mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2009/11

datum vydání: 5. 11. 2009

Úvodník

Fotbalisté, operní sólisté a vědci

S výchovou vědců je to ještě daleko komplikovanější, než s výchovou operních zpěváků či špičkových sportovců, řekněme fotbalistů. V případě vědců...

Hlavní články

Diabetes

Ústředním tématem tohoto čísla Vesmíru je diabetes, téma sice zajímavé, důležité a dotýkající se mnoha z nás, avšak poněkud skoupější na obrázky....

Světová epidemie diabetes mellitus

Počet nemocných diabetem narůstá všude na světě nevídaným tempem. Česká data jsou pro tento nárůst typická. Zatímco v roce 1972 bylo u nás 275 000...

Inzulin

Roli slinivky břišní (pankreatu) při regulaci hladiny krevního cukru předpokládali lékaři a fyziologové již v posledních desetiletích 19. století,...

Od vyvrácené hypotézy k Nobelově ceně

Kolik věcí, dnes jednoduchých a samozřejmých, vzniklo díky neuvěřitelné souhře náhod, představivosti, píli a někdy až zarputilosti, neočekáváno...

Tuková tkáň jako endokrinní orgán

Obezita, onemocnění charakterizované patologickým hromaděním tukové tkáně v podkožní či nitrobřišní oblasti, představuje závažný celospolečenský...

Mitochondrie a necitlivost k inzulinu

Nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad.“1) Tak to platilo odnepaměti. Všechny organismy, které chtěly v evoluci uspět, se musely s...

Bílkoviny poškozené cukrem

Poslední modely funkčních bílkovin názorně ukazují, jak je pro jejich fyziologickou a biochemickou činnost nesmírně důležitý neustálý kmitavý...

Genetika diabetu 2. typu

Když se zeptáte genetika na možnost genetického testování dědičnosti cukrovky, vysokého krevního tlaku či obezity ve vaší rodině, začne používat...

Diabetes u dětí a dospívajících

Diabetes u dětí a dospívajících se od diabetu dospělých liší. Skoro všichni dětští diabetici mají problém se syntézou inzulinu, s jeho absolutním...

Transplantační léčba diabetu

Diabetes mellitus 1. typu dovedeme již téměř 90 let léčit inzulinem. Nahrazujeme jeho chybějící sekreci. Tak umožňujeme nemocným dobře žít,...

Mořská příšerka rozedranec

Když se člověk podívá na korálový útes, ne vždy hned spatří všechny živočichy, kteří tam žijí. Mnozí jsou drobní a dobře maskovaní. Přehlédnout lze...

Na úsvitu času

Reliktní záření je dnes pro astronomy nejdůležitějším zdrojem informací o raném vesmíru. Jde o elektromagnetické záření s vlnovou délkou přibližně...

Kuřecí steak není samozřejmost

Kokcidie – stejně jako ostatní paraziti – provázejí člověka i zvířata odedávna. Jejich hlavní strategií je úspěšné přežívání a zachování druhu. K...

Mořské želvy v ohrožení

Stmívá se. Pracovníci přírodní rezervace La Ventanilla na tichomořském pobřeží Mexika právě vypouštějí desítky malých karet zelenavých na kraj...

Glosy

Lutecium

Lutecium je měkký, stříbřitě bílý kovový prvek ze skupiny vzácných zemin čili lanthanoidů, jak bývají nazývány podle prvního člena skupiny,...

Samovolná náprava zanedbané výchovy – zatím jen u ptačího zpěvu

Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš. Co v mládí propaseš, to už nedohoníš. Platí to nejen o vyjmenovaných slovech po „b“ nebo malé...

Pronádorový, nebo protinádorový kolagen?

Navzdory obrovskému úsilí jsou znalosti mechanismů vzniku a progrese nádorového bujení stále jen kusé, útržkovité. Ví se, že téměř všichni lidé...

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ

Väčšina vedcov sa stotožňuje s názorom, že predkom psa je vlk, čo ponúka perfektný materiál na porovnávací výskum v testovacích experimentoch....

Nad knihou

Jak jsme objevovali kosmos

Jedním z nezávažnějších poselství, které v sobě skrývá biblický Starý zákon, je líčení prvotního provinění Adama a Evy, v jehož důsledku byli...

Z akademické obce

Z akademické obce

Masarykova univerzita — Výzkumné centrum MU RECETOX bude v rámci projektu MONET – Europe monitorovat ovzduší celé Evropy: bude odebírat vzorky,...

Architektura

Šrámy v krajině a průmyslové milníky

Mezinárodní stavební výstavy IBA (Internationale Bauaustellung) mají v Německu tradici od začátku 20. století. Jejich cílem vždy bylo hledání...

Zaznamenali jsme

Infekční nemoci opět na scéně

Každý rok v České republice evidujeme 140 až 150 tisíc infekčních nemocí, jsme jedna ze zemí, která má velmi dobrý hlásicí systém. Nedávno vyšla...

Aktuality

Viagra pro ženy? Ano, ale na celulitidu!

Léčivo sildenafil, známé pod názvem Viagra, je u části mužské populace velmi populární. Karmela Altabasová s kolegy z Univerzitní nemocnice u...

Čertovo lejno na prasečí chřipku

Ločidlo smrduté (Ferula assa-foetida) je rostlina z čeledi miříkovitých (Apiaceae). Pochází z Íránu, Afghánistánu a Číny a poskytuje pryskyřici...

Jde žirafám o krk?

Žirafu zná každý. Statný africký kopytník s nápadně protaženým krkem. Každý také ví, proč mají žirafy krk tak dlouhý. Umožňuje jim dosáhnout na...

20. mezinárodní biologická olympiáda

Na 20. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v japonské Tsukubě (11.–19. 7. 2009) reprezentovali Českou republiku čtyři soutěžící. Všichni byli...

Proč hořké je zdravé – i v nose

Obecně se soudí, že hořká chuť rostlin či jiných potravin varuje před jejich jedovatostí. Snad kromě myslivecké hořké. Obecně se též soudí, že je...

Jsou i delfíni brazilští infanticidní?

Někteří lidé si zvířata a přírodu neoprávněně idealizují. Snad doufají, že je příroda se svými obyvateli prostě lepší, zvířata podle nich nekradou,...

Zaujala nás…

kvalita fotografií, které letos vytvořili studenti prvního ročníku Přírodovědecké fakulty UK v Praze při „Praktických cvičeních z histologie“....