem se dostal do diskuse s instalatérem, který nám v bytě něco spravoval. Když zjistil, že jsem vědecký pracovník, poněkud se zachmuřil a...

Válka světů a mikrobů. Aztékové, Cortés a evropské infekce

V roce 1519 žilo v Mexiku 25 až 30 milionů lidí. O sto let později jich zbylo jen 1,6 až 2,5 milionu. Podobně rychle jako obyvatelé říše Aztéků...

Vetřelci o jedné noze

V minulých číslech Vesmíru probíhal seriál o invazích a expanzích rostlin, tentokrát se však obrátíme k jedné živočišné skupině, o níž bychom...

Dezinfekční opalovací krém hrochů

Řada z nás měla možnost vidět fotografie či filmové záběry hrochů s červeným sekretem na hlavě nebo na zádech. Vylučování červenooranžového sekretu...

Přesnost starověkých astronomických měření

Nikdo nepochybuje o tom, že staří Mayové, Egypťané nebo Číňané byli schopni přesných astronomických pozorování, dovedli vytyčit směr důležitých...

Orientovanie stavieb v starovekom Egypte

Na území Egypta nachádzame pozostatky stavieb, ktoré vykazujú znaky veľmi presného orientovania, či už ide o svetové strany, alebo iné smery, v...

Mayský kalendář

Během velmi dlouhého historického vývoje dospěli lidé v nejrůznějších kulturách do stavu, kdy začalo být dělení času a používání kalendáře naprosto...

Nová Kaledonie, „nejmenší světadíl“

Když v roce 1774 spatřil kapitán James Cook v jižní části Tichého oceánu neznámý ostrov, vzbudila v něm hornatá krajina s araukáriemi, z dálky...

Dnešní mikroskopie v biomedicíně

V minulých stoletích se světelné mikroskopy v biologii používaly převážně pro pozorování a popis buněk či jejich výrazných struktur. Rozvoj...

Víc než pouhý mikroskop

První prakticky použitelný konfokální mikroskop – mikroskop s dvojitým řádkováním, který vznikl s přispěním českých vědců M. Petráně a M....

Veřejný anonym

Mohlo by se jevit jako nepatřičné, když dnes, v době nedávno nabyté a stále ještě hýčkané svobody, budu hovořit o hrozbě totality, která nad námi...

Co se stalo s českou biologií před 50 lety?

Dvojité výročí Emanuela Rádla (viz Vesmír 81, 688, 2002/12) je dobrou příležitostí k vzkříšení nebo alespoň oživení jeho myšlenkového odkazu, tak...

Aktuality

Je libo zelené vepřové?

Nebojte se, zelené je jen pod ultrafialovými paprsky. Vědcům z Ludvíkovy a Maxmiliánovy univerzity v Mnichově se podařilo pomocí modifikovaného...

Syntetické priony

Nemoci působené infekčními proteiny (priony) lze rozdělit na sporadické (Creutzfeldtova-Jacobova nemoc je příčinou jednoho z milionu úmrtí i u...

Daň múze?

Už niekoľko štúdií potvrdilo, že básnici umierajú skôr, ako autori iných žánrov. Vedci prehodnotili príčiny úmrtia 987 literárne činných mužov a...

Násilí sportovních fanoušků a alkohol

Podle britských údajů souviselo v sezoně 2000–2001 s alkoholem 27 % všech zatčení na zápasech fotbalové ligy. Údaje z České republiky sice nejsou k...

Objeveno embryo ptakoještěra

Spodnokřídové vrstvy z Číny (formace Yixian) staré zhruba 121 milionů let přestavují jedinečné naleziště výborně zachovalých fosilií (viz Vesmír...

Planetka Shannon

S potěšením jsem si v č. 8 přečetl medailon C. E. Shannona napsaný P. Vysokým. Čtenáře Vesmíru bude v této souvislosti jistě zajímat, že zásluhou...

Vegetariánske modlivky?

Mnohé druhy predátorov sa občas živia aj vegetariánskou potravou, akú úlohu však zohráva toto správanie, nie je dostatočne objasnené. V...

Elektrina a bolesť?

Zo skúmania vplyvu elektromagnetického poľa (37 Hz, 80 mT) na pokusné myši vyplynuli isté náznaky, že jeho prítomnosť zvyšuje vnímanie bolesti....

Jak rychle mizí ptáci z pralesa?

Není pochyb o tom, že se dnes zmenšuje rozloha tropických deštných pralesů a existují i odhady, jak rychle proces odlesnění postupuje. Ovšem jakou...

Selén a schizofrénia

Pri mnohých psychických ochoreniach zatiaľ nevieme objektívne určiť prítomnosť poruchy prostredníctvom nejakého jednoznačného biochemického...