Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kostićová Zuzana Marie

Zuzana M. Kostićová, Ph.D., (*1980) vystudovala religionistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. Původní specializaci na indiánská náboženství předkolumbovského Mexika doplnila během „konce světa“ 2012 zájmem o alternativní spiritualitu a dlouhodobě se věnuje průniku těchto dvou sfér. Přednáší na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Počet článků: 3

Mayové a náboženský trans

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 30, 2020/1
Studium zaniklých náboženství je po všech stránkách komplikovaná záležitost. U mnoha kultur se musíme spokojit pouze s archeologickými nálezy a...
 

Bude roku 2012 konec světa?

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 59, 2009/1
V některých médiích se v posledních letech opakovaně setkáváme s prohlášením, že podle „mayského kalendáře“ má v roce 2012 nastat konec světa. Je...
 

Jiný pohled na vousáče

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 48, 2007/1
Známá „Occamova břitva“ říká, že máme-li pro jeden jev více možných vysvětlení, měli bychom přijmout to nejjednodušší z nich a ke komplikovaným...