Vácha Marek

Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., (*1966) vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a teologii v Olomouci a v Bruselu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK.

Počet článků: 12

Slavný všude, jen ne u nás

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 358, 2022/6
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
 

Neměřitelná hodnota důvěry

5. 4. 2021  |  Vesmír 100, 207, 2021/4
Devitalizace nádorů v roce 2002. Pamatujete? Kdosi pustil do novin zprávu o nové a senzační léčbě nádorů; nádor se podváže, tím se vyhladoví – a...
 

Bolest

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 259, 2018/5
Neumíme ji měřit. Nemáme na ni žádný teploměr ani biochemické testy. Máme dotazníky a různé škály a necháváme pacienty zaškrtávat políčka, ale ona...
 

Synt-etika: smíme vše, co umíme?

3. 5. 2014
V den, kdy se tento text objeví na síti, již bude zastaralý. Objevy na poli molekulární biologie jsou totiž natolik rychlé, že než čtenář dočte...
 

Na vnější straně okna

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 687, 2012/12
Na úvod příběh. Nedávno jsem se zúčastnil posezení na chalupě na Českomoravské vysočině. Poklidné odpoledne přerušil devítiletý syn jedné z...
 

Lidské embryo v perspektivě bioetiky

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 607, 2012/10
Druhá půle 20. století a začátek století 21. znovu otevřely otázku, o které jsme si mysleli, že je již od Všeobecné deklarace lidských práv úspěšně...
 

Civilizace formy

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 723, 2011/12
 V teoretických textech intelektuálů a v učebnicích lékařské etiky se zdůrazňuje princip autonomie, podle kterého má každý pacient právo na...
 

Přichází doba synt-etiky?

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 703, 2010/11
Psaní genomů Než odpovíme na úvodní otázku, můžeme s určitostí říct, že především přichází doba syntetické biologie, či – řečeno metaforicky –...
 

Darwinův rok

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 219, 2009/4
Do hodinové relace nikdo nesměstná dílo Darwina a těch, kteří na něj navázali nebo z něj těžili. Z besedy, jež se tentokrát nesla v souhlasném...
 

Definice lidského embrya a jeho status

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 216, 2008/4
Stanovit, co je to vlastně lidské embryo, byl kdysi jednoduchý úkol: embryo je útvar, který vzniká první mitózou zygoty. S nástupem genových...
 

Homosexualita beranů a lidí

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 248, 2005/5
Ať chceme nebo ne, některé biologické experimenty přesahují do sociologie a filozofie. Výzkum homosexuality na zvířatech k nim jednoznačně patří....
 

Mezi biologickou medicínou a filozofií

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 168, 2005/3
Po úplném přečtení sekvence lidského genomu v roce 2003 vstoupil projekt Lidský genom do fáze hledání konkrétních genů a také souvislostí mezi...