Hůnová Iva

Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc., (*1958) vystudovala obor ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Dnes působí v Českém hydrometeorologickém ústavu a v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se studiem znečišťujících látek v ovzduší, především atmosférickou depozicí a přízemním ozonem.

Počet článků: 3

„Potížista“ dusíkuzamčeno

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 28, 2017/1
Naše lesy byly a stále jsou vystaveny celé řadě stresových faktorů, jako jsou např. klimatická změna, imisní zátěž či přemnožení škůdců. Podařilo...
 

Kdy přízemní ozon škodí?

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 17, 2011/1
Je známým faktem, že přízemní ozon ve zvýšených koncentracích na člověka, živočichy i rostliny působí toxicky (viz Vesmír 88, 804, 2009/12). Z...
 

Přízemní ozon v Česku

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 804, 2009/12
Přízemní ozon patří k látkám, které jsou v současné době pokládány za vůbec nejproblematičtější ve venkovním ovzduší. Důvodem jsou dosahované...