Kolman Luděk

Doc. dr. Luděk Kolman, CSc. pracuje a přednáší na katedře psychologie Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Specializuje se na problematiku psychologie práce, ekonomické psychologie a interkulturní psychologie.

Počet článků: 5

Vědecké poznání a ideologie: případ racionálního sobceuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 440, 2013/7
Současný svět, nebo chcete-li civilizace, se opírá o vědu jako o hlavní zdroj poznání. To pak sehrává ústřední roli v dalších aktivitách, jako jsou...
 

Inteligence

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 278, 2008/5
K úvaze mě přivedly tři zmínky o slovu „inteligence“. Původní význam slova je schopnost rozumět, zvládat nové skutečnosti, učit se. Je to také...
 

Zvýšíme vzdělanost populace rozdáváním vysokoškolských diplomů?

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 69, 2008/2
V zmíněné stati se doc. Alexandr Hrabálek zabývá několika jevy, které chápe jako vzájemně související. Jsou jimi velký počet českých vysokých škol,...
 

Bez spolupráce kultur se neobejdeme

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 392, 2007/6
Kniha otce a syna Hofstedeových předkládá koncepci rozdílů národních kultur, založenou na rozsáhlých výzkumech. Má sloužit především osobám, jako...
 

Ad Vopěnkův Veřejný anonym

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 51, 2005/1
Rozpaky a neurčitost V děkovné řeči za udělení ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových se profesor Petr Vopěnka (dále P. V.) vyznává z obavy možného...