Vesmír: 2008/2

datum vydání: 14. 2. 2008

Úvodník

Hledání a paměť

Hledám klíč od sklepa. Asi bude na obvyklém místě na bedně u vchodu do bytu. Není. Ještě včera jsem ho měl, byl jsem ve sklepě pro láhev vína a...

Hlavní články

Krize identity

„To není pravda, já jsem přeci já a ne někdo cizí!“ Výkřik, který je možno slyšet stále častěji po výsledcích forenzních a prenatálních testů. To,...

Teorie her a jednání lidí

Začněme hrou. Máte za úkol spolu s dalšími hráči zvolit číslo mezi 0 a 100. Kdo určí číslo, které bude nejblíže 2/3 průměru čísel zvolených všemi...

Jedový aparát plazů a fylogeneze

Plazi odjakživa fascinovali lidstvo svým bizarním vzhledem – želvy svým krunýřem, krokodýli pancéřováním a vyzbrojenou tlamou, chameleoni hned...

Růžové otazníky

Nejpočetnější z šesti druhů starobylého řádu plameňáků (Phoenicopteriformes), jejichž předci obývali Zemi už ve starších třetihorách, je plameňák...

Jaké to je, když vám někdo pije vodu

Do světa rostlin se vciťujeme mnohem obtížněji než do světa živočichů – vcítit se do něčeho, co má deset hlav a rozsekan na kousky to doroste...

Energie a energetická návratnost

Energie v našem životě Většina z nás má pocit, že fyziky bylo na střední škole více než dost, tak proč si tím lámat hlavu. Pojmy energie, výkon,...

Sto dva let EKG

Čiperný, zručný a matematicky nadaný lékař A. F. Samojlov na konci 19. století zjistil, že jeho osudem asi nebude likvidace cholery v...

Lesníkem mezi obratníky Raka a Kozoroha

Rok 1965 byl pro mě nejdůležitějším, neboť mě poprvé přivedl do oblastí, kterým jsem v menší nebo větší míře zasvětil celý život. Rád bych se...

Soutěž v pozorování ptáků

Kdo z nás se alespoň jednou nepochlubil tím, že pozoroval dejme tomu mimořádný počet jedinců vzácného ptačího druhu? S nadsázkou je i většina...

Glosy

Nepohodlná věda

„Co je mi do pravdy, když ji nemám já,“ říkával Jaroslav Hašek. Obdobně švejkovský postoj k pravdě zaujaly v Itálii vláda a Instituto Nazionale di...

Zač je lidský život?

Odpověď našel Státní zdravotní ústav pro výbornou klinickou praxi (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE), který radí...

Máme věřit pranostikám?

Moderní postupy v meteorologii umožňují přesnou krátkodobou předpověď počasí, ale sezonní předpovědi mají pochopitelně jen pravděpodobnostní...

Jedovatá krása

Motýli nepatří mezi typicky jedovaté živočichy. Pro člověka ztělesňují křehké a krásné tvory, spojovat je s jedy by nám připadalo absurdní. A...

Anatomie hadího oka

Ještě v nedávné době se předpokládalo, že se hadi vyvinuli z hrabavých předků žijících pod zemí. Poukazovalo na to především beznohé tělo a odlišná...

Magnolie v zahradě i v lékárně

Magnolie vynikají bohatostí a velikostí květů, jejichž barva se mění od čistě bílé přes nejrůznější odstíny žluté a růžové až po červenou či...

Divočina

Jako ke všem emočně silným věcem je i lidský poměr k divočině ambivalentní – C. G. Jung vždy zdůrazňoval podobnou ambivalenci ve vztazích k...

Alchymie a studená fúze

Když byly ve 20. století objeveny jaderné reakce, ožila i debata na téma, zda tuto techniku nepoužívali alchymisté k transmutaci kovů. Záhy se...

Komentáře a názory

MFDF 2007 zpovzdálí

Jihlavský Mezinárodní festival dokumentárních filmů je ve střední a východní Evropě největší akcí věnovanou autorským dokumentům. V jeho 11....

Nad knihou

Husté pletivo vzájemných vztahů věcí a událostí

Jméno Stanislava Komárka – historika biologie, filozofa, publicisty, básníka aj. – je vždy zárukou zajímavé četby. Zejména pro poměrně nevšední...

Konec všeho - probuzení ve století úpadků

Richard Heinberg napsal v roce 2003 skutečně vlivnou a dobře dokumentovanou knihu Večírek skončil: ropa, válka a osud industriálních společností, v...

