mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Veselý Tomáš

PhDr. Tomáš Veselý vystudoval FF UK se specializací hospodářské dějiny-politologie. Poté pracoval jako zástupce ředitelky Odboru pro záležitosti EU na Úřadu vlády ČR. Je členem pracovní skupiny UCTE „Communication“ a diskusní platformy „Security Infrastructure Network“. V ČEPS působí od roku 2007, nyní jako vedoucí Odboru zahraniční spolupráce.

Počet článků: 1

Evropský kontinentální přenosový elektrizační systém UCTE: jak reálně funguje

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 48, 2009/1
Evropská kontinentální synchronní zóna UCTE (Unie pro koordinaci přenosu elektřiny v Evropě), jedna z největších synchronně propojených soustav...