mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2003/5

datum vydání: 5. 5. 2003

Úvodník

Prostor k pohybu

Žijeme, pohybujeme se a vzájemně se setkáváme v prostoru. V jakém prostoru? Odchováni školou a vědou neproblematicky přisuzujeme prostoru, v němž...

Nobelovy ceny

KEVIN N. LALAND, GILLIAN R. BROWNOVÁ: Sense and Nonsense. Evolutionary Perspectives on Human Behaviour

Použít evoluční přístup k tomu, abychom lépe porozuměli lidskému chování, je nepochybně dobrý nápad. Darwinizmus je vzrušující tím, že inspiruje...

Eseje

Vyvolenci bohů a oblíbenci kostelníků

Příroda nezná pojem spravedlnost – alespoň ne v našem lidském, sociálním smyslu toho slova, kdy je deklarována rovnost příležitostí, rovnost před...

Komentáře a názory

Archa pro pár vrabců

V nejnovějších publikacích „Bird Life International“ jsem se dočetl, že na zeměkouli je ohroženo již přes tisíc ptačích druhů, tj. více než...

Ještě zelenější revoluce

Vztah hospodaření, zemědělské produkce a životního prostředí je složitý. Méně intenzivní (extenzivní) způsoby hospodaření působí příznivě na...

Urbánní mýty o organickém farmaření

„Jakým datům a jakým tvrzením můžeme důvěřovat?“ To je častá otázka nejen v redakci Vesmíru. Nejbezpečnější odpověď – totiž nedůvěřovat žádným...

Nad knihou

Lýkožrout krajinotvorným fenoménem

VÁCLAV SKUHRAVÝ: Lýkožrout smrkový a jeho kalamity Agrospoj, Praha 2002, 196 stran, 125 obr., náklad a cena neuvedeny Po letech ideologické války...

Zahrada místo divočiny

VÁCLAV SKUHRAVÝ: Lýkožrout smrkový a jeho kalamity Agrospoj, Praha 2002, 196 stran, 125 obr., náklad a cena neuvedeny V době, kdy doznívá kalamita...

JAN BEDNÁŘ: Meteorologie(Úvod do studia dějů v zemské atmosféře)

Jestliže v knihkupectví uvidíme knížku s názvem Meteorologie, asi budeme očekávat, že se v ní dočteme, jak se předpovídá počasí, a možná se dokonce...

VÁCLAV CÍLEK: Krajiny vnitřní a vnější

Václav Cílek patří k těm několika autorům, kteří často píší o české krajině, mimo jiné i ve Vesmíru (např. 74, 40, 1995/7). Tato kniha představuje...

Jazykový koutek

Kdo nemá duši z hadrů

Zatímco většinu vadných lidských orgánů lze vyjmout, změřit, rozpitvat a detailně prozkoumat, lidská duše se zkoumá obtížně. Ne že by to vůbec...

Mozaika

Mozaika

Víme už o 52 Jupiterových měsících David Jewitt a Scott Sheppard objevili při pozorování osmimetrovým teleskopem na Havaji dalších dvanáct...

Výtvarné umění

Intuice a eidos čili Vhled a vzhled

Když přijde řeč na to, co je opravdu jsoucí a co nejsoucí, hovoří host o nesmírném boji, gigantomachii, pro neshody, které mezi sebou mají lidé...

Dopisy čtenářů

Rezistentní chmel …

Třetí pokračování článků o geneticky modifikovaných organizmech (GMO) bylo o chmelu a mšici chmelové (Vesmír 82, 146, 2003/3). Věřím, že alespoň...

Proč Čech necituje Čecha

Střílím šíp kritiky na „hrdinně obnaženou hruď“ George V. Krizka, viz předchozí rubriku dopisů s jeho názory na českou malost. Šíp tvoří zkušenost,...

Tajná zbraň protilátek

Protilátky (imunoglobuliny) jsou asi nejznámější zbraní imunitního systému. Produkují je jednotlivé klony B-lymfocytů, přesněji řečeno plazmatické...