Věda pod objektivem

Setkání s martináčem bukovým

Martináč bukový (Aglia tau, čeleď Saturniidae) je krásný motýl naší přírody, který se místy vyskytuje hojně. Za slunečného jarního počasí rychle...

Z akademické obce

Z akademické obce

31. Akademický sněm AV ČR Můžeme-li náš nástup do 7. rámcového programu hodnotit celkem pozitivně, pak zklamáním je naše účast v programu grantové...

Eseje o jazyce

Uvedení Evropanů do Evropy skrze jejich jazyk

Na prahu 21. století stojí každý z evropských jazyků před otázkou svých celoevropských souvislostí a své budoucí existence v novém, mnohem...

Architektura

Architektura na postu umění

Pokud bylo do 19. století celospolečenským konsenzem, co spadá do kategorie umění, s nástupem moderny bylo jeho jednoznačné rozlišení nevratně...

Zaznamenali jsme

Naše povětří, Atlas podnebí Česka

Jedenáctou veřejnou besedu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze a časopis Vesmír v Městské knihovně v Praze...

Dopisy čtenářů

Zvýšíme vzdělanost populace rozdáváním vysokoškolských diplomů?

V zmíněné stati se doc. Alexandr Hrabálek zabývá několika jevy, které chápe jako vzájemně související. Jsou jimi velký počet českých vysokých škol,...

Impakt faktor lepší než stranická legitimace

Nejsa liškou chválící svůj kožich (nejsem placen z grantů, a tedy nejsem na úspěšné či neúspěšné straně), mohu si dovolit vstoupit do diskuse...

Putování světem nepodložených spekulací…

Pan Vladimír Karpenko se mýlí, když píše, že Lazara Erckera o transnutaci kovů přesvědčil železný hřebík potahující se mědí v roztoku modré...

Znak pro přibližnou hodnotu

Nová série norem IEC/ISO 80000 nahrazující jak sérii IEC 60027, tak i ISO 31, předepisuje pro znak přibližné hodnoty dvojitou vlnovku (zvlněné...

Public Relation

Mladinový koncentrát české provenience pro výrobu piva českého typu

Geneze mladinových koncentrátů ve VÚPS Historie vývoje současné významné obchodní a technologické aktivity VÚPS – mladinových koncentrátů – čerpá z...

Aktuality

Kaloni středem zájmu vojenských specialistů

Kaloni, tito létající savci, jsou (podobně jako netopýři) známi nejen svými echolokátory, které jim umožňují lovit hmyz v naprosté temnotě, ale...

Užitečnost čistokrevných plemen a psí genomika

Při domestikaci rostlin a zvířat jsme si vybírali vlastnosti žádané pěstiteli a chovateli, a to jak z hlediska užitkového, tak estetického. Bohužel...

Oxid dusnatý a mozek nedonošených dětí

Oxid dusnatý (NO) je jednoduchá signální molekula, která hraje významnou úlohu v mnoha fyziologických a patofyziologických funkcích všech...

Váš mozek neodpočívá, ani když spíte

Zatímco jste včera spali, některé oblasti mozku znovu „přehrávaly“ události, které se během předchozího dne odehrály, a ukládaly je do dlouhodobé...

Melatonin – hormon zapomnění u zebřiček

Melatonin potlačuje v noci tvorbu paměti u rybek zebřiček (Dania trio), jak ukazuje Oliver Rawadesh z Univerzity v Houstonu se svými...

Hadi kradou jed ropuchám

Ropuchy (na rozdíl od jiných žab) nepatří mezi oblíbenou stravu hadů. Nejsou chutné, protože jejich kožní žlázy produkují jedovaté bufadienolidy....

Teplokrevní hovniválové

Pod pojmem teplokrevný živočich si obvykle představíme ptáky a savce. Ostatní obratlovce a všechny bezobratlé zahrneme pod studenokrevné, i když...

Ne jeden druh žiraf, ale sedm, či dokonce deset

V poslední době je řada savčích poddruhů povyšována na druhy (viz Vesmír 86, 568, 2007/9). Přispívají k tomu jak morfologické revize s využitím...

Genová manipulace vyvolá lesbické chování; alespoň u hlístic

Hlístice oblá (Caenorhabditis elegans) je milimetrový až dvoumilimetrový červ živící se bakteriemi a patří k nejlépe prozkoumaným živočichům naší...