mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2007/1

datum vydání: 18. 1. 2007

Úvodník

Čintamani a záhady

V eseji Čintamani a ptáci 1) vyslovuje Vladimír Cháb svůj nesouhlas „s přesunem rozhodování o platnosti fyzikálních zákonů k soudnímu...

Hlavní články

Po stopách Jiřího Bauma

Menší černovlasý snědý muž, zdravý, i když křehký, velkých, zářivě modrých laskavých očí, přívětivě usměvavý, se skromně přichýlenými rameny, plaše...

Za houbami v lednu

V tomto roce provedu čtenáře Vesmíru měsíc po měsíci královstvím „velkých“ hub (makromycetů). Mohu se přitom ovšem věnovat každý měsíc jenom...

Stabilita elektrizační soustavy

Termín stabilita se používá v mnoha oblastech, a to jak technických, tak společenských. Zatímco v technických oborech se stabilita systému...

Pozorování zvláštního nosála na stolové hoře

Stolové hory Guayanské vysočiny (tepui) představují specifické geomorfologické útvary. Jejich vrcholové plošiny jsou izolované od okolí i od sebe...

Robot ve službách chirurgů

Zlomy ve vývoji chirurgické techniky nastávají zřídka. Poslední zásadní změnou bylo zavedení laparoskopie v devadesátých letech 20. století....

Olmécký kompas, magnetická žába, nepatřiční vousáči a podivné lodě

Když mně, technikovi a přírodovědci, někdo řekne, že je na několikatunové stéle (evidentně původní, nepodvržené) vyobrazen například „bůh bouřky“,...

Jiný pohled na vousáče

Známá „Occamova břitva“ říká, že máme-li pro jeden jev více možných vysvětlení, měli bychom přijmout to nejjednodušší z nich a ke komplikovaným...

Orientace rotundy svatého Víta

Orientaci některých (někdejších i nynějších) kostelů na Pražském hradě zkoumal počátkem osmdesátých let 20. století C. Koeberl z Astronomického...

Problémy evropské integrace

Vstupem středoevropských a pobaltských států do Evropské unie roku 2004 se na první pohled potenciál kontrastů v kulturní a sociální struktuře Unie...

Nobelovy ceny

Jak se přepisuje genetická informace v buňkách

Rodinné klany se ve vrcholné vědě a umění objevují dosti často. Příkladem u nás jsou Purkyňovi a Wichterlovi v obou odvětvích tvůrčí činnosti,...

Glosy

V poznání je síla

Výrok Francise Bacona Scientia potestas est bývá interpretován různě. 1) Jeden extrém vyjádřil císař František Josef I. ve svých pokynech studijní...

Zlé hodné bakterie?

Život bývával jednodušší, když jsme ještě v bakteriích viděli jen zlovolné neviditelné breberky, které způsobují záškrt, tuberkulózu, kažení...

Bakterie z jiného světa

Co všechno najdete v jihoafrickém zlatém dole? Zlato, horníky – a také izolované, úplně soběstačné společenstvo bakterií, které není kontaminováno...

Vrány mají svou kulturu

Ptačí mozečky jsou sice příslovečně maličké, ale přesto není radno je podceňovat. To platí především o havranovitých ptácích, o nichž se již nějaký...

Sdružují se rakovinné buňky v mafii?

Když jsem slíbil, že napíši komentář k článku R. Axelroda a jeho kolegů 1) o vývoji spolupráce mezi rakovinnými buňkami z hlediska teorie...

Lesní zákon a hospodaření v lesích

Lesy jsou významnou složkou našeho životního prostředí. Pokrývají třetinu území státu. Pro vlastníka jsou především zdrojem produkce dřeva a pro...

Eseje

Emoce v medicíně

Bylo by nanejvýš pošetilé se domnívat, že svět je našimi smysly a prostředky poznatelný, že věci, jevy a vztahy mezi nimi jsou skutečně takové, jak...

Komentáře a názory

Zvládáte odborné diskuse?

Dlouholetým působením v nějakém oboru člověk nejen nashromáždí určité množství znalostí, ale získá i jistou schopnost nahlížet na věci jinak než...

Nad knihou

Fyzika složkou kultury a podmínkou existence soudobé civilizace

Ludmila Eckertová je emeritní profesorkou experimentální fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a „Cesty poznávání ve...

Z akademické obce

Akademie věd ČR v roce 2007 a dalších letech

Od 1. ledna 2007 přecházejí ústavy Akademie věd na právní formu veřejných výzkumných institucí. Podstatou tohoto přechodu je uvolnění prostoru pro...

Eseje o jazyce

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 11

Prodáváme svůj jazyk lacino, ale tak snadno se nevykroutíme. Užijme si ještě nahodilého panoptika potvorností, kterými se náš veřejný jazykový...

Diskuse

Kde stojí čintamani

V listopadovém Vesmíru mě vedle jiného zaujal text „Čintamani a ptáci“. Z článku Vladimíra Chába vyplývá cosi velice provokativního. To samo o sobě...

Architektura

Pavilon v Zoo Praha

Před dvěma lety získala Zoo Praha nový pavilon pro společenské akce a vzdělávací pořady. Stavba, kterou navrhli architekti z AP ateliéru pod...

Zaznamenali jsme

Smíme vše, co umíme? Biotechnologie v medicíně

Do využití kmenových buněk jedni vkládají velké naděje, jiní se jejich používání obávají. Před námi je ještě mnoho otázek, na které neumíme...

Vzpomínka

Zdeněk Veselovský

Profesora RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc., jsem poznal před 34 lety, kdy jej k nám domů přivedl na návštěvu hudební skladatel Ilja Hurník. Mohl...

Dopisy čtenářů

Astronomická expedice 2007 – Nadpozemské léto

Astronomická expedice probíhá již bezmála padesát let na pozemku Hvězdárny v Úpici. Spolupořadateli celé akce jsou Hvězdárna a planetárium Mikuláše...

Aktuality

Tekutá droga

Za rok 2005 vypil průměrný obyvatel této země v průměru 163,5 litru piva. V tomto množství bylo 5,2 litru 100% lihu, což je více, než se za stejný...

Je vnímavost bolesti dědičná?

Chronickou bolestí trpí více než 50 milionů Američanů, bolestí je motivováno 20 % všech návštěv lékaře, na zmírnění bolesti jde 10 % všech výdajů...

Jedovatý chmel

Pro takzvané organické zemědělství je nemyslitelné použít syntetický insekticid proti škůdcům polních plodin. Lze jej však nahradit (někdy i...

Jak vyzrát na akrylamid

Jako jeden z produktů Maillardovy reakce, při níž aminokyseliny reagují s cukry, může v potravinách vznikat akrylamid (Vesmír 84, 700, 2005/12)....

Jak se budou nazývat domácí zvířata?

Každé zvíře má podle závazných pravidel vlastní rodové a druhové latinské jméno, u poddruhů vstupuje do hry i jméno podrodové. Na tom se zoologové...

Podivné extrasolární planety

Ať odborníka či neodborníka, hvězdná obloha zaujme každého, i když astronom toho na ní díky dlouhodobému výzkumu vidí mnohem víc. V letních...

K Číňanům na hranolky?

Pokud si někdo k „číně“ přeje brambory, vnímáme to jako něco nepatřičného. Čínskou kuchyni si přece odjakživa spojujeme s rýží. Časem by se to ale...

Kvasinka párovacího typu v přechodném stavu

Párovací typ kvasinek není totéž co pohlaví; je to jen jedna z mnoha vlastností každé kvasinky, ale při pohlavním rozmnožování má obdobný význam....

Cena Praemium Bohemiae

Čtvrtého prosince 2006, v den nedožitých jednaosmdesátých narozenin Bohuslava Jana Horáčka, byly na zámku Sychrov uděleny „velké i malé“ ceny...