Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Poskočilka proti poskočilce

aneb Co se děje v parazitované housence
 |  8. 5. 2008
 |  Vesmír 87, 293, 2008/5

Larvy vosičky Copidosoma floridanum z čeledi poskočilkovitých se – obdobně jako larvy lumčíků – živí tkáněmi svého hostitele. Tím jsou pro poskočilky housenky můry, která se jmenuje kovolesklec cizokrajný (Trichoplusia ni).

Z vajíčka poskočilky nakladeného do vajíčka můry se postupně vyvine morula. Ta se ovšem začne dělit, a tak vznikne polymorula, která v procesu polyembryonie dá vzniknout něco mezi jedním a dvěma tisíci embryí – jednovaječných x-terčat. Určení pohlaví je u poskočilky haplodiploidní. Z neoplodněných, tedy haploidních vajíček vzniknou x-terčata samčí, z oplozených x-terčata samičí. Někdy jsou ovšem v parazitované housence jak samčí, tak samičí larvy poskočilek. K tomu dochází tak, že do vajíčka můry nakladla matka poskočilka dvě vajíčka, jedno samčí a jedno samičí.

Proti konkurentům

Ne vždy ale probíhá všechno hladce. Stává se, že si housenku, v níž se vyvíjejí larvy poskočilek, vyhlédne ještě jiná parazitická vosička – Microplitis demolitor. Samozřejmě že larvy Microplitis ubírají potravu larvám poskočilek. Poskočilky ale mají obranu. Malé procento jejich embryí prochází poněkud jiným vývojem a vznikají z něj mnohem štíhlejší larvy, zato však vybavené daleko mohutnějšími kusadly. Tyto larvyvojáci napadají larvy vosičky Microplitis a redukují jejich počet, často i za cenu vlastního zničení. Moc to nevadí, neboť po vylíhnutí jejich sourozenců z kukel z již zcela zkonzumované housenky stejně všechny vojáčí larvy vyschnou.

Počet vojáčích larev je nižší v housenkách, ve kterých parazitují jen poskočilky, jejich počet vzroste, když poskočilky v housence soupeří s larvami Microplitis. Nějak je regulováno, jak velká frakce embryí se promění na běžné reprodukční larvy a kolik z nich dá vzniknout sterilním vojáčím larvám. Faktory, podle kterých by se toto rozhodování mohlo řídit, jsou snad virus a také toxiny, které se svým vajíčkem do housenky vnáší vosička Microplitis a které jí jinak pomáhají pozměnit fyziologii hostitelské housenky ve prospěch potomků. Na úrovni molekul je faktorem, jehož nepřítomnost způsobí vznik sterilní vojáčí larvy, protein vasa. Jde o protein maternálního původu (jeho mRNA vzniká ve vaječnících matky), který určuje vznik gonád.

Pro své sourozence

Krom toho, že vojáčí larvy poskočilek brání své sourozence proti konkurentům z jiných druhů, upravují poměr pohlaví reprodukčních larev v těch housenkách, kde se ze samčího a samičího vajíčka vyvíjejí obě pohlaví poskočilčích larev. Vývoj samčích a samičích larev probíhá stejnou rychlostí, a tak by i poměr pohlaví vylíhlých dospělců byl zhruba stejný. Sameček dokáže ale oplodnit velký počet samiček, a tak je samečků potřeba méně (většinou se páří bratři se sestrami z jedné housenky). Vojáčí larvy v housenkách s populacemi embryí obou pohlaví napadají samčí embrya a svými kusadly je hubí. Vlastně tak zajistí více potravy pro samičí larvy, a tedy i jejich vyšší počet. Tím je dosaženo optimálního (nestejného) poměru samečků a samiček, kteří se ze zkonzumované housenky nakonec vylíhnou.

Zatím nevíme, podle čeho se „vojáci“ rozhodují, které larvy zabijí. Porovnáním genové exprese mezi reprodukčními a vojáčími larvami ale vyplavaly na světlo zajímavé rodiny genů, jež by mohly hrát roli „značek“. Pozornost upoutaly některé peptidové toxiny, a především skupina bílkovin označovaných jako proteiny vázající odoranty. Roli šifry, kterou vojáčí larvy rozpoznávají, by potom nejspíš plnila míra jejich příbuznosti s jejich možnou obětí.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Parazitologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Petr Hanák

Mgr. Petr Hanák, PhD. (1966). Vystudoval všeobecnou biologii na Přírodovědecké fakultě v Praze a doktorandský program v biochemii na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Působí ve Výzkumném ústavu potravinářském v Praze. Zabývá se imunoanalytikou potravinových alergenů a geneticky modifikovanými potravinami.

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné