Valenčík Radim

Doc. Radim Valenčík, CSc., (1953) vystudoval matematiku na Oděské státní univerzitě. Působil jako vysokoškolský učitel filozofie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době je proděkanem Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní. Specializoval se na výuku mikroekonomie a teorie her. Je autorem knih Lidé, ještě máte rozum (1994), Lidský kapitál a kapitálový trh (2003), spoluautorem učebnic Mikroekonomie základní kurz a Mikroekonomie středně pokročilý kurz (2010). Od roku 2006 je řešitelem projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost. Roku 1996 založil a rediguje elektronický časopis Marathon věnovaný společenskovědní problematice. Na Vysoké škole finanční a správní založil v roce 1998 tradici konferencí Lidský kapitál a investice do vzdělání. Pořádá seminář Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování, volně přístupný odborné veřejnosti, který sehrál důležitou roli při přípravě knihy Teorie her a redistribuční systémy (2008).

Počet článků: 1

I iracionální chování může být racionální

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 206, 2011/4
Většina modelů v ekonomii a teorii her předpokládá racionální chování účastníků. Teoretikové v těchto oblastech vědy se zpravidla shodnou na tom,...