mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2011/12

datum vydání: 8. 12. 2011

Úvodník

Slovo roku

Které české slovo se stane slovem roku, budeme znát až koncem prosince a zvolí ho čtenáři Lidových novin. Redakce ho definuje jako „slovo, které...

Rozhovor

Měsíční baroko

Vesmír: Loni jste dokončil doktorát na Fakultě architektury ČVUT, ale působíte na ISU ve Štrasburku. Ondřej Doule: Měl jsem nabídky ve Francii na...

Hlavní články

Co je to gen?

Za vznik nového vědeckého oboru se obvykle pokládá formulace několika základních zákonů a vytvoření základních pojmů, které později vedou k vzniku...

Za hudbou dávných časů

Národ Sumerů, svého času nejvýznamnější starověký národ, zavál na dlouhá tisíciletí pouštní prach. Z povědomí světa se Sumerové vytratili,...

Bouřka, nebo konvektivní bouře?

Tyto jevy jsou vázány na oblaky druhu Cb – kumulonimbus a naše znalosti do značné míry vycházejí z pozorování na pozemních stanicích se zaměřením...

Těšíte se na nové druhy? Jistě přijdou, ale chce to trpělivost…

Jaké je to žít ve čtvrtohorách Na stránkách posledních ročníků Vesmíru byla o čtvrtohorách už vícekrát řeč,1) ale zopakujme si alespoň základní...

Opukový fenomén

Některé horniny určují ráz krajiny, vznik specifických tvarů georeliéfu i složení bioty. Pro zdůraznění výjimečnosti těchto území bývá často...

Co zaznamenal sedimentární archiv ve Strážnickém Pomoraví

Sedimentární archivy Slovo „archiv“ označuje soubor dokumentů zachycujících minulost nebo budovu, kde jsou takové dokumenty uloženy. V posledních...

Pro ego vlasti, pro ego vlastní – šestý kontinent

Za mladých let dostala se mi do ruky kniha Aliny a Czeslawa Centkiewiczových Roald Amundsen. Shltal jsem ji bez dechu a – řečeno s klasikem –...

Konečně terapeutické klonování?

Terapeutické klonování je příslibem pro léčbu mnoha závažných onemocnění i pro zhojení následků těžkých úrazů. ALE většina lidí k němu přistupuje...

Filosofie přírodních věd na začátku 21. století

Slavnému autoru Feynmanových přednášek z fyziky (Fragment 2000) bývá přisuzován výrok, že filosofie vědy je vědcům asi stejně užitečná, jako je...

Diváctví a soutěžení

Za minulého neblahého režimu jsme si dělali srandu ze „socialistické soutěže“ a z každoročního žňového „boje o zrno“, až jsme se ocitli uprostřed...

Nobelovy ceny

Signály nebezpečí

Letošní Nobelova cena za „fyziologii a lékařství“, jak zní oficiální název, byla rozdělena mezi tři imunologické badatele, kteří si to nepochybně...

Glosy

Spása pouštních plazů, nebo bič proti obžerství?

Trable s dusíkem V čem spočívá důležitost této molekuly? Je to odpadní forma metabolismu dusíku. Zbavovat se dusíkatých látek je zejména pro...

Dobrá byrokracie jako „životní problém demokracie“?

Skandál související s politickou angažovaností ministerského úředníka Ladislava Bátory vyvolal sice všeobecnou pozornost, nikoliv ovšem ve...

DNA v Poslanecké sněmovně

Budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se stala dne 11. 10. 2011 místem konání konference „Legislativa testování DNA“. Velká část...

Nejen buk, ale i vřetenatka

To, co Petr Pokorný píše o buku a historii jeho rozšíření, téměř doslova platí i pro drobného plže vřetenatku obecnou (Alinda biplicata), který je...

Pakalova hrobka je astronomicky orientovaná

Vládce Pakal (K’inich Janaab Pakal čili Velký sluneční štít) panoval v mayském městském státě Palenque od dvanácti let až do své smrti. Zemřel...

Civilizace formy

 V teoretických textech intelektuálů a v učebnicích lékařské etiky se zdůrazňuje princip autonomie, podle kterého má každý pacient právo na...

Nad knihou

Proč je v noci tma

Peter Zamarovský vtipně využil záhadu noční tmy jako detektivní tajenku, s jejíž pomocí nenásilně donutil čtenáře, aby s napětím sledoval obsažný...

Ve zkratce

Ve zkratce

Kolísání rotační osy Země Laserový gyroskop již dávno není novinkou. Nalezl uplatnění v navigačních zařízeních od letadel až po turistiku. S...

Zaznamenali jsme

Viry pro 21. století

Český rozhlas Leonardo a časopis Vesmír uspořádaly 19. října 2011 veřejnou besedu v HUB Praha (Drtinova 10, Praha 5). Hosty byli doc. MUDr....

Dopisy čtenářů

Objev Mohorovičičovy diskontinuity

Andrija Mohorovičič patří, jistě právem, mezi nejznámější geofyziky. Tuto skutečnost připomenula mimo jiné i instalace pamětní desky v pražském...

„O schizofrenii vzdělancově“

„Má-li člověk přeplout řeku, stačí si postavit vor nebo malý člun. Má-li se ale vydat na plavbu kolem světa, potřebuje pořádnou loď“. Tato slova...

Aktuality

Zvířecí oběti na oltář víry

Intenzita závazku se obvykle prokazuje mírou odříkání, utrhování si od úst, přinášení obětí. Loajální zaměstnanec bez reptání pracuje přesčas,...

Placenta chrání mozek

Placenta není jen pasivním dodavatelem živin a jakýmsi „bezpečnostním filtrem“ škodlivin. Dokáže také aktivně chránit mozek vyvíjejícího se plodu....

Souvisí „nelétavost“ zemoleza s ostrovní izolací?

Novozélandští zemolezové (rod Mystacina) představují svébytnou linii letounů, která se kromě jiného vyznačuje omezenými létacími schopnostmi. Svou...

Podvodníci podvádějí sami sebe

Podvodné chování vede často k zisku podvádějícího na úkor oběti. Bohužel ne vždy bývá podvodník potrestán. Malou útěchou čestným lidem tak alespoň...

Proč jsou ženetky v Evropě černější?

Afroarabská ženetka tečkovaná (Genetta genetta) byla do jihozápadní Evropy dovezená během maurských tažení patrně kvůli lovu obtížných hlodavců...

Kaloni a lidé

Lov divokých zvířat pro maso ohrožuje po celém světě mnoho druhů. Kaloně loví lidé v řadě zemí starého světa, ale obzvláště ohrožené jsou populace...

Pytlačení nosorožců nabralo na obrátkách

Nosorožci patří mezi nejohroženější zvířata kvůli absurdní a zvrácené oblibě využívání rohoviny nejen na rukojeti jemenských dýk, ale především pro...

V Africe již nerostou žádné akácie

Deštníkovité koruny akácií v zapadajícím slunci – to je ikonický, notoricky známý obrázek ze savanových ekosystémů Afriky a Austrálie. Staly se...

Mikropumpa

Ferrofluida jsou koloidní suspenze magnetických nanočástic ve vhodném rozpouštědle (aby nedocházelo k seskupování magnetických nanočástic,...