Grygar Tomáš Matys

RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc., (*1964) vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje v Laboratoři environmentální geochemické analýzy Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži u Prahy. Vědeckou práci začal elektrochemickou analýzou oxidů železitých, později se seznamoval s dalšími metodami analýzy pevných látek. V současnosti se nejvíce věnuje analýze jemných nezpevněných sedimentů, jejichž studium je součástí paleoenvironmentálních rekonstrukcí i rekonstrukce historie antropogenního znečišťování.RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc., (*1964) vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje v Laboratoři environmentální geochemické analýzy Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži u Prahy. Vědeckou práci začal elektrochemickou analýzou oxidů železitých, později se seznamoval s dalšími metodami analýzy pevných látek. V současnosti se nejvíce věnuje analýze jemných nezpevněných sedimentů, jejichž studium je součástí paleoenvironmentálních rekonstrukcí i rekonstrukce historie antropogenního znečišťování.

Počet článků: 10

Milion let jezerauzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 424, 2014/7
Mostecká (dříve též Severočeská hnědouhelná) pánev (obr. 2) je místem známým především již více než dvě stě let trvající těžbou hnědého uhlí. To se...
 

Ploučnice zdánlivě idylická

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 602, 2013/11
Střední tok řeky Ploučnice je na pohled velmi malebný a atraktivní i pro vodáky. Řeka se v úseku mezi jihozápadním cípem Mimoně a východním okrajem...
 

Novinky v materiálové chemiikomerce

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 271, 2013/5
Materiálová chemie je termín, kterému odborníci i poučená veřejnost rozumí, ačkoli to není oficiální označení oboru třeba podle IUPAC. Existují...
 

Grafen na cestě z laboratoře do praxe

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 414, 2012/7
„Grafen je rychle stoupající hvězda na obzoru materiálových věd a fyziky pevných látek“. Jen během posledních dvaceti let bylo takových hvězd...
 

Co zaznamenal sedimentární archiv ve Strážnickém Pomoraví

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 708, 2011/12
Sedimentární archivy Slovo „archiv“ označuje soubor dokumentů zachycujících minulost nebo budovu, kde jsou takové dokumenty uloženy. V posledních...
 

Aralské jezero

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 220, 2011/4
Aralské jezero bylo před padesáti lety čtvrtým největším jezerem světa. Jednolitá vodní plocha vyplňující území o rozloze téměř celé České...
 

ÚACH AV ČR, v. v. i., v Řežikomerce

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 299, 2010/5
Hlavní vědecké tematiky Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži se od jeho založení v šedesátých letech odvíjely hlavně od hydridů...
 

Impakt faktor

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 6, 2010/1
V dopise Ing. Vladimíra Veverky mě vyděsila věta „honba za citovaností a impakt faktory je dnes bojem o koryta“. Jde o pokračování nekonečného...
 

Zpráva o stavu země: odhmyzeno

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 529, 2009/9
V červnovém čísle na s. 386–391 popisuje L. Čížek se spoluautory mizení významných počtů hmyzích druhů z ČR. V těchto výčtech by bylo velmi...
 

Přírodní archiv řeky Moravy

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 466, 2008/7
Voda, substance nezbytná pro existenci života na Zemi, se vyskytuje na povrchu naší planety v různých podobách. Jednou z nich je proudící voda v...