JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Raška Ivan

Prof. Dr. Ivan Raška, DrSc., (*1945) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity v Ženevě. Na 1. lékařské fakultě UK v Praze a ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá molekulární buněčnou biologií, konkrétně funkční organizací buněčného jádra.

Počet článků: 5

Jak nakoupit elektronový mikroskop

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 262, 2009/4
Panuje všeobecný souhlas s tím, že kvalitní přístrojové vybavení, tedy i mikroskopické, je pro dosažení konkurenceschopnosti vědeckých výstupů...
 

Nový pohled na tvorbu jaderných tělísek

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 824, 2008/12
Koncem září jsem se vrátil z Cold Spring Harbor, kde se konalo sympozium „Dynamic Organization of Nuclear Function“ – vrcholné setkání vědců...
 

Dnešní mikroskopie v biomedicíně

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 581, 2004/10
V minulých stoletích se světelné mikroskopy v biologii používaly převážně pro pozorování a popis buněk či jejich výrazných struktur. Rozvoj...
 

Buněčné jádro

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 563, 2000/10
Buněčné jádro popsal před více než 150 lety R. Brown. Dnes se o něj zajímají vědecké laboratoře po celém světě. Zájem samozřejmě pramení z toho, že...
 

Směrovací číslo v bílkovině

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 24, 2000/1
V úterý 12. října ráno na mne v počítači čekal e-mail: „Asi už to víte. Ale přesto, šéf dostane Nobelovu cenu! Fantastické!“ Günter Blobel patří...