Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Eliáš Pavol

Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., (*1949) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde je vedúcim katedry ekológie, sa okrem iného zaoberá výskumom flóry a vegetácie na narušených stanovištiach a možnosťami jej obnovy.

Počet článků: 5

Druh ako ekosystém?

3. 6. 2024  |  Vesmír 103, 321, 2024/6
Ad Vesmír 103, 24, 2024/1 Autori príspevku pripomenuli (a zvýraznili v samostatnom boxe na s. 26), že by sme nemali zabúdať, že každý druh je...
 

Opustené kremencové kameňolomy: čo s nimi?

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 534, 2008/8
Podľa odborných článkov, ktoré sa objavili v tlači v posledných rokoch, by sa dalo usudzovať, že tradične negatívny názor na kameňolomy sa začal...
 

Rádl a vývoj biologie

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 65, 2005/2
P. Jerie píše, že výročia Emanuela Rádla (1873–1942) sú „dobrou příležitostí k vzkříšení nebo alespoň oživení jeho myšlenkového odkazu ...“ a...
 

Aktuálnosť, profesionalita a proporcionalita

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 545, 2004/10
Po návrate z 15. medzinárodnej biologickej olympiády (I.B.O.) v Brisbane som pri čítaní recenzie na Nový přehled biologie v júlovom čísle Vesmíru...
 

Mendel a mandelinka

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 57, 2004/1
Zaujala ma nová kniha o zakladateľovi teórie dedičnosti z pera nanajvýš povolaného autora, ktorý bol v rokoch 1965–1991 vedúcim Mendeliana. Tento...