Roubíček Tomáš

Prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc., (*1956) vystudoval ČVUT v Praze a po aspirantuře v SVT ČSAV působí v ústavech Akademie věd ČR (od r. 1985 v Ústavu teorie informace a automatizace a od r. 2008 v Ústavu termomechaniky). Od r. 1989 pobýval řadu let na univerzitách v Evropě a USA. Od r. 1995 působí též v oddělení matematického modelování v Matematickém ústavu Univerzity Karlovy, kde byl po habilitaci v r. 2000 a po jmenování profesorem v roce 2007 též ve funkci profesora v letech 2008–2011. Od r. 2011 působí také v Centru nových technologií a materiálů při ZČU v Plzni.

Počet článků: 3

Zářné zítřky matematického modelování?

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 689, 2012/12
V článku byly redakcí provedeny drobné neautorizované úpravy a naopak nedopatřením nebyly provedeny autorovy korektury. Takto byly nadpis odstavce...
 

Zářné zítřky matematického modelování?

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 484, 2012/9
Předně, co je to vlastně modelování? Pokud slovník anglické „modeling“ vůbec nějak překládá, hovoří např. o „napodobování“ nebo „práci modelek“....
 

Matematické a počítačové modelování aktivních materiálů

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 21, 2009/1
Matematické a počítačové modelování je obor, ve kterém jazykem matematiky popisujeme děje v přírodních, technických nebo společenských vědách....