mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2011/11

datum vydání: 3. 11. 2011

Úvodník

Einsteinova teorie (ne)platí?

Po erupci vzrušení nad zveřejněnými výsledky experimentu OPERA, který vyhodnocoval rychlost neutrin generovaných v ženevském CERN na cestě k...

Hlavní články

Když se řekne „gen“

Johannsenův gen a jeho předchůdci Ač to zní překvapivě, pojem gen je mladší než jméno oboru, který studuje dědičnost. Nazvat obor genetikou navrhl...

Zoologický management? Děkuji, raději ne

V poslední době mě mí kolegové a přátelé stále častěji upozorňují, že se ve zvláště chráněných územích opakovaně setkávají s diverzifikovaným...

Bludy, pověry a pravda (?) o kukačce

Jen málokterý z evropských ptačích druhů se může chlubit tím, že jej podle hlasu pozná úplně každý. Oba kvalifikující se druhy – čáp klepající...

Bylo jednou jedno zemětřesení

Jak moc se máme bát Třeba nám zatrne: vždyť Lisabon není od Česka až tak daleko. Nemáme se i my obávat dynamických seismických projevů rozzlobené...

Kovové a molekulové nanodrôty

V roku 1965 uverejnil Gordon Moore, zakladateľ spoločnosti Intel Corporation, článok, v ktorom písal o trendoch miniaturizácie elektronických...

Mimozemské sesuvy

Sesuvy a jiné typy svahových deformací, mezi které patří i skalní řícení nebo sesuvy proudového typu, se mohou vyskytovat všude tam, kde jsou...

Ekonomie sedmi smrtelných hříchů

Seznam sedmi smrtelných hříchů vypracoval v 6. století n. l. papež Řehoř I., aby tím nastavil zrcadlo upadajícímu chování tehdejší katolické...

Prostor bez nepřátel

Býložravci čili herbivoři to v přírodě nemají snadné. Stojí uprostřed potravního řetězce, přičemž na jedné straně je čeká nekvalitní a špatně...

Fukušima pod kůží racionální civilizace

Ovšem 11. března 2011 zahynulo více než 20 000 lidí poté, co se východně od japonského pobřeží uvolnila deformační energie dvou proti sobě se...

Glosy

Jak ekosystém k dusíku přišel

Cykly jednotlivých prvků v přírodě představují oblíbenou zkušební látku středoškolských učitelů biologie. Ze všech biogenních prvků je kvůli tomu...

V jaké buňce vzniká nádor?

Přesná definice buňky odpovědné za vznik jednotlivých nádorů zaměstnává desetitisíce vědců. Nádorové buňky ve svém genomu vesměs nesou mutace,...

Absurdní hlava XIX

V horní polici skříňky u mého pracovního stolu mám uloženy spisy klientů, kteří mne požádali o přezkoumání jejich případu. Jedním z „čísel...

Eseje

Politický skandál jako přirozená vlastnost demokracie

O sociologii (ale i o jiných sociálních vědách) se často říká, že buď sdělují složitým jazykem to, co každý ví, nebo že se zabývají věcmi, které...

Rozšířená reprodukce prostomyslnosti

Letos mne zastihla možnost, či možná lépe nutnost, zkoušet budoucí kandidátky učitelských povolání v počtu, který se blížil dvaceti, tedy celkem...

Nad knihou

Nemoci z blahobytu a strava – Čínská studie

Kniha nabízí čtenářům mnoho zajímavých a podstatných informací o vztahu výživy a zdraví, které vyplynuly z výzkumu obrovského rozsahu provedeného v...

Génius, který se uměl ptát

Proč čteme rádi životopisy? Proč tento žánr patří v literatuře k nejoblíbenějším? Jistě nejen proto, že nás zajímá konkrétní osobnost, ale i proto,...

Dvě strany jedné mince

Malé děti často nedovedou pochopit, jak může být jedna a táž věc vykládána různými způsoby. Tak například mýt si ruce mýdlem je dobré, protože...

Redakční oznámení

Vánoční losování pro předplatitele

3 fotoaparáty Olympus VR-310 řada hodnotných knižních titulů Do prosincového slosování budou zařazeni všichni, kteří uhradí předplatné na rok 2012...

Předplatné Vesmíru

Zajistěte si včas předplatné Vesmíru: roční 930 Kč (ušetříte 120 Kč) dvouleté 1680 Kč (ušetříte 420 Kč) karta ISIC na rok 744 Kč (ušetříte 306 Kč)...

Výtvarné umění

Vůle k formě: růst rostlin a obrazy vitální síly

 V roce 1928 publikoval profesor kreslení Karl Blossfeldt (1865–1932) v Berlíně knihu nazvanou Urformen der Kunst – Praformy umění –, ve které na...

Zaznamenali jsme

Systémové války

„Otazníků kolem akvizice je řada,“ uvedl Luboš Veverka a pokračoval: „Google zatím ponechával většinu svých služeb otevřenou stejně jako operační...

Dopisy čtenářů

Význam knih a jak je skladovat

Knihy narovnané do poliček a pokrývající stěnu v bytě splňují hned několik funkcí, které lze seřadit podle klesající důležitosti následovně....

Chaos alebo poriadok?

V júnovom čísle časopisu Vesmír rozoberá Václav Hořejší dva pohľady na dušu – materialisticky a dualisticky. Zaujali ma najmä posledné odstavce...

Zalesňování za každou cenu

Chtěl bych poděkovat za následující články: Turecké zalesňování Antonína Krásy (Vesmír 90, 556, 2011/10), František Janouch: O Andrejovi...

Aktuality

Ovlivňuje neustálá dostupnost informace naše poznávací schopnosti?

Externí ukládání informací nevzniklo až s počítači. Dokonce zřejmě existovalo i před vznikem písma. Jde o skupinovou paměť (psychologové označují...

Jak si správně vybrat partnera

Proč nás někteří jedinci opačného pohlaví neodolatelně přitahují, zatímco jiní nás nechávají poměrně chladnými, zaměstnává jistě mysl nejednoho z...

Úspěch časopisu Journal of Applied Biomedicine

Ve vědeckých časopisech jsou zveřejňovány výsledky vědecké práce, a jsou proto významným médiem pro šíření nových vědeckých poznatků. Kvalita...

Podivuhodná diverzita suchozemských druhů

Všeobecně je známo, že počet druhů žijících na pevnině je mnohem vyšší než počet druhů žijících v oceánech. Přestože oceány zabírají více než 70 %...

Osobnost mšice

Osobnost, osobnostní charakter, personalita nebo temperament jsou pojmy z lidské psychologie, které se poslední dobou ujaly v etologii zvířat...

Žijeme v Hubblově bublině

Studium supernov vedlo k překvapujícímu zjištění: vesmír se rozpíná stále rychleji (viz Vesmír 78, 7, 1999/1; Vesmír 87, 40, 2008/1). To ovšem za...

Být slyšen, nebo být milován?

U mnoha druhů živočichů hrají důležitou roli při dorozumívání partnerů akustické signály. U ptáků je v současnosti jedním z intenzivně studovaných,...

K čemu jsou dobré nanodiamanty?

Diamantový náhrdelník z nich nevyrobíte. Na to jsou příliš malé. Co do velikosti (5–100 nm) jsou srovnatelné s malými viry. Mají však mnoho...

Zabijácké fekálie

Větevník dlanitý (Acropora palmata) je jeden z nejvýznamnějších útesotvorných korálů v Karibiku a v současnosti i hlavní aktér zajímavého dramatu....