Klímová Helena

Mgr. Helena Klímová (*1937) vystudovala Filologickou fakultu UK. V letech 1962–1970 byla redaktorkou Literárních novin, psala o studentském hnutí, o situaci dětí a rodin, o hodnotách občanských apod. Po r. 1970 absolvovala výcviky zaštítěné Českou lékařskou společností, později Institutem skupinové analýzy (IGA) v Kodani. Od r. 1982 pracuje jako psychoterapeutka, nyní v soukromé praxi. Zabývá se mj. generačním přenosem traumatu holokaustu a vede výcviky ve skupinové analýze. Je členkou Psychoterapeutické spol. ČLS JEP, ČSPAP, IGA Praha a čestnou členkou Group Analytic Society (GAS) v Londýně. (e-mail:hklimova@volny.cz)

Počet článků: 4

Hledání smyslu života za války

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 336, 2022/5
Proč jsem na světě? Tato otázka se člověku nabízí, když řeší situaci ohrožení života, když musí volit, čeho se vzdát, aby přežil. Pokud nalezne...
 

Tady bydlím

10. 9. 2018
Česká hymna má být akčnější, sebevědomější, vlastenečtější, delší: sportovci prý stojí na stupních vítězů příliš krátkou dobu – tak sdělují...
 

Hádala se mysl s tělem

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 323, 2008/5
Za komunistického režimu mi klienti nejčastěji sdělovali potíže v mezilidských vztazích (přispíval k nim též vadný sociálně-ekonomický systém,...
 

Nemoc jako metafora vyjádřená tělem

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 285, 2003/5
Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 vzrostl v Čechách během předchozích deseti let počet lidí „bez vyznání“ o dvacet procent. Dnes jsou „bez...