mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2008/5

datum vydání: 8. 5. 2008

Úvodník

Věci, které se o sebe starají

Stále častější a podrobnější obrázky nehostinných krajin na jiných planetách v nás jaksi nutně, ale skrytě probouzejí otázku, čím to, že tam nic...

Hlavní články

Spory kolem genového inženýrství 1

„Člověk je tvor, který byl stvořen na konci týdne, kdy Bůh byl již unaven,“ poznamenal kdysi poněkud jedovatě Mark Twain vycházeje z biblického...

O dvou kupkách sena a jednom výročí

V roce 2008 uběhne (možná) 650 let od skonu Jeana Buridana, scholastika a filozofa, ve své době neobyčejně populárního univerzitního profesora a...

Sokotra,

Jemenský ostrov Sokotra má rozlohou jen o něco větší než karlovarský kraj, přesto je největším ostrovem arabského světa (3650 km2). Střeží vstup do...

Retroviry v součinnosti i v souboji s buňkou

K těmto závěrům jsme dospěli na základě detailního studia krysí buněčné linie pozměněné Rousovým virem. Vlastní biochemický mechanizmus převodu...

Analýza výškových poměrů města

Může být geografický informační systém (GIS) užitečný architektům? Stále častěji se přesvědčujeme, že ano. A nejen jim, také zástupcům obcí a měst,...

Za limity optické mikroskopie

V roce 2007 byl představen první běžně dostupný konfokální mikroskop se superrozlišením pod 90 nm v rovině xy. Systém vychází z multifotonového...

Pro vodu i proti vodě

Voda z deště, sněhu, krup, mlhy, námrazy aj., která se po dopadu na zemský povrch neodpaří ani neodteče po povrchu, proniká do půdy. Půda a její...

Mimikry u vážek

Vážky jsou na Zemi přítomny již přibližně 300 milionů let. Vynikají svou pestrostí a variabilitou. Zaujatý pozorovatel u nich najde spoustu...

Oběti boha Sobka

Krokodýl je protagonistou mnoha mytologií. V Austrálii je uctíván jako totemové zvíře, ve starém Egyptě byl jako bůh Sobek odpovědný za déšť a...

Hádala se mysl s tělem

Za komunistického režimu mi klienti nejčastěji sdělovali potíže v mezilidských vztazích (přispíval k nim též vadný sociálně-ekonomický systém,...

Karel Marx a rasizmus

Hovořit o Karlu Marxovi jako o rasistovi zavání buď škodolibou radostí z intelektuální nedůslednosti zmíněného myslitele, nebo historickým...

Poddaní mezi rostlinami

Kdo by neměl rád památné stromy, krále mezi rostlinami (viz P. Štěrba, Vesmír 86, 432, 2007/7)? Paměť mají jistě dobrou, protože jak víme z krásné...

Retrony, genetické elementy bakterií

Roku 1958 navrhl Francis Crick ústřední dogma molekulární biologie: Genetická informace se přenáší z DNA přes RNA k proteinům. Již tenkrát ale...

Glosy

Šimpanzi nehrají fér

Fair trade. Dnes již světoznámé označení obchodního partnerství, jehož cílem je poskytnout „férové obchodní podmínky“ výrobcům z méně rozvinutých...

Zdravotný stav obyvateľstva maďarskej národnosti v Slovenskej republike

Európska únia kladie dôraz na informácie o zdravotnom stave obyvateľstva s dôrazom na údaje o zdravotnom stave minorít. Je prekvapujúce, že v...

Poskočilka proti poskočilce

Larvy vosičky Copidosoma floridanum z čeledi poskočilkovitých se – obdobně jako larvy lumčíků – živí tkáněmi svého hostitele. Tím jsou pro...

Spasí taxonomii využití „čárového kódu“ DNA?

Taxonomie zažívá krizi. Některé zkušenosti je nutno předávat osobně, a tak má každá skupina jen pár „svých“ taxonomů, schopných spolehlivě rozeznat...

Středověká scholastika

Tradice scholastiky vyrůstá z pozdně antických škol, které pěstovaly formálně vybroušenou argumentaci a věnovaly se komentování klasických textů....

Nad knihou

Co se dělo kolem ohně

Adoptované děti mívají v období dospívání snahu poznat své biologické rodiče. Je to pro ně důležité, chtějí se tak dovědět něco o sobě. Potřeba...

První díl čtyřdílných motýlů

Kdyby v letech mého největšího postpubescentního entomologicko-sběratelského nadšení, tj. tak před pětatřiceti lety, existovala podobná kniha, byl...

Nová vysokoškolská učebnice a příručka organické chemie

Obecně lze předpokládat, že učebnice tak fundamentální vědní disciplíny, jako je organická chemie, budou vycházet často. Ve skutečnosti ale...

O léčivech nejen pro studenty

Psát recenzi na vysokoškolskou učebnici se zdá být skoro zbytečné. Studenti, kteří ji potřebují ke zkoušce, si ji koupí i bez recenze a dalo by se...

Věda pod objektivem

Compass

Za symbolickou libru, ale především za vynikající výsledky při studiu vysokoteplotního plazmatu věnovalo UKAEA z Culhamu Ústavu fyziky plazmatu AV...

Z akademické obce

Z akademické obce

Nové objekty Jihočeské univerzity Dne 2. dubna 2008 byla slavnostním poklepem na základní stavební kámen zahájena výstavba nových objektů Jihočeské...

Eseje o jazyce

Mluvit česky, myslet evropsky

Abychom mohli vůbec obsáhnout jazykovou pestrost Evropy (univerzalitu) a její jedinečnost (unikátnost) vůči mnohem většímu a mnohem pestřejšímu...

Výtvarné umění

Přírodověda jako rukověť designéra

Poslední strany nebudou tentokrát věnovány architektuře, ale designu. A protože Vesmír je přírodovědecký časopis, nemůžu obejít podíl přírodovědy...

Zaznamenali jsme

Energetika ČR

Letošní 3. veřejná beseda Třetí dimenze (celkově 14.) • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • Městská knihovna v Praze •...

Dopisy čtenářů

Jazyk a myšlení

Jan Sokol mě hodně překvapil tím, že tvrdí: „Když se malé děti učí mluvit, učí se nejen řeč a jazyk, ale učí se také svůj svět. Teprve s jazykem se...

Inteligence

K úvaze mě přivedly tři zmínky o slovu „inteligence“. Původní význam slova je schopnost rozumět, zvládat nové skutečnosti, učit se. Je to také...

Aktuality

Lemuří strom

Na základě nejnovější analýzy DNA více než dvou set jedinců již víme, jak probíhal vývoj lemurů na Madagaskaru (Vesmír 72, 558, 1993/10). Většinou...

Když sloni zabíjejí nosorožce

Přes relativní mírumilovnost slonů vůči jiným zvířatům zůstávají jejich vztahy např. k hrochům či nosorožcům poměrně vypjaté. V poslední době byla...

Nejčernější čerň

Shawn Lin a jeho kolegové z Rensselaerovy techniky připravili dosud nejtmavší materiál, který odráží pouhých 0,045 % dopadajícího záření. Na...

Vliv rizikového nasazení na zdravotnické pracovníky

Syndrom akutního respiračního selhání – SARS – byl 23. 2. 2003 diagnostikován u ženy, která do Toronta přicestovala z Hongkongu, a rychle se...

Tričko z piezoelektrických nanovláken

Nanotechnologie si nezadržitelně razí cestu do našeho života. Nanovlákna využitelná v textilním průmyslu pro přípravu speciálních tkanin již byla...

Kříženci na křižovatce

U ptáků bývá páření s příslušníkem jiného druhu téměř vždycky nevýhodné. Potomci z těchto svazků se vyznačují nižší životaschopností a často i...

Kofein, dědičnost a úzkost

Kofein má mírné stimulační účinky. Mnoho lidí se „opravdu“ probouzí teprve po ranní černé kávě. Pravidelně pije kávu přibližně 80 % populace....

Syndrom vyhoření a lékařsky ověřená nemocnost

Syndrom vyhoření (burnout) je častým problémem pracovníků pomáhajících profesí, jeho souvislost s nemocností ale zatím není přesněji zmapována. Na...

Bilingvní mozek

Co se děje v mozku lidí mluvících dvěma a více jazyky, když přecházejí z jednoho jazyka do druhého? Jak mozek kontroluje, který jazyk je právě...

Desatero v češtině

Pojetí morálky v České republice dosud čerpá z židovskokřesťanské kultury, jejímž pilířem je Desatero přikázání. Víme ale, co se za jednotlivými...

Jak reaguje lidská páteř na zátěž v těhotenství?

Vzpřímená postava člověka je umožněna řadou specializací včetně dvojitě esovitě zakřivené páteře, která je dopředu prohnutá v krční a bederní...