Kubásek Jiří

RNDr.. Jiří Kubásek, Ph.D., (*1979) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity, kde se nyní v dynamické ozářenosti, rostlinám C4, mechorostům a evoluci funkce environmentální citlivosti jejich průduchů.

Počet článků: 23

Rubisco stále nejhojnější bílkovinou

2. 9. 2019  |  Vesmír 98, 490, 2019/9
„Kdo nemluví v číslech, neví, o čem mluví.“ Tento výrok se přisuzuje Williamu Thomsonovi, známějšímu jako lord Kelvin. Antoine de Saint-Exupéry...
 

Živoucí kameny mezi lišejníky

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 578, 2014/10
Mnohá jsoucna vznikají v přírodě nenáhodně a opakovaně. Přestože vykazují variabilitu, není většinou těžké odhalit, že jde o variaci na totéž....
 

Autisté nedbají na sociální reputaci

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 317, 2012/6
[…] Především bych chtěla Vaši noticku upřesnit tím, že vysoce funkční autisté NEJSOU jedinci s Aspergerovým syndromem. Jistě víte, že DMSV v tomto...
 

Ad Opukový fenomén

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 253, 2012/5
S chutí jsem si přečetl článek pana docenta Jana Vítka: Opukový fenomén. Vždyť tam byla Choceň – mé rodné město – se svou skalní přírodní rezervací...
 

Autisté nedbají na sociální reputaci

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 191, 2012/4
To tvrdí Keise Izuma se spolupracovníky v nedávném čísle prestižního časopisu PNAS. Když byli zdraví jedinci požádáni, aby přispěli na charitu,...
 

Je autismus v genech?

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 192, 2012/4
Dnes už téměř nikdo nepopírá obrovský vliv prostředí na rozvoj poruch autistického spektra (PAS), a to jak u konkrétního jedince, tak na zvyšující...
 

Rostliny C4

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 146, 2012/3
Zemědělství dnes Opravdu důležité plodiny C4 jsou v současnosti čtyři: kukuřice (Zea mays, 1 300 000 km2), čirok (Sorghum bicolor, 440 000), proso...
 

Rostliny C4

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 92, 2012/2
V minulém dílu jsme si popsali, co nejspíše vedlo ke vzniku metabolismu C4. Dnes si na praktických příkladech ukážeme, v jakých podmínkách jsou...
 

Rostliny C4

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 35, 2012/1
Pojem fotosyntéza vyvolává u mnoha lidí představu procesu, ve kterém vzniká kyslík. Přestože typů fotosyntézy je mnoho, ta oxygenní je dnes na Zemi...
 

Průduchy rostlin jako nástroj imunity

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 199, 2011/4
Sdělení, že průduchy jsou uzavíratelné otvůrky na povrchu nadzemních orgánů rostlin sloužící především k regulaci výparu vody a příjmu oxidu...
 

Je fotosyntéza z nouze ctnost?

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 201, 2011/4
Rostliny a jejich fotosyntéza nám skýtají potravu, kyslík k dýchání i pocit krásna. Biomasa rostlin také dalece převyšuje biomasu všeho ostatního...
 

Barvy podzimu

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 612, 2010/10
Podzim je v mírném klimatickém pásu barevný a „opadavý“. Umělci jej zpodobňují a glorifikují v mnoha žánrech. Fenologie opadavosti však fascinuje...
 

Vyživují dospělé rostliny své semenáčky s pomocí hub?

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 774, 2009/12
O tom, že houby hrají ve fungování světa důležitou úlohu, už dnes nikdo nepochybuje. Mykorhizní symbióza – soužití hub s kořeny rostlin – je jen...
 

Hrátky s enzymem rubisco

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 221, 2009/4
Enzym rubisco, který stojí na počátku fotosyntetického příjmu oxidu uhličitého rostlinami, se pomalu dostává do obecného povědomí. Hlavním důvodem...
 

Aura značí život

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 13, 2009/1
Živí, metabolicky aktivní tvorové vyzařují světlo a ultrafialové záření. Řeč však nyní nebude o světluškách, václavkách ani myriádách vodních...
 

Život bez vody

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 828, 2008/12
Víme už, kteří živočichové a rostliny snesou vyschnutí a jaký je původ a význam této ekologické strategie (Vesmír 87, 743, 2008/9). Nyní si...
 

Život bez vody

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 743, 2008/11
Život máme v myšlenkách pevně spojený s vodou, a nejen v důsledku televizních reklam. Zároveň se však už od školních let dovídáme, že „někteří“...
 

Monumentalita rostlinných spermatozoidů

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 441, 2008/7
O pohyblivých buňkách vyšších rostlin toho většina lidí mnoho neví. Na rozdíl od spermií lidských, jejichž obrázky a snímky jsou notorické,...
 

Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 141, 2008/3
Tento článek je velmi spekulativní stejně jako anglicky psaná práce, kterou stručně shrnuje. To je naprosto v pořádku – ve vědě se spekulovat musí,...
 

Rychlejší vyhrává

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 23, 2008/1
Zelené rostliny nezbytně potřebují světlo a to se k nim dostává různými cestami. Pohyb listů ve větru může rostliny stínit v sekundových...
 
Strana: [1]  [2]