Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Horný Michal

Michal Horný (*1985) získal tituly z matematiky a ekonomie na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval jako analytik veřejného sektoru pro poradenskou společnost Deloitte. V současné době dokončuje svá studia na univerzitě v Amsterodamu, kde se věnuje především aplikaci stochastických modelů v oblasti zdravotnictví.

Počet článků: 1

Ekonomie sedmi smrtelných hříchů

3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 652, 2011/11
Seznam sedmi smrtelných hříchů vypracoval v 6. století n. l. papež Řehoř I., aby tím nastavil zrcadlo upadajícímu chování tehdejší katolické...