Co je to planetka?

Následkem pokroku astronomie drobných těles sluneční soustavy se rozostřila hranice mezi planetkami a kometárními jádry. Zatímco podle Whipplova...

Dendritická buňka v protinádorové terapii

Terapie používané v onkologii (chirurgický zásah, chemoterapie a radioterapie) sice většinu nádorových buněk zlikvidují, ale přesto jich občas...

Tepuis

Dobře vytříděné křemenné písky se často ukládají v deltách velkých řek, v epikontinentálních mořích či v kontinentálních pánvích suché a polosuché...

Křemencový kras venezuelské Guyany

Řekne-li se jeskyně, průměrně vzdělanému člověku se vybaví slovo kras. Lze jej nalézt nejčastěji ve vápencích nebo mramorech. Vzácnější jsou solné...

Palytoxin

Podle jedné havajské pověsti žil na ostrově Maui muž, který si na pobřeží v místě zvaném Hana postavil malý domek a na zahradě pěstoval zeleninu....

Stratégia infekčného agensa v boji o prežitie

Infekčný proces pripomína „boj“, pri ktorom sa infekčný agens snaží ovládnuť životný priestor, ktorý mu makroorganizmus ponúka. Tento „boj“ končí...

Mechanika voleb

Zájem o volby neustále klesá – nejen v naší republice, ale ve všech demokratických zemích, včetně parlamentních monarchií. Jestliže se zeptáte...

Ropa a lidé

O sibiřské ropě měl zprávy již r. 1703 car Petr I., ale s její průmyslovou těžbou se zde začalo až v šedesátých letech minulého století. V září...

Kondor kalifornský

Kondor kalifornský (Gymnogyps californianus) – největší současný létající pták Severní Ameriky – hnízdil před několika stoletími v horách na...

Nemoc jako metafora vyjádřená tělem

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 vzrostl v Čechách během předchozích deseti let počet lidí „bez vyznání“ o dvacet procent. Dnes jsou „bez...

Masírujme kravám vemena!

Koncem padesátých let už bylo zjevné, že éra mičurinsko-lysenkovské genetiky a „boj proti reakčnímu mendelizmu-morganizmu“ jsou neudržitelné (viz...

Vznik moru v důsledku přenosu jediného genu

Vznik infekčních onemocnění může souviset s nepatrnou změnou genomu příslušného mikroorganizmu. Na tuto skutečnost, ne nepodobnou efektu „motýlích...

Američtí zubní lékaři proti odstraňování amalgamových plomb

ADA (American Dental Association) zahájila mediální kampaň proti odstraňování starých amalgamových plomb, pokud to není nutné. (Někdy je pod...

Kalifornští kondoři budou očkováni

Kalifornských kondorů byly před dvaceti lety už jen dva tucty a umělým odchovem se jejich počet zvýšil téměř na dvě stovky. Těmto ptákům, kteří...

Aktuality

Staré legendy mají tuhý život

Roku 1923 nenadále zemřel lord Carnarvon (George Herbert) na následek růže (erysipelu), která se rozvinula v místě bodnutí moskytem. Financoval...

Jastraby napádajú neskôr hniezdiace sýkorky

Skoršie hniezdenie býva výhodné pri mnohých druhoch vtákov, viackrát bolo demonštrované práve pri sýkorkách. Skôr vyliahnuté jedince získavajú viac...

Další měsíce velkých planet

Loni koncem roku objevili astronomové vedení S. S. Sheppardem na havajské observatoři v Mauna Kea další měsíc Jupiteru. Těleso, které bylo...

Nové „dvě kultury“

Když v roce 1959 formuloval C. P. Snow v knize „Dvě kultury a vědecká revoluce“ rozpor mezi vědami přírodními a humanitními, způsobený podle něj...

Fytochromy řídí expresi genů

O existenci fytochromu, citlivého fotoreceptoru v rostlinách, i o jeho četných fyziologických funkcích víme skoro 40 let. Systém založený na...