Vesmír: 2008/12

datum vydání: 4. 12. 2008

Úvodník

Zjitřená mysl a kouzelný svět

První kniha o matematice, kterou jsem měl v ruce, se jmenovala „V kouzelné zahradě matematiky“. Louskal jsem ji dychtivě, asi jsem byl ještě hodně...

Hlavní články

Jepičí život chameleonů

Téměř všichni čtvernozí obratlovci žijí alespoň několik let. Podle nejnovějších zjištění je však na Madagaskaru chameleon, který svým životním...

Modelování lidského hlasu

Lidský hlas je tvořen akustickým signálem vydávaným kmitajícími hlasivkami. Tento signál je při průchodu rezonančními dutinami frekvenčně...

Zpracování světla očima medúzy

U živočichů žijících v současné době nalézáme desítky různých typů očí. Liší se morfologií i vývojem. Ty nejjednodušší jsou tvořeny pouze...

Když ozon škodí

„Odpočiňme si od města, vyjeďme si do hor a nadýchejme se ozonu!“ slýcháme často. Do jaké míry ale taková relaxace prospívá našemu organizmu?...

Půlstoletí programovacích jazyků

Využití informačních technologií závisí na softwaru a vývoj softwaru závisí na vhodných nástrojích, jejichž klíčovou částí jsou programovací...

Nanotuby

Uhlík a jeho sloučeniny jsou základním stavebním kamenem živé přírody, proto je tento prvek středem zájmu v řadě vědních oborů. Samotný uhlík je...

Sociální mozek

Průměrný čtenář vědeckých příloh celostátních deníků při jejich zběžné četbě nabývá dojmu, že naprostá většina velkých objevů již byla učiněna a na...

Nechirurgické náhrady a úpravy srdečních chlopní

Zdravé lidské srdce má frekvenci stahů úměrně věku a stupni trénovanosti svého nositele někde mezi 60 a 90 za minutu. Při fyzické zátěži a vlivem...

Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin

V souvislosti s holinami, jež vznikají v důsledku imisí, se v posledních letech začala věnovat pozornost také intraskeletové erozi. 1) V...

Proč brankáři skáčou a ženy mají knoflíky vlevo

Představte si, že jste brankářem a čelíte penaltě během některého z nejvyšších světových šampionátů v kopané. Asi je zbytečné připomínat, že při...

Nekřivděme Johnu Nashovi

Hlavní sdělení článku P. Houdka o brankářích (Vesmír 87, 860, 2008/12) je přesné a pravdivé – lidé se před rozhodnutím zpravidla chovají trochu...

Dusík v lesních ekosystémech

Jedním z globálních problémů, se kterým se v posledních desetiletích potýká většina ekosystémů, je nadmíra přijatelného dusíku (viz Vesmír 86, 362,...

Bakterie odolávající antibiotikům padají z nebe

Antibiotika – přirozené látky produkované převážně mikroorganismy a potlačující růst jiných mikroorganismů – člověk bezděčně užíval ještě předtím,...

Glosy

Život bez vody

Víme už, kteří živočichové a rostliny snesou vyschnutí a jaký je původ a význam této ekologické strategie (Vesmír 87, 743, 2008/9). Nyní si...

Učebnicový omyl o žirafím krku

Příroda je natolik rozmanitá, že je často obtížné dopídit se pro řadu různých výjimek nějakého „neprůstřelného“ zobecnění. Po zobecněních je však...

Odkdy je naše ruka lidská?

Fosilní nálezy již poskytují zajímavé podněty pro popis toho, jak na základě postupných dílčích změn vznikala morfologie lidské ruky. Ruka...

Kůže hraje důležitou roli v čití kyslíku

Nedávno mezinárodní tým vedený Randallem S. Johnsonem z Kalifornské univerzity zjistil, že kůže savců má důležitou funkci v odpovědi organismu na...

Teorie her

John Nash se narodil v západní Virginii a univerzitní diplom získal na Carnegieho technice v Pittsburgu. Úspěšně složil přijímací zkoušky na...

Nad knihou

Neregulováno! Prales ve fotografii

Neobvyklá výstava v Moravské galerii v Brně (viz také inzerci na s. 875) vznikla z podnětu ekologů, zřejmě Bohumíra Prokůpka. 1) Za kurátorem...

