Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Zářné zítřky matematického modelování?

Errata k článku ve Vesmíru 91, 484, 2012/9
 |  6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 689, 2012/12

V článku byly redakcí provedeny drobné neautorizované úpravy a naopak nedopatřením nebyly provedeny autorovy korektury. Takto byly nadpis odstavce „Nadprodukce, nekvalita, a klamavá reklama“ i zmínka o MFF UK „Matfyz“ v záhlaví dodány redakcí, a nebylo autorovým úmyslem (a ani autor nemůže) jakkoli komentovat případnou souvislost těchto v textu jen obecně diskutovaných atributů právě s MFF UK, kterážto instituce se jinak v samotném článku nijak nezmiňuje. Speciálně i použití znaku MFF ve velikosti odporující Směrnici děkana MFF č. 5/2001 bylo provedeno bez vědomí a souhlasu autora. Taktéž se autor distancuje od případné zavádějící souvislosti těchto atributů ve zmíněném dodaném nadpisu odstavce se samotným matematickým modelováním v názvu článku. Dále „formulace“ druhého (tzv. Clausius-Duhemova) zákona termodynamiky probíhala historicky postupně za účasti nejen R. Clausia, jenž je ale považován za prvního, který si (odjakživa existující) fenomén popisovaný tímto zákonem jaksi „uvědomil“; tedy užití slova „formulování“ není zcela přesné. Jméno „Prigoggine“ má být „Prigogine“. V obr. 2 místo „zatížení“ má být „napětí“ a jeho popis má být podrobnější. Reference na „článek J. Málka“ je nepřesná v počtu autorů i v obsahu v důsledku změn v odkazovaném článku. Adjektiva „méně kvalitní“ nebo „špatné“ v souvislosti se středními školami nebo modely v původní verzi nebyla. I některá další místa neautorizovanými úpravami poněkud utrpěla na srozumitelnosti či dostala mírně pozměněný smysl. Opravená autorizovaná verze je k dispozici na webu Vesmíru.

Prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. www.envigogika.cuni.cz

[…] zrekapitulujeme si tuto naši situaci i my. Dnes a každý všední den sedí v lavicích základních škol v naší zemi něco přes ¾ milionu dětí, a z těchto dětí později více nežli dvě třetiny dokončí ještě stupně další, absolvují školy střední nebo vysoké. Jestliže před padesáti lety počet lidí s nejméně výučním listem nedosahoval ani 20 % populace (maturitu či vysokoškolský titul mělo jen 10 % dospělého obyvatelstva), kdežto 80 % připadalo na ty, kteří vychodili pouze školu základní, v současné době je tomu přesně naopak (nejméně maturitu má skoro polovina lidí, a vyučených je více než třetina). Takže nakonec počet těch, co mají pouze vzdělání základní, jen o málo převyšuje počet vysokoškoláků (17 resp. 12 %), a podíl této „intelektuální elity“ stále stoupá – ale pozor, stoupá i množství lidí tzv. bez vzdělání. Vypadá to tedy, že všichni se stále více zabýváme činností vysoce abstraktní, a věci obyčejné ztrácejí svoji cenu. Jsme vzdělanější, proto(že) život jednotlivce je stále složitější, a také chod společnosti se proměnil na složitou technologii. Prostor, kde se mohou projevit přirozené touhy či rozhodnutí, se tak ale stále zmenšuje a je také čím dál těžší jej znovu otevírat či bránit.[…]

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Jana.Dlouha@czp.cuni.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Matematika

O autorech

Tomáš Roubíček

Jana Dlouhá

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné