Audy Marek

Ing. Marek Audy (*1969) vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně. Od roku 1983 je členem České speleologické společnosti, v letech 2017 až 2021 byl jejím předsedou. Zúčastnil se řady speleologických expedic v Evropě, podílel se na průzkumu solných jeskyní v Íránu, zorganizoval několik expedic do pískovcového krasu na stolové hory Venezuely (Tepui). Vydal několik knih, např. Brány do Ztraceného sveta, Entrañas del Mundo Perdio (Nitro Ztraceného světa) nebo Domino – hra v podkroví Ztraceného sveta. Osobní web: audy.speleo.cz.

Počet článků: 4

České objevy v jeskyni Sulfuruzamčeno

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 746, 2021/12
Zapáchající sirovodík se nedýchá zrovna nejlépe. Je tu horko. Shora na nás prší kyselina sírová nebo rovnou sněží síra. Po pár hodinách v...
 

Pozorování zvláštního nosála na stolové hoře

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 36, 2007/1
Stolové hory Guayanské vysočiny (tepui) představují specifické geomorfologické útvary. Jejich vrcholové plošiny jsou izolované od okolí i od sebe...
 

Jeskyně Charles Brewer

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 20, 2005/1
Speleologie v křemencových masivech Historie objevování podzemí křemencového (kvarcitového) krasu je velmi mladá. Donedávna geologové...
 

Křemencový kras venezuelské Guyany

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 263, 2003/5
Řekne-li se jeskyně, průměrně vzdělanému člověku se vybaví slovo kras. Lze jej nalézt nejčastěji ve vápencích nebo mramorech. Vzácnější jsou solné...