Švejnar Pavel

Ing. Pavel Švejnar (*1948) vystudoval obor výroba a rozvod elektrické energie na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Pracoval v Energoprojektu Praha, Státním energetickém dispečinku, ČEZ a ČEPS. V současné době zastává funkci ředitele sekce Rozvoj a bezpečnost provozu přenosové soustavy v ČEPS, a. s.

Počet článků: 1

Stabilita elektrizační soustavy

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 30, 2007/1
Termín stabilita se používá v mnoha oblastech, a to jak technických, tak společenských. Zatímco v technických oborech se stabilita systému...