Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Z akademické obce

10. 12. 2009
 |  Vesmír 88, 768, 2009/12

Vyhazov za podvody u zkoušek. Soud 10. září 2009 osvobodil policisty (dnes již bývalé) podvádějící při zkouškách na vysoké škole. Postupovali prý sice neeticky, ale nespáchali zločin, protože VŠ nezpůsobili vážnou újmu. Žalobce A. Dlouhý s rozsudkem nesouhlasil a na místě se odvolal. Šéf šumperských policistů J. Kunčar, absolvent dvou VŠ, zastupoval svého podřízeného M. Jehurnova, dlouholetého kamaráda, při zkouškách. Jehurnov donedávna studoval sociální pedagogiku, prevenci a resocializaci na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Děkana fakulty Josefa Malacha celá situace velmi pobouřila: „My jsme fakulta, která funguje už více než 55 let, a tento zavrženíhodný čin může zpochybnit celou plejádu lidí, kteří poctivě dosáhli svého titulu.“ Dnes by nikomu podobný podvod neprošel. Univerzita totiž zavedla povinnou identifikaci studentů při zkouškách.

Zdroj: Info OU/Newsletter OU, září 2009

Předsednictvo Grantové agentury České republiky projednalo návrhy oborových komisí GA ČR na udělení Ceny předsedy GA ČR za výsledky projektů ukončených v roce 2008 a rozhodlo o udělení tří cen a jednoho zvláštního uznání.

Doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Neotenie a speciace u nadčeledi Elateroidea (Coleoptera)“.

Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., z Univerzity Karlovy v Praze, CERGE, za projekt „Výkonnost, efektivnost a chování českých podniků od transformace k evropské integraci: teoretické základy a empirické hodnocení“.

Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc., z Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulty elektrotechnické za projekt „Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace“, spoluřešiteli byli: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – Fakulty chemické technologie a doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Předsednictvo zároveň udělilo Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR. Dostává ho:

Mgr. David Matějíček, Ph.D., z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Agronomické fakulty za projekt „Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí“.

Zdroj: www.gacr.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Dne 9. 9. 2009 byla zahájena 2. etapa výstavby univerzitního městečka, které buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nákladem 420 milionů Kč (z toho 405 milionů Kč ze státního rozpočtu) bude vybudováno Multifunkční informační a vzdělávací centrum univerzity, jež má zahrnovat vzdělávací kapacity, univerzitní knihovnu, univerzitní Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky a administrativní zázemí UJEP.

Zdroj: Zpravodaj UJEP

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné