Aktuální číslo:

2019/6

Téma měsíce:

Výboj

Z akademické obce

10. 12. 2009
 |  Vesmír 88, 768, 2009/12

Vyhazov za podvody u zkoušek. Soud 10. září 2009 osvobodil policisty (dnes již bývalé) podvádějící při zkouškách na vysoké škole. Postupovali prý sice neeticky, ale nespáchali zločin, protože VŠ nezpůsobili vážnou újmu. Žalobce A. Dlouhý s rozsudkem nesouhlasil a na místě se odvolal. Šéf šumperských policistů J. Kunčar, absolvent dvou VŠ, zastupoval svého podřízeného M. Jehurnova, dlouholetého kamaráda, při zkouškách. Jehurnov donedávna studoval sociální pedagogiku, prevenci a resocializaci na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Děkana fakulty Josefa Malacha celá situace velmi pobouřila: „My jsme fakulta, která funguje už více než 55 let, a tento zavrženíhodný čin může zpochybnit celou plejádu lidí, kteří poctivě dosáhli svého titulu.“ Dnes by nikomu podobný podvod neprošel. Univerzita totiž zavedla povinnou identifikaci studentů při zkouškách.

Zdroj: Info OU/Newsletter OU, září 2009

Předsednictvo Grantové agentury České republiky projednalo návrhy oborových komisí GA ČR na udělení Ceny předsedy GA ČR za výsledky projektů ukončených v roce 2008 a rozhodlo o udělení tří cen a jednoho zvláštního uznání.

Doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Neotenie a speciace u nadčeledi Elateroidea (Coleoptera)“.

Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., z Univerzity Karlovy v Praze, CERGE, za projekt „Výkonnost, efektivnost a chování českých podniků od transformace k evropské integraci: teoretické základy a empirické hodnocení“.

Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc., z Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulty elektrotechnické za projekt „Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace“, spoluřešiteli byli: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – Fakulty chemické technologie a doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Předsednictvo zároveň udělilo Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR. Dostává ho:

Mgr. David Matějíček, Ph.D., z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Agronomické fakulty za projekt „Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí“.

Zdroj: www.gacr.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Dne 9. 9. 2009 byla zahájena 2. etapa výstavby univerzitního městečka, které buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nákladem 420 milionů Kč (z toho 405 milionů Kč ze státního rozpočtu) bude vybudováno Multifunkční informační a vzdělávací centrum univerzity, jež má zahrnovat vzdělávací kapacity, univerzitní knihovnu, univerzitní Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky a administrativní zázemí UJEP.

Zdroj: Zpravodaj UJEP

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

Doporučujeme

Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

Petr Brož  |  14. 6. 2019
Když jednoho listopadového rána 1963 spatřila posádka rybářské lodě nedaleko Islandu stoupat nad horizontem černý kouř, domnívala se, že má co...
Jak vosy dobývají svět

Jak vosy dobývají svět uzamčeno

Pavel Pipek  |  3. 6. 2019
Vosy jsou pro lidi jedním z nejnenáviděnějších organismů. Zatímco v původním areálu výskytu je jejich špatná pověst nezasloužená, protože v něm...
Hledá se blesk

Hledá se blesk uzamčeno

V chápání elektrických jevů jsme za uplynulých 250 let udělali obrovský pokrok. Úplnému porozumění ale stále vzdoruje záhadné chování obyčejných...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné