Aktuální číslo:

2022/7

Téma měsíce:

Rovnováha

Pakalova hrobka je astronomicky orientovaná

 |  8. 12. 2011
 |  Vesmír 90, 712, 2011/12

Vládce Pakal (K’inich Janaab Pakal čili Velký sluneční štít) panoval v mayském městském státě Palenque od dvanácti let až do své smrti. Zemřel údajně v osmdesáti letech r. 683/787.1) Jeho hrob je uvnitř pyramidy s Chrámem nápisů na centrálním náměstí v Palenque (obr. 1). Uvnitř stavby, lehce pod úrovní terénu, je krypta se sarkofágem přístupná dlouhým schodištěm shora z Chrámu. Na těžkém víku sarkofágu je mimo jiné vyobrazen mladistvě vyhlížející mayský vladař oděný v hávu boha kukuřice, vynořující se po své smrti z podsvětí, z jícnu Zemské nestvůry ke svému znovuzrození.2) Víko sarkofágu neprojde dveřmi pohřební komory, takže celá krypta byla nejspíše postavena dříve než pyramida, jež ji obklopuje.

Jelikož Mayové byli posedlí matematikou a astronomií (nejen pro kalendářní a praktické účely, ale hlavně pro použití, které bychom dnes nazvali astrologické), nemůže nás udivit, že orientace krypty je specifická a cosi symbolizuje. Prostorová orientace hrobky vůči světovým stranám je jiná než orientace celé pyramidy s Chrámem nápisů a než dalších staveb v Palenque. Podle obrázku ze starší knihy M. Stingla by mohlo jít o astronomickou, a to sluneční orientaci vztaženou ke směru východu či západu Slunce o letním či zimním slunovratu.3) Provedli jsme potřebná měření a tuto hypotézu potvrdili.

Jako kandidát na vysvětlení orientace Pakalovy pohřební komory se nabízí Slunce, což bylo pro Pakala („Sluneční štít“) patrně nejvyšší božstvo. V Palenque, které leží na 17,5 stupni severní šířky, vychází Slunce o letním slunovratu 65 stupňů na východ od astronomického severu a zapadá s azimutem 294,5 stupně. O rovnodennostech vychází samozřejmě na východě a zapadá na západě. O zimním slunovratu vychází 114,5 stupně na východ od severu. (Tato situace se v čase nemění. Kdyby se jednalo o planety či hvězdy, působila by precese.) Pokud je hrobka orientována podle východů či západů Slunce o slunovratech, pak očekáváme odklon její dlouhé osy od severu na východ o 24,5 stupně (tedy 114,5 – 90 nebo 294,5 + 90 – 360). K této hodnotě bychom měli dospět na základě měření uvnitř hrobky.

K určení astronomického azimutu s nižší přesností (1–2 stupně) by stačilo změřit souřadnice koncových bodů základny a z nich vypočíst směr základny standardním geodetickým výpočtem. Souřadnice lze změřit příručním přístrojem pro GPS dnes již s přesností několika metrů (a to během několika minut). Při délce základny několik set metrů stačí k určení orientace základny uvedená přesnost.

Uvnitř hrobky samozřejmě příjem z družic nefunguje, takže GPS nahradíme přesným kompasem. Naměřené azimuty se však vztahují k magnetickému severnímu pólu a ne k pólu rotačnímu, astronomickému, jako je tomu u měření z GPS. Oba póly se značně liší a směr magnetického se během desetiletí a století značně mění. Korekci z magnetického na astronomický azimut lze získat ihned (i když jen přibližně) na stránkách National Geophysical Data Center.4) Lepší je ale měřit na místě. Vybranou základnu (vně hrobky) změříme jak pomocí GPS, tak kompasem a korekci z magnetického azimutu na astronomický získáme z rozdílu určených azimutů.5)

Magnetický azimut delší stěny hrobky vyšel z našich měření 21 ± 1 stupeň (na východ od severu) a tomu odpovídající astronomický azimut je 24 ± 2 stupňe. Shoda s očekávanou hodnotou 24,5 stupně je perfektní.

Závěr

Pakal, vyznavač kultu boha Slunce, si mohl přát hrobku patřičně orientovanou k význačnému směru, které Slunce na obloze zaujímá v určitou dobu. Zůstal by tak spjatý se svým bohem i po smrti. Směry východu či západu Slunce o rovnodennostech či slunovratech nebo ve dnech zenitových průchodů Slunce se nabízejí jako hlavní kandidáti. Naše měření prokázala, že dlouhá osa hrobky směřuje 24–25 stupňů na východ od astronomického severu. Je kolmá ke směru západu Slunce v letním slunovratu a ke směru východu Slunce o zimním slunovratu. Přesnost výsledku našich měření není horší než ±2 stupně. Předkládáme toto zjištění dalším odborníkům k interpretaci.

Poznámky

1) Klokočník J., Kostelecký J., Böhm V., Böhm B., Vondrák J., Vítek F.: Correlation between the Mayan calendar and ours: Astronomy helps to answer why the most popular correlation (GMT) is wrong, Astronom. Nachrichten (AN) 329, 4, 426–436, 2008; DOI: 10.1002/asna.200710892a.200710892.

GMT je korelace Goodman-Martínez-Thompson (584 283 dní),

B&B je korelace bratrů Böhmových (622 261 den).

„Korelace“ je převodní koeficient mezi mayským a naším kalendářem. Problém přesného určení této veličiny kupodivu stále není dořešen a je možné, že historie Mesoameriky je vůči ostatnímu světu posunutá až o několik století. Nejpravděpodobnější korelace (B&B) posouvá historii Mesoameriky vůči korelaci dosud nejpoužívanější (GMT) skoro o 104 roky směrem k současnosti.

2) Coe M. D.: The Maya, Thames & Hudson, 1999.

3) Stingl M.: Tajemství indiánských pyramid, Orbis, Praha 1971. Původní citaci k obrázku se ani ve spolupráci s Dr. M. Stinglem nepodařilo dohledat.

4) NGDC je americká organizace pro výzkum atmosféry a oceánů NOAA: www.ngdc.noaa.gov.

5) Klokočník J., Kostelecký J.: Palenque: astronomical-solar orientation of Pakal tomb and water management in the area, Amerindian Research, 2011 (v tisku).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Archeologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Jaroslav Klokočník

Prof. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc., (*1948) vystudoval geodézii na ČVUT v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Ondřejově se zabývá dráhovou dynamikou umělých družic Země, družicovou altimetrií a gradientometrií. Od r. 2009 je profesorem na katedře vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT. Přednáší družicovou altimetrii na FSv ČVUT v Praze. (http://www.asu.cas.cz/~jklokocn; e--mail: jklokocn@asu.cas.cz)

Doporučujeme

Podařilo se obnovit známky života u hodinu mrtvého prasete

Podařilo se obnovit známky života u hodinu mrtvého prasete audio

Jaroslav Petr  |  11. 8. 2022
Po experimentu, který částečně obnovil životní pochody v mozku odebraném před několika hodinami praseti, přichází tým z Yaleovy univerzity s...
„Méně jíst a více cvičit!“

„Méně jíst a více cvičit!“ uzamčeno

Adam Obr  |  12. 7. 2022
Tuto radu dostal prakticky každý, kdo se někdy ve svém životě rozhodl zhubnout. Snížit „aspoň o dvě kila“ hmotnost svých tukových zásob...
Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner  |  11. 7. 2022
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné