Vesmír: 2009/12

datum vydání: 10. 12. 2009

Úvodník

Smysly a smysly

Od dětství dobře víme, že máme pět smyslů. Jsou snadno odlišitelné, víme, jaké je to něco vidět, slyšet, chutnat, čichat, hmatat. Máme na to oči,...

Hlavní články

Nová kategorie černých děr ve vesmíru

Astronomové již přivykli tvrzení, že černé díry ve vesmírných objektech nejsou ničím příliš výjimečným. Jejich existence je dobře odůvodněna...

Chuť tónu, barva čísla; Synestezie – dar, o němž se moc nemluví

„Odmalička vidím všechny dvojky žluté a šestky červené a myslel jsem, že to tak vidí i ostatní. Když jsem se jednou o tom zmínil, začali se na mě...

O převaze vzácnosti v přírodě

Biology fascinuje na přírodě její rozmanitost. Nemusíme být ale biologem, abychom si všimli, že příroda je na každém místě trochu jiná. Všude...

Islamofobie a ignorance

Pomineme-li skutečnost, že protestem proti výstavbě nové mešity v Brně upoutali lidovci před plánovanými volbami poměrně lacino pozornost, je tato...

Zachycování a ukládání oxidu uhličitého

Existují vědci, kteří věří, že snížením množství vypouštěného oxidu uhličitého můžeme stabilizovat současné klima (resp. udržet možnou změnu...

Zemětřesení ve službách energetiky

Průmyslová rutina Seismologie pomáhá sledovat vysokotlaké injektáže v ropných, plynových a některých geotermálních vrtech. Naměřená data...

Vodíkový elektrobus – výhody hybridní koncepce autobusu

TriHyBus (zkratka z anglického Triple Hybrid Hydrogen Bus neboli trihybridní vodíkový autobus) je v prvním přiblížení elektrický vůz s primárním...

Přízemní ozon v Česku

Přízemní ozon patří k látkám, které jsou v současné době pokládány za vůbec nejproblematičtější ve venkovním ovzduší. Důvodem jsou dosahované...

Strigolakton – další hormon rostlin?

V minulém roce se v prestižním časopise Nature objevily dvě zásadní práce o novém fytohormonu nazvaném strigolakton. Přinášejí důkazy o tom, že...

Řasa Chlamydomonas reinhardtii – novodobá chiméra

K čemu je modelový organismus dobrý? Po staletí se biologové věnovali hlavně sledování a katalogizování výtvorů matky přírody. Devatenácté, a...

Novoguinejský válečník, nudící se vdova Gouldová a soud o deset milionů dolarů

Pan Daniel Wemp, novoguinejský řidič zaměstnaný Světovým fondem pro ochranu přírody (WWF), má nyní mezi domorodci ostrova Manhattanu reputaci...

Glosy

První partenogenetický savec

Partenogeneze1) čili vývoj jedince z neoplozeného vajíčka je celkem oblíbený trik mnoha živočichů. Běžně jím doplňují tradiční rozmnožování...

Darwinův předskokan

V bujném celebrování Darwinova roku se poněkud vytratilo, že letošek je tak trochu i rokem Lamarckovým – bylo to 14. srpna 1809, kdy kolegům z...

Chromozomální odchylky jako následek práce ve výrobě pneumatik

Skupina vědců vedená Pavlem Vodičkou z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., zveřejnila roku 2008 studii1) o negativním vlivu látek...

Mají klasické žárovky ještě naději?

Podle autoritativních a ne vždy zasvěcených rozhodnutí EU nemají, podle fyziků ano. Klasické žárovky mají být již v dohledné době nahrazeny...

Vyživují dospělé rostliny své semenáčky s pomocí hub?

O tom, že houby hrají ve fungování světa důležitou úlohu, už dnes nikdo nepochybuje. Mykorhizní symbióza – soužití hub s kořeny rostlin – je jen...

FLOREON

Dopady přírodních extrémů jsou citelnější především tam, kde je soustředěna ekonomická aktivita. Moderní společnost se snaží předcházet dopadům...

Nové nemoci pro staré léky

Thalidomid, který byl podáván těhotným pro spaní (ne u nás), vedl k vážným vývojovým poruchám – ženám se pak rodily děti bez rukou a nohou (říká se...

Nad knihou

Výjimečné vážky

Entomologie byla vždy věda, jež – alespoň u nás – nikdy neměla nouzi o nadšené amatéry a poloprofesionály (v tom nejlepším smyslu slova), kteří...

