JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Kalbáč Martin

RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., (*1974)vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Poté pobýval na několika vědeckých stážích v Ústavu pevných látek v Drážďanech a na Massachusettské technice v Cambridge (MIT), kde se zabýval studiem uhlíkových nanotrubic. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., se specializuje na přípravu a studium vlastností uhlíkových nanotub a grafenu. Je spoluautorem více než 70 publikací v  mezinárodních vědeckých časopisech.

Počet článků: 2

Levitující žába, křeček spoluator, gekonovy tlapky... a grafen

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 209, 2011/4
Experiment „pátečního večera“. V laboratoři skupiny fyziky kondenzovaných látek Univerzity v Manchesteru takto nazývají pokusy, při kterých tamní...
 

Nanotuby

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 846, 2008/12
Uhlík a jeho sloučeniny jsou základním stavebním kamenem živé přírody, proto je tento prvek středem zájmu v řadě vědních oborů. Samotný uhlík je...