Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Z akademické obce

10. 12. 2009
 |  Vesmír 88, 768, 2009/12

Vyhazov za podvody u zkoušek. Soud 10. září 2009 osvobodil policisty (dnes již bývalé) podvádějící při zkouškách na vysoké škole. Postupovali prý sice neeticky, ale nespáchali zločin, protože VŠ nezpůsobili vážnou újmu. Žalobce A. Dlouhý s rozsudkem nesouhlasil a na místě se odvolal. Šéf šumperských policistů J. Kunčar, absolvent dvou VŠ, zastupoval svého podřízeného M. Jehurnova, dlouholetého kamaráda, při zkouškách. Jehurnov donedávna studoval sociální pedagogiku, prevenci a resocializaci na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Děkana fakulty Josefa Malacha celá situace velmi pobouřila: „My jsme fakulta, která funguje už více než 55 let, a tento zavrženíhodný čin může zpochybnit celou plejádu lidí, kteří poctivě dosáhli svého titulu.“ Dnes by nikomu podobný podvod neprošel. Univerzita totiž zavedla povinnou identifikaci studentů při zkouškách.

Zdroj: Info OU/Newsletter OU, září 2009

Předsednictvo Grantové agentury České republiky projednalo návrhy oborových komisí GA ČR na udělení Ceny předsedy GA ČR za výsledky projektů ukončených v roce 2008 a rozhodlo o udělení tří cen a jednoho zvláštního uznání.

Doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Neotenie a speciace u nadčeledi Elateroidea (Coleoptera)“.

Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., z Univerzity Karlovy v Praze, CERGE, za projekt „Výkonnost, efektivnost a chování českých podniků od transformace k evropské integraci: teoretické základy a empirické hodnocení“.

Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc., z Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulty elektrotechnické za projekt „Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace“, spoluřešiteli byli: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – Fakulty chemické technologie a doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Předsednictvo zároveň udělilo Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR. Dostává ho:

Mgr. David Matějíček, Ph.D., z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Agronomické fakulty za projekt „Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí“.

Zdroj: www.gacr.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Dne 9. 9. 2009 byla zahájena 2. etapa výstavby univerzitního městečka, které buduje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nákladem 420 milionů Kč (z toho 405 milionů Kč ze státního rozpočtu) bude vybudováno Multifunkční informační a vzdělávací centrum univerzity, jež má zahrnovat vzdělávací kapacity, univerzitní knihovnu, univerzitní Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky a administrativní zázemí UJEP.

Zdroj: Zpravodaj UJEP

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné