Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šílený Jan

RNDr. Jan Šílený, CSc., (*1952) vystudoval geofyziku na MFF UK, vědeckou aspiranturu absolvoval v Geofyzikálním ústavu ČSAV. V Geofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá modelováním seismického zdroje.

Počet článků: 3

Zemětřesení na Hlučínsku

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 158, 2018/3
Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
 

Když se chvěje zemuzamčeno

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 38, 2015/1
Zemětřesení na Chebsku v západních Čechách se v posledních letech stávají pravidelným fenoménem. Dvě poslední z konce května však byla opravdu...
 

Zemětřesení ve službách energetiky

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 798, 2009/12
Průmyslová rutina Seismologie pomáhá sledovat vysokotlaké injektáže v ropných, plynových a některých geotermálních vrtech. Naměřená data...