Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Unucka Jan

RNDr. Jan Unucka, Ph.D., (*1977) absolvoval fyzickou geografii a geoekologii se zaměřením na hydrologii na Ostravské univerzitě v Ostravě. Působil v ČHMÚ, nyní pracuje v Institutu geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB–Technické univerzity Ostrava, kde se v rámci výuky a řešených projektů z oblasti hydrologie věnuje problematice environmentálního modelování a GIS.

Počet článků: 1

FLOREON

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 790, 2009/12
Dopady přírodních extrémů jsou citelnější především tam, kde je soustředěna ekonomická aktivita. Moderní společnost se snaží předcházet dopadům...