Architektura matematiky

Když jsem si před padesáti lety jako student matematiky koupil první z řady ruských překladů knih, jejichž autorem byl záhadný Nicolas Bourbaki...

Zdravý jako hřib

Nejsem mykolog a houby mne vždy fascinovaly jen jako zvídavého laika, nejvýš jako nepříliš aktivního konzumenta, ale kniha kolektivu našich tří...

Ekologie hlavních vegetačních formací na Zemi

Teorie biomů (tj. struktura a ekologie hlavních, zejména klimaticky definovaných vegetačních formací na Zemi) je klasický předmět vyučovaný na...

Nad filmem

Naše dluhy králíčku Petrovi

Distributoři filmu Miss Potter patrně sázeli na poterománii a krásu hlavní představitelky Renée Zellweger, když uváděli film do našich kin. Miss...

Věda pod objektivem

Věda je krásná

V červnu letošního roku vypsal děkan Přírodovědecké fakulty UK první ročník soutěže Věda je krásná o nejlepší dílo související s vědeckou a...

Z akademické obce

Z akademické obce

Vyhazov za podvody u zkoušek. Soud 10. září 2009 osvobodil policisty (dnes již bývalé) podvádějící při zkouškách na vysoké škole. Postupovali prý...

Architektura

Kulturní památky a turismus

UNESCO, jedna ze čtrnácti mezistátních odborných organizací OSN, vyjádřilo ve své Úmluvě z roku 1972 obavy z narůstajícího ohrožení světového...

Zaznamenali jsme

Trendy moderní architektury

Termín sociální bydlení (dnes používaný velmi vágně) u nás vymizel někdy po druhé světové válce, pak začalo období, kdy ústavou bylo údajně...

Dopisy čtenářů

Co na střechu

[…] Pořídili jsme vakuové kolektory na solární ohřev s kompletním vybavením a napojením na otopný i teplovodní systém domu za 156 000 (všechny ceny...

Ad Stromy obalené „pavučinou“

Při listování Vesmírem (9/2009) jsem si všiml chybné odpovědi u dotazu čtenářů. Pod obrázkem na straně 535 je velmi podrobně popsaná bionomie...

Ad Zviditelnění významů

Znamenitý vypravěč Luděk Hřebíček (viz též Vesmír 87, 488, 2008/7; 87, 558, 2008/8) nasadil svému lingvistickému bádání laťku hodně vysoko. Tak...

Aktuality

V čem jsme ve zdravotnictví nejlepší ve střední a východní Evropě?

Bernd Reichel z Evropské observatoře zdravotních systémů a Martin McKee z Londýnské školy hygieny a tropických nemocí uveřejnili rozsáhlý rozbor...

Geneticky modifikované plodiny mohou být zdravější

Zatímco Evropa se jich stále bojí, za oceánem patří geneticky modifikované plodiny k osvědčené praxi. Kukuřice nesoucí gen Cry1A(b) mikroba...

Kam se, kančile, kam „schováš“?

Kančilové jsou podivní a evolučně hodně původní sudokopytníci. Patří k samostatné linii stojící mezi mozolnatci (k nim patří lamy či velbloudi) a...

Obchod s žabím masem

Žabí maso je považováno za pochoutku a smažená žabí stehýnka chce mít na talíři stále více lidí. Nejvíce žab se zkonzumuje v Číně a Indonésii, ale...

Kolika antilopám hrozí vymření?

Antilopy bývají představovány jako nesourodá skupina sudokopytníků z čeledi turovitých, což je logické, uvážíme-li, že jsou to vlastně všichni...

Ornitologická rezervace v Josefově u Jaroměře

V Josefově u Jaroměře vzniká Ornitologický park Josefovská louka – první soukromá ornitologická rezervace v České republice. Díky hojným...

Oxytocin stále překvapuje

Význam neuropeptidického hormonu oxytocinu pro přípravu ženy na porod a mateřské chování není třeba podrobněji připomínat. Existují práce, které...

Původ echolokace netopýrů dosud nedořešen

Vědci potřebovali sto let pozorování a pokusů, než uvěřili tomu, že se netopýři orientují ultrazvukem (echolokací). Když už tuto myšlenku přijali,...

S potápníky proti komárům

Komáři sužují nás lidi i zvířata a v teplejších zemích přenášejí řadu vážných chorob. Bojovat můžeme přímo proti dospělým komárům, ale účinnější...