Aktuální číslo:

2020/10

Téma měsíce:

Hry

O léčivech nejen pro studenty

FRANTIŠEK HAMPL, STANISLAV RÁDL, JAROSLAV PALEČEK: Farmakochemie, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2007, 450 stran, cena 540 Kč, ISBN 978-80-7080-639-5
 |  8. 5. 2008
 |  Vesmír 87, 341, 2008/5

Psát recenzi na vysokoškolskou učebnici se zdá být skoro zbytečné. Studenti, kteří ji potřebují ke zkoušce, si ji koupí i bez recenze a dalo by se předpokládat, že ostatních zájemců o tak specializovanou problematiku nebude mnoho. První vydání Farmakochemie, které vyšlo v roce 2002, bylo ale velmi rychle rozebráno. Učebnici kupovali zájemci o chemické i biologické obory, lékaři, lékárníci i široká veřejnost zajímající se o léčiva, která jsou v našem životě neodmyslitelná. Není proto divu, že autoři přicházejí v krátké době s novým, rozšířeným a doplněným vydáním knihy. Bude-li druhé vydání rozebráno tak rychle jako první, už aby autoři začali pracovat na třetím.

Farmakochemie (farmaceutická chemie) se zabývá chemickými léčivy podle jejich zařazení do jednotlivých farmakoterapeutických skupin nebo podle zařazení léčiva z hlediska jeho účinku na molekulární úrovni, popisem jejich chemické přípravy či izolace, pokud jde o látky přírodní, studiem vztahů chemické struktury a biologické aktivity, vysvětlením jejich biodynamického chování, zejména z hlediska chemických a fyzikálněchemických vlastností, např. chemické reaktivity. Farmakochemie studuje též biologickou aktivitu léčiva ve vztahu k jeho prostorovému uspořádání, včetně vlivu chirality na jeho účinnost a biotransformaci. To vše jsou vzrušující témata pro každého, kdo se o léčiva zajímá.

Kniha je určena především organickým chemikům, kteří se zabývají syntézou léčiv, ale mnoho zajímavého v ní najdou i další přírodovědecky zaměření čtenáři. Kromě systematického dělení léčiv do jednotlivých farmakoterapeutických skupin se čtenář doví mnoho nového o moderních metodách vývoje léčiv, o možnostech cíleného transportu léčiv v organizmu i o legislativních pravidlech, jimiž se řídí uvádění léčiv na trh. Významným přínosem knihy je fakt, že v ní čtenář najde také informace o řadě nových léčiv, která se objevila na trhu teprve nedávno nebo jsou v posledních fázích klinického zkoušení a na trhu se teprve objeví.

Integrální součástí knihy je CD-ROM s její elektronickou verzí, která je obsahově totožná s tištěnou formou publikace. Možnost fulltextového vyhledávání umožňuje snadno a rychle se v knize orientovat a neméně rychle dohledat další potřebné informace. Zájemce o koupi této zajímavé odborné publikace odkazuji na webové stránky Vydavatelství VŠCHT Praha (vydavatelstvi.vscht.cz), kde je možné nahlédnout do demoverze knihy a o jejích kvalitách se na místě přesvědčit. Není bez zajímavosti, že na této adrese lze nalézt dalších 28 volně přístupných knih z nabídky tohoto vydavatelství.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jiří Patočka

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., (*1939) vystudoval chemii a fyziku na PřF MU v Brně. Je profesorem toxikologie na Zdravotněsociální fakultě JU v Českých Budějovicích a emeritním profesorem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Je autorem knih Vojenská toxikologie (2004), Nutricní toxikologie (2008), spoluautor knih Doba jedová 1 a 2 (2011, 2012) a dalších.

Doporučujeme

Ceny Neuron letos netradičně

Ceny Neuron letos netradičně

Ondřej Vrtiška  |  5. 10. 2020
Letošní rok je v mnoha ohledech zvláštní. Nový koronavirus a pandemie covid-19 zasáhla do života každého z nás, ovlivňuje každodenní fungování...
Lekce z pandemie

Lekce z pandemie

Eva Bobůrková  |  5. 10. 2020
Když se objevila zpráva, že pražský taxikář, hospitalizovaný v těžkém stavu s nemocí covid-19, dostal jako první pacient v Česku nový...
Hry a lidé

Hry a lidé

Martin Soukup  |  5. 10. 2020
Hra a hraní je základem každé kultury. Přesněji řečeno, hra kulturu předchází. Jak si hrají lidé neznalí písma, jak si osvojují fotbal či kriket,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné