Vesmír: 2011/4

datum vydání: 7. 4. 2011

Úvodník

Fenomén grafen

Zeptáme-li se Googla na kombinaci „graphene Nobel“, dostaneme přibližně 250 000 odpovědí. Tolikrát nějaká variace na naše motto přivedla dalšího...

Hlavní články

Čilý ruch na genové burze

V diskusích o geneticky modifikovaných organismech a jejich využívání zaznívají často argumenty, že genový inženýr porušuje přírodní zákony...

I iracionální chování může být racionální

Většina modelů v ekonomii a teorii her předpokládá racionální chování účastníků. Teoretikové v těchto oblastech vědy se zpravidla shodnou na tom,...

Levitující žába, křeček spoluator, gekonovy tlapky... a grafen

Experiment „pátečního večera“. V laboratoři skupiny fyziky kondenzovaných látek Univerzity v Manchesteru takto nazývají pokusy, při kterých tamní...

Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?

Co jsou nanomateriály? Nanomateriály nazýváme souhrnně objekty různých tvarů (kulovité, trubkovité, vlákna) a chemického složení (uhlík, kovy,...

Nanodiamant

Fluorescenční značky (markery) jsou nepostradatelným nástrojem v biologii a medicíně pro zobrazování buněk. Obvykle se používají k navázání na...

Aralské jezero

Aralské jezero bylo před padesáti lety čtvrtým největším jezerem světa. Jednolitá vodní plocha vyplňující území o rozloze téměř celé České...

Slaná voda, bílkoviny a pražský rodák Franz Hofmeister

Voda se často nazývá životodárnou kapalinou nebo „matricí“ pro život [1]. Tento termín poprvé použil nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu...

Birder & birdwatcher – ptáčkař, či ornitolog?

Lidé mají rádi hezké věci. Toto samozřejmé tvrzení se manifestuje v řadě sociálních jevů, od tlačenice před Monetovými lekníny v Musée d’Orsay po...

Glosy

Průduchy rostlin jako nástroj imunity

Sdělení, že průduchy jsou uzavíratelné otvůrky na povrchu nadzemních orgánů rostlin sloužící především k regulaci výparu vody a příjmu oxidu...

Divoce žijící drůbež

Vítanou příležitostnou pochoutkou je na angolském venkově perlička kropenatá (Numida meleagris meleagris) z čeledi perličkovitých (Numididae). Tito...

Je fotosyntéza z nouze ctnost?

Rostliny a jejich fotosyntéza nám skýtají potravu, kyslík k dýchání i pocit krásna. Biomasa rostlin také dalece převyšuje biomasu všeho ostatního...

Záhada biologických hodin

Nestává se příliš často, aby ve stejném čísle časopisu Nature vyšly dva články na podobné téma. Ještě méně časté je, když oba články mají...

Mikroskopie s pomalými elektrony a grafen

Vše začalo počátkem r. 2008, kdy prof. H.-W. Fink pozval Ivanu Müllerovou a mne na Univerzitu v Curychu, abychom přednesli příspěvek o rastrovací...

Eseje

Peníze nejsou všechno

I ten, kdo se o novinky moderní fyziky zajímá jen velmi okrajově, patrně nemohl minulý podzim přehlédnout intenzivní medializaci grafenu, nového...

Nad knihou

Stýkání, potýkání a pronikání

Představuji zde tři soubory prací od dvou institucí sdružujících badatele na poli přírodních i humanitních věd. Publikace [2] je z Centra pro...

Člověk ve vile a vila v člověku

Kniha by mohla být ojedinělou, důkladně zpracovanou a bohatě ilustrovanou encyklopedií italských vil, kdyby nebyla něčím mnohem závažnějším –...

Nad filmem

AFO 46 (2011) - Dotkněte se vědy

Ve dnech 12.–17. dubna 2011 proběhne v Olomouci 46. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckého a dokumentárního filmu Academia film...

Redakční oznámení

Kongres českých a slovenských geologůkomerce

Společný kongres obou národních geologických společností bude zaměřen na Geologický vývoj Českého masivu a Západních Karpat (s mezinárodním...

Literární ceny Nakladatelství Academia za rok 2010

Již potřetí vyhlásilo nakladatelství Academia soutěž o literární ceny. Nominovány byly: V kategorii Původní vědecká nebo populárně-naučná práce...

Diskuse

O nestárnoucím macarátovi a cestě z hlubin

Balkánský macarát jeskynní (Proteus anguinus) je záhadný obojživelník. Magické je už jeho slovinské (človeška ribica) či anglické (human fish)...

Evropa odpovědnosti a rozumu, nikoliv viny a pokání

„Bezprostřední vztah mezi uznáním omylu, který byl spáchán v minulosti, a rozumnou politikou, která myslí na budoucnost, neexistuje,“ píše německý...

Architektura

Druhý život těch druhých

Berlínskému podzemí (Berliner Unterwelten) se v současné době dostává velké pozornosti. A oprávněně. Berlín sice nemá z architektonického hlediska...

Zaznamenali jsme

Elektromobilová vize, nebo blízká budoucnost?

Veřejná beseda Elektromobily jako doprava budoucnosti – Kdy budou oktany nahrazeny volty? se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Přelom...

Dopisy čtenářů

Arzen nad fosfor

V úvodníku únorového čísla Vesmíru projevuje I. M. Havel radost nad domnělým velkým objevem bakterie, která by měla mít ve své DNA namísto fosforu...

Barvy podzimu

Zaujal mě pěkný článek o podzimních změnách v naší přírodě, o jejich příčinách a průběhu, tedy o věcech, které máme tendenci považovat za naprosto...

O Markošově kaleidoskopu

V březnovém čísle (Vesmír 90, 183, 2011/3) opět přichází Anton Markoš se svými úvahami o „klasické vědecké víře“, vitalismu, kreacionismu a...

Aktuality

Proč mění parazit barvu svého hostitele?

Parazité často mění chování nebo vzhled svých hostitelů jako způsob, jak najít příštího hostitele a usnadnit přenos. Příkladem takových adaptivních...

Jak spí kosmani černovousí v parku plném koček?

V pralese drápkaté opičky často střídají stromy pro přespání, aby si je případný predátor nemohl snadno vyhlédnout. V jednom osmnáctihektarovém...

Protidrogové zákony jsou bolestivé pro onkologické pacienty

Důsledná regulace výroby, dovozu a prodeje opioidů, látek účinně tlumících bolest, nepříjemně dopadá na onkologické pacienty. Jak uvedl Nathan...

Vliv sopky Krakatoa na nosorožce (jávské)

Výbuch sopky Krakatoa 27. srpna 1883 byl působivou a zároveň v mnoha ohledech ničivou katastrofou. V ochranářské literatuře se můžeme často dočíst,...

Přenos mitochondrií mezi buňkami?

Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii), křeček zlatý (Mesocricetus auratus) a pes domácí (Canis lupus familiaris). Tyto tři zdánlivě...

Jak rychleji vystřízlivět

Neškodný prostředek, který by urychlil odbourávání alkoholu v lidském organismu, je snem leckterého řidiče. Dosavadní prostředky však nejsou ani...

Alfred Russel Wallace, housenky a Červená Karkulka

Aposematismus je celkem neznámé slovo pro celkem známý jev, kdy jsou živočichové (a někdy i rostliny) obdařeni až zhýrale nápadnými barvami,...