Odkud jsme přišli, jací jsme a jací jsme byli

Záměrem autorů je, aby se toto encyklopedické dílo stalo souhrnem současných znalostí z etnografie a folkloristiky, tedy obrazem současného stavu...

Třikrát Dr. Edvard Beneš

V poslední době pohlížela opět po delší době z výloh českých knihkupectví na kolemjdoucí známá tvář prezidenta dr. Edvarda Beneše. Zasloužil se o...

Duchovní svět hledaný v prachu a hlíně

Přes nepodložená očekávání, že vědecký způsob uvažování postupně nahradí starší myšlení náboženské, je nemálo událostí naší i světové každodennosti...

Z akademické obce

Z akademické obce

Cenu Alfreda Badera uděluje každoročně Česká společnost chemická mladému organickému a bioorganickému chemikovi do 35 let. Její udělení je spojeno...

Eseje o jazyce

Je evoluce plynulá?

Ve skvěle napsané populárněnaučné knížce o zamrzlé evoluci 1) její autor mnohde ve vtipných glosách účelně žertuje na různá témata a když vykládá...

Architektura

Hotel Metropol

Hotel Metropol na Národní třídě naproti obchodnímu domu Máj (dnes Tesco) je jednou z mála nových staveb v centru Prahy, které vzbuzují zaslouženou...

Zaznamenali jsme

Odhalují „osmičky“ skryté souvislosti české historie?

Robert Tamchyna: Tato beseda má zároveň představit novou publikaci knižní edice Leonardo, útlou knížku s názvem Naše osmičky. Podléhají osmičkové...

Dopisy čtenářů

Ad Čeká nás drastická změna způsobu života?

Nynější krize na světových burzách jsou podle mého přesvědčení předzvěstí toho, o čem autor článku Martin Kašík uvažoval spolu s Václavem Cílkem...

Ad Co jsou vlastně jazykové „chyby“?

Václav Cvrček má nesporně pravdu v tom, že vývoji jazyka jako živého komunikačního prostředku nelze účinně bránit. Vývoj každého jazyka je...

Ad Co jsou vlastně jazykové „chyby“?

[…] O češtině bychom se mohli bavit nekonečně, takže raději uzavřu (dříve uzavru, neb po měkké souhlásce by dříve nesměla přijít samohláska tvrdá a...

Ad Co jsou vlastně jazykové „chyby“?

[…] Autor ani nenavrhuje, ale prostě konstatuje nevyhnutelnost rezignovat na tvorbu normy v jazyce. Úžasná myšlenka! Jazyk se vyvíjí sám a není...

Aktuality

Je lenochod opravdu takový spáč?

Lenochodi jsou často prezentováni jako nemožně nemotorná, pomalá a v podstatě „líná“ zvířata. Skutečnost je však trochu jiná. Předně víme, že...

Nový pohled na tvorbu jaderných tělísek

Koncem září jsem se vrátil z Cold Spring Harbor, kde se konalo sympozium „Dynamic Organization of Nuclear Function“ – vrcholné setkání vědců...

Milionoví kondoři

Kondor kalifornský je jedním ze symbolů americké ochrany přírody. Po staletí byl loven a huben natolik efektivně, že ho lidé málem vyhladili z...

Kdo koho lovil?

Objev člověka vysokého asi metr (Homo floresiensis) roku 2004 v svrchnopleistocenních vrstvách ostrova Flores byl velkým překvapením a dodnes...

Chování v dětství a zneužívání psychotropních látek v dospělosti

Problematika zneužívání psychotropních látek a pozdější závislosti na nich je komplexní, podílejí se na ní jak biologické, tak psychologické a...

Až kukačka zakuká aneb Vánoční ornitologie

Z vánočních koled na nás odevšad kuká kukačka obecná, lidově žežulka, nářečně zezulka. Ve staré češtině to byla žežhule. Kukačka s žežulkou jsou...

Vánoční hvězda

Pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima), lidově nazývaný vánoční hvězda, je rostlina keřovitého až stromovitého vzrůstu, ale její vyšlechtěné...

Pavoukům škodí jeleni a chutná nektar

Laboratorní biologové obvykle studují jen svých pár oblíbených modelových druhů, naproti tomu ekologové často popisují společenstva s velkým počtem...

Jste obézní? Přestěhujte se!

Ken Smith a jeho kolegové z Univerzity v Salt Lake City sledovali 450 tisíc obyvatel tohoto města i okolí a zjišťovali, jak jsou na tom s obezitou....