Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2009/1

datum vydání: 15. 1. 2009

Úvodník

Astronomický rok

Začíná Mezinárodní astronomický rok. Jsou k tomu dvě pohnutky, jedna z minulosti, jedna k budoucnosti. Právě před 400 lety Galileo Galilei ukázal...

Hlavní články

Mayové a tropický rok v Madridském kodexu

Tropický rok můžeme vyjádřit počtem dní mezi dvěma po sobě následujícími průchody Slunce jarním bodem, popřípadě též jako dobu mezi dvěma po sobě...

Matematické a počítačové modelování aktivních materiálů

Matematické a počítačové modelování je obor, ve kterém jazykem matematiky popisujeme děje v přírodních, technických nebo společenských vědách....

Nový pohled do středu Galaxie

Sagittarius A* je astronomické označení středu naší Galaxie. Jde o jednu z nejzajímavějších oblastí na hvězdné obloze mimo jiné proto, že se zde...

Zemská tíže z vesmíru

CHAMP CHAMP (Challenging Minisatellite Payload for geophysical research and application) je ně mecká družice 2) pro detailní výzkum gravitačního a...

Hornina jako stavební konstrukce

Kvalita mechanických vlastností, především pevnost v tlaku, bývá v neporušené skalní hornině 1) poměrně vysoká, většinou vyšší než ve výztužném či...

Darwin, krtek a žížaly

Obchod žížalami je ve Spojených státech prosperující živnost. Vedle produktů „žížaláren“ pěstujících červy ve velkém se u rybářů těší oblibě...

Tři generace matematicko-fyzikálních Bernoulliů

Loni uplynulo 300 let od úmrtí jednoho váženého obchodníka v Basileji. Žil bohabojně podle protestantských zásad, o vědu se nezajímal a přál si,...

Překvapení v posteli

Někteří živočichové před člověkem utíkají, jiní se zdržují v těsné blízkosti jeho sídlišť. Krom toho se řada druhů chová oportunisticky –...

Bude roku 2012 konec světa?

V některých médiích se v posledních letech opakovaně setkáváme s prohlášením, že podle „mayského kalendáře“ má v roce 2012 nastat konec světa. Je...

Glosy

Chloroplast jako nákupní taška

Už dlouho se považuje za prokázané, že specializované organely v cytoplazmě rostlinných buněk – plastidy – vznikly velmi dávno začleněním...

Facetotecta: zoodetektivka pokračuje

Před několika lety se ukázalo (viz Vesmír 83, 223, 2004/4), že mořské planktonní „y-larvy“ (známé už více než sto let), k nimž nám chronicky...

Jedem ze škorpiona proti rakovině

Základem pro vývoj nových léčiv bývají často komplikované aromatické heterocyklické sloučeniny. Poněkud přehlíženou možností je aplikace...

Aura značí život

Živí, metabolicky aktivní tvorové vyzařují světlo a ultrafialové záření. Řeč však nyní nebude o světluškách, václavkách ani myriádách vodních...

Poselství Galileova dalekohledu

Valné shromáždění OSN vyhlásilo na podnět Mezinárodní astronomické unie a se souhlasem a doporučením UNESCO rok 2009 Mezinárodním rokem astronomie....

Jak žížala zradila jetel

Na celém světě se lidé pokoušejí pěstovat různé druhy travin společně s bobovitými rostlinami. Zvyšují tím celkový výnos z plochy, popřípadě...

Rizika spojená s vysazováním rostlin do přírody

V 19. století byly poměrně často do přírody záměrně vysazovány nepůvodní druhy rostlin pocházející z Alp či jiných území. Tyto aktivity byly...

Nory vymřelých obřích savců

Nory obřích savců, zachované buď v dosud průlezném stavu, nebo vyplněné různými usazeninami, byly popisovány z okolí argentinského města Mar del...

Nad knihou

Houby po česku

Počty vydávaných encyklopedií rostou jak houby po dešti a bylo by divné, kdyby encyklopedie hub byly výjimkou. Ovšem na rozdíl od výpravných...

Zlato a doba

O knize říká to podstatné již podtitul: Zlato, příroda a lidé v příbězích geologa. Dodejme, že geologa Petra Morávka, věhlasného odborníka na...

Z akademické obce

Z akademické obce

Univerzita Palackého Jaké jsou zvyky, tradice, kuchyně nejenom v Portugalsku, Turecku či Francii, se mohli ve čtvrtek 27. 11. pod taktovkou...

