Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Doc. RNDr. Jan Wild, CSc., (*1960) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Na katedře fyzika povrchů a plazmatu se zabývá zejména experimenty s nízkoteplotním plazmatem. Vyučuje také hudební teorii a skladbu na konzervatoři.

Počet článků: 2

Jak jsme objevovali kosmos

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 755, 2009/11
Jedním z nezávažnějších poselství, které v sobě skrývá biblický Starý zákon, je líčení prvotního provinění Adama a Evy, v jehož důsledku byli...
 

Hvězdy znějící v Des dur

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 73, 2000/2
Když ve hvězdě vyhasnou jaderné reakce, které byly po miliardy let zdrojem její energie, začne se hvězda vlastní gravitací prudce smršťovat. Jak...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné