Vesmír: 2000/2

datum vydání: 5. 2. 2000

Úvodník

V klínu rozervaných hor

V tomto čísle končí čtyřdílný seriál Ladislava Kováče „Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied“. 1) Normálně sice neradi uveřejňujeme dlouhé...

Poznámky a glosy

Matematické hříčky

Na rekreační matematiku se mnozí matematikové dívají s hlubokým opovržením. Existuje však člověk, který – alespoň v anglicky mluvících zemích –...

Návrat orlů

„Musí být zachráněn, i kdyby na vejcích měla sedět sama Hillary,“ hodnotil kdosi sveřepost a náročnost programů na záchranu amerického orla...

Komentáře a názory

Můžeme měřit kvalitu vědecké práce?

S určením kvality aplikovaného výzkumu by neměly být potíže – pozná se prostě podle toho, jestli se z něj nakonec zrodí nějaký komerčně úspěšný...

Nad knihou

EVŽEN OPATRNÝ, FRANTIŠEK PETRUŠKA: Dějiny české zoologie. Stručné dějiny naší systematické zoologie a životopisy našich systematických zoologů

Když chtěl někdo najít údaje ze vzdálenější zoologické historie, sahal nejspíše ke knize Viniklářově „Vývoj české přírodovědy 1869–1929“...

Jazykový koutek

Kdo ví, co ví?

Nevíme, kde se v textu mají psát čárky, protože teorie nám připadá jednak nudná (mechanicky uplatňovat nějaké zásady je otrava), jednak samoúčelná...

Mozaika

Mozaika

Kometa má měsíček Oznamují to vědci z proslulé americké Laboratoře tryskového pohonu v Pasadeně a objev je spojen se jménem astronoma Zdeňka...

Vertikála

Vesmír

Lombroso a genialnost. Trefně ironisuje Przeklad lekarski thesy tohoto všegeneralisujícího psychopata italského, jak následuje: Lombroso tvrdí, jak...

Diskuse

Slovo má Luboslav Stárka

1 O úmyslu Ministerstva zdravotnictví zrušit Endokrinologický ústav mne telefonicky vyrozuměl doc. Š. Svačina loni v polovině července, tedy dva...

Slovo má Petr Jarolím

V příspěvku „Poznámky k organizaci české klinické lékařské vědy“ děkan 1. LF UK doc. Štěpán Svačina obhajuje začleňování výzkumných ústavů (mimo...

Změny k lepšímu i v „černém trojúhelníku“

V loňském květnovém čísle Petr Horáček v článku Čistší ovzduší doma uváděl, že v průběhu posledních osmi let se významně snížily emise oxidu...

Správná cena a zažrané stereotypy?

V reakci P. Horáčka jsou dvě pozoruhodná tvrzení. Zaprvé: Musím se však ohradit proti nařčení z „mazání medu kolem huby“. Kolega Tichý nebyl...

Výtvarné umění

Debanalizace banality

Na některé věci jsme si tak zvykli, že je pokládáme za samozřejmé. Jenže argument „To je přece samozřejmé“’ je velmi iracionální, neboť se používá...

Dopisy čtenářů

Robotí kopaná

Velice se mi líbil článek „Robotí kopaná“, ale jedna věc mi tam chyběla, a to zmínka o českém týmu nebo alespoň o vývoji naší robotiky Odpověď...

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied, 1. a 2. časť

Velmi jsem byl potěšen úvahami L. Kováče v posledních číslech. Dal bych jemu i dalším k přemýšlení následující návrh: Domnívám se, že logika...

Ekologické příběhy

[...]Omylem převzatým již z původního článku (Science 279, 1023, 1998) je absolutizace defoliačního efektu výhradně bekyně velkohlavé (gipsy moth,...

Graffiti a zmalovaná Praha

[...] Především se domnívám, že je to barbarství; fejeton pana Suchého je kouzelný, jenže pan Altamíra si pomalovával vlastní kvartýr, což naštěstí...

O sekvojích a želvách

Před několika lety jsem se ve Vesmíru (Vesmír 73, 552, 1994/10 a Vesmír 73, 671, 1994/12) zabýval mechanizmy stárnutí. Přitom se rozproudila...

Jak dlouho žije želva

K dlouhověkosti želv jen několik poznámek pro ilustraci. Obvykle se tvrdí, že menší druhy se dožívají okolo jednoho sta a velké až přes dvě stě...

Jazyk chemie není čínština

S novými sloučeninami je to podobné jako s novorozenětem. Nevíme, co z něj časem vyroste, zda dobrodinec nebo ničema, ale vždy věříme spíše v to...

Hvězdy znějící v Des dur

Když ve hvězdě vyhasnou jaderné reakce, které byly po miliardy let zdrojem její energie, začne se hvězda vlastní gravitací prudce smršťovat. Jak...

Šimpanzí etnografie

Jak známo, neopakovatelnost lidské bytosti není dána jenom geny, které zdědila po rodičích, nýbrž i memy, které chytla během života. Toto rozdělení...

Šimpanzí kultury

Na žádost redakce jsem doplnil článek J. Zrzavého fotografiemi šimpanzů. V důsledku obrozenských snah v minulém století je v naší vlasti pojem...

Incest a genetické zatížení

V minulých částech jsme se zabývali příbuzenskými svazky u člověka. Od mytologie a historie přes problematiku malých, uzavřeně žijících komunit...

Voda nad zlato

Starořecký filozof Thales Milétský považoval vodu za základ všeho jsoucna. Z doby přibližně 500 let př. n. l. pochází jeho citát: Podstatou všech...

V síti...

Hledáte-li na Síti nějaké informace o vodě, není to vůbec jednoduché. Oblíbené prohledávače po zadání výrazu voda (water, H2O ap.) vychrlí tisíce a...

Paralelní vysvětlení

“Myslíte, že tohle chování je adaptivní? Já nevím. Co když se to těm zvířátkům jenom tak líbí?“ Asi nebudu mířit úplně mimo, když budu hádat, že...

Geodiverzita

Geodiverzita je substrátová a morfologická rozmanitost určitého území (substrát je horninový podklad). Pokud máme v barvitém Českém masivu území...

Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita

Úbytek rostlinných a živočišných druhů, likvidace celých společenstev, kalamity kulturních porostů a všeobecné ochuzování přírodního prostředí...

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

V 3. časti sme sa zaoberali disproporciami v rozvoji vied. Hoci je veda protikladná mýtom, z mýtov povstala a hypotézy, ktoré sa vo vede testujú,...

Mokro v hlavě

Déšť je, když to mrak už nemohl vydržet. Mořská voda obsahuje různé látky. Nejvíc je v ní rozpuštěno slané vody. Když prší, tak vlastně neprší, ale...

Aktuality

Rizika bereme vážně

Řízení rizik není nová myšlenka: horníci kdysi používali kanárky v klecích k zjišťování metanu. Moderní technika učinila představitelnými...

Ultrazvukové uši na křídlech

Schopnost