Ing. Marek Audy

Ing. Marek Audy (*1969) vystudoval Strojní fakultu VUT. Zabývá se fotografií, grafikou a digitálním zpracováním obrazu. Jeho zaměstnání je mu i koníčkem. Krom toho ve volných chvílích jezdí na kajaku. Speleologii se věnuje od dětství. Pod vedením svého otce začal ve svých 15 letech i s podzemním fotografováním. Získal několik cen v mezinárodních fotosoutěžích se speleoloickou tématikou a dnes je jedním z nejvíce uznávaných podzemních fotografů. Objevil jeskyni Krystalové oči a byl vedoucím expedice „Roraima 2003“. Tuto jeskyni ocenila Česká speleologická společnost jako největší objev československých jeskyňářů v roce 2003. Vedle účasti na řadě speleologických exploračních výprav do krasů Rumunska, Bulharska, Yugoslávie, Chorvatska a Rakouska se aktivně věnuje výzkumu jeskyní Moravského krasu. Byl spoluobjevitelem jeskyně Suchdolský ponor, vytvořené částečně také v křemitých pískovcích, která byla letos oceněná ČSS jako největší speleologický objev v ČR.

Počet článků: 3

Pozorování zvláštního nosála na stolové hoře

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 36, 2007/1
Stolové hory Guayanské vysočiny (tepui) představují specifické geomorfologické útvary. Jejich vrcholové plošiny jsou izolované od okolí i od sebe...
 

Jeskyně Charles Brewer

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 20, 2005/1
Speleologie v křemencových masivech Historie objevování podzemí křemencového (kvarcitového) krasu je velmi mladá. Donedávna geologové...
 

Křemencový kras venezuelské Guyany

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 263, 2003/5
Řekne-li se jeskyně, průměrně vzdělanému člověku se vybaví slovo kras. Lze jej nalézt nejčastěji ve vápencích nebo mramorech. Vzácnější jsou solné...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné