mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kratochvíl Zdeněk

Doc. Zdeněk Kratochvíl (*1952) působí od roku 1990 na katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Je autorem více než 60 publikací, mj. knih Filosofie živé přírody (nakl. Herrmann a synové, Praha 1994, 222 s.), Obrana želvy (nakl. Malvern, Praha 2003) a monografie o Hérakleitovi (Délský potápěč k Hérakleitově řeči, viz Vesmír 86, 595, 2007/9). Na své internetové doméně www.fysis.cz nabízí pramenné filosofické texty, jejich překlady i komentáře, ale také tisíce fotografií, dokumentujících především antické památky. Část z nich zpřístupňuje také v akademičtější podobě v obrazové databázi www.eidola.eu.

Počet článků: 5

Diváctví a soutěžení

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 726, 2011/12
Za minulého neblahého režimu jsme si dělali srandu ze „socialistické soutěže“ a z každoročního žňového „boje o zrno“, až jsme se ocitli uprostřed...
 
Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi<a class=1)" />

Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi1)

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 544, 2009/9
Pozdější vydání Darwinova díla O vzniku druhů přírodním výběrem mají na začátku kapitolu s názvem: Historický nástin vývoje názorů na původ druhů....
 

Předběžná zpráva o Papyru Derveni

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 692, 2008/10
Nález V lednu 1962 byl při archeologických vykopávkách antického pohřebiště u vsi Derveni odkryt hrob z přelomu řecké klasické a helenistické doby,...
 

Středověká scholastika

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 296, 2008/5
Tradice scholastiky vyrůstá z pozdně antických škol, které pěstovaly formálně vybroušenou argumentaci a věnovaly se komentování klasických textů....
 

RENÉ ALLEAU: Hermés a dějiny věd

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 344, 1996/6
Český čtenář, který si chce rozšířit obraz lidského vědění o depozitum vědění hermetického, je většinou odkázán na literaturu slušně řečeno...