mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Janoušek Karel

Karel Janoušek (*1956) je členem České herpetologické společnosti. Jeho dlouholetým zájmem je studium hadů (nejen našich). Intenzivně se věnuje populaci užovky stromové v Poohří. Spolu s ostatními dvěma autory založil v roce 2005 občanské sdružení Zamenis, jehož hlavním cílem je ochrana užovky stromové v Doupovských horách.

Počet článků: 1

Překvapení v posteli

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 56, 2009/1
Někteří živočichové před člověkem utíkají, jiní se zdržují v těsné blízkosti jeho sídlišť. Krom toho se řada druhů chová oportunisticky –...