mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Veselský Petr

Ing. Petr Veselský vystudoval ČVUT v Praze. V devadesátých letech 20. století se věnoval zahraniční spolupráci ve společnosti ČEZ, kterou zastupoval také v mezinárodních energetických asociacích: UNIPEDE/EURELECTRIC, UC(P)TE, CENTREL. V letech 1999–2004 byl činný v mezinárodní organizaci CDO Praha. Od roku 2004 pracuje v oblasti zahraniční spolupráce ve společnosti ČEPS, v letech 2005–2006 byl generálním sekretářem CENTREL. V Energetickém komitétu ČR/WEC (Světová energetická rada) je od počátku devadesátých let členem předsednictva, v posledních dvou letech zastává též funkci sekretáře.

Počet článků: 1

Evropský kontinentální přenosový elektrizační systém UCTE: jak reálně funguje

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 48, 2009/1
Evropská kontinentální synchronní zóna UCTE (Unie pro koordinaci přenosu elektřiny v Evropě), jedna z největších synchronně propojených soustav...