Eseje o jazyce

O svobodě a odpovědnosti v jazyce

Nad dopisy čtenářů, které mi poskytla redakce po uveřejnění čtyř fejetonů v tomto časopise, 1) jsem si uvědomil, že nejprovokativnější v otázce...

O pojmech, slovech a slovíčkaření

Budeme-li se alespoň trochu soustavně a s jistou dávkou logické argumentace zabývat otázkou, co je to pravda, budeme si nejspíš počínat...

Architektura

Otevřenost instituce, otevřenost budovy

Tradičně pojímaná muzea a galerie, které v našich městech dosud převládají, dokáží málokdy přilákat návštěvníky mimo ustálené kulturní vrstvy....

Zaznamenali jsme

Od lupy k molekulární genetice

„Vševědoucí detektivy s dokonalou intuicí vystřídaly v moderních seriálech dokonalé kriminalistické metody. V mnoha případech zastínily hlavní...

Dopisy čtenářů

Čtenářem Vesmíru po sedmdesát let

Odebírám časopis Vesmír nepřetržitě od r. 1938 a na letošek jsem si poprvé po 70 letech časopis nepředplatil a tím odběr ukončil, a to z důvodů...

Ad Nekřivděme Johnu Nashovi

Reakce prof. M. Mareše na můj článek o brankářích (Vesmír 87, 860, 2008/12) je užitečná, vysvětluje metodologii uží vanou teorií her a zavedl...

Ad Třikrát Dr. Edvard Beneš

Vítám jedno z mála objektivních pojednání o významném politikovi našeho státu, ministru zahraničí a posléze těžce zkoušeném prezidentu Edvardu...

Jak vycházel Vesmír?

Sbírám časopis Vesmír a potřeboval bych vědět, kolik čísel bylo vydáno v kterém ročníku. Vlastním skoro všechny ročníky od r. 1871, ale mám pocit,...

Public Relation

Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležákykomerce

Výsledkem schváleného zahlazování následků hornické činnosti v lomu Most-Ležáky bude jezero Most. V zatopené zbytkové jámě vznikne vodní plocha o...

Evropský kontinentální přenosový elektrizační systém UCTE: jak reálně funguje

Evropská kontinentální synchronní zóna UCTE (Unie pro koordinaci přenosu elektřiny v Evropě), jedna z největších synchronně propojených soustav...

Aktuality

Nejstarší chobotnatci byli vodní

Předpoklad, že chobotnatci prošli během své evoluce vodní či „obojživelnou“ fází, není nový. Nasvědčuje to mu geologický kontext (fosilie nalezené...

Lepší než Viagra

Mario Dell’Agli a jeho kolegové z Milánské univerzity testovali čtyři rostliny užívané jako afrodiziaka v tradiční medicíně různých zemí. Zkoumali,...

19. mezinárodní biologická olympiáda

Na 19. ročníku International Biology Olympiad v Bombaji (13.–20. 7. 2008) reprezentovali Českou republiku čtyři soutěžící a všichni byli velmi...

Pozemní savci na Novém Zélandě – že by přeci?

Nový Zéland je pro zoology studující savce hodně zvláštní kus pevniny. Je totiž téměř bez savců, pokud nepočítáme netopýry, jako jsou nedávno...

Jak vypadal předek nejstarších kytovců?

Díky tomu, že byli celkem nedávno objeveni nejstarší kytovci, známe již několik dobrých kandidátů na přímé předky této obdivuhodně specializované...

Dovedeme chránit kriticky ohrožené ptáky?

V posledních letech vynalezla světová ochrana přírody poměrně důmyslný systém, jímž lze vyjádřit, jak jsou jednotlivé druhy ohroženy. Stupeň...

Mulungu – psychofarmakum z brazilského deštného pralesa

Pod názvem mulungu je v Brazílii znám strom Erythrina mulungu a také drcená kůra z tohoto stromu, jejíž odvar odnepaměti používá domorodé...

Tři studenti objevili exoplanetu

Zásada „Dělej vše nejlépe, jak umíš“ se vyplatila třem doktorandům Leidenské univerzity. Prof. Ignas Snellen jim zadal úlohu téměř banální – aby...

Kanadský indiánský náčelník si stěžuje

„Nazývají mne náčelník Wayne Christian, patřím ke kmeni Splatsinů respektive Secwepmeků a jsem místopředsedou kmenové rady shuswapského národa.“...