Saudek František

Doc. MUDr. František Saudek, DrSc., (*1955) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK (nynější 1. LF UK). Je přednostou Kliniky diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM) a vedoucím laboratoře Langerhansových ostrůvků. Výzkumně se soustřeďuje zejména na hledání nových způsobů léčby diabetu 1. typu. Koncepčně vede klinické programy transplantace pankreatu a izolovaných Langerhansových ostrůvků a řídí výzkumnou skupinu zaměřenou na hledání alternativních zdrojů tkání produkujících inzulin, jež by mohly být použity k léčbě diabetu.

Počet článků: 1

Transplantační léčba diabetu

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 722, 2009/11
Diabetes mellitus 1. typu dovedeme již téměř 90 let léčit inzulinem. Nahrazujeme jeho chybějící sekreci. Tak umožňujeme nemocným dobře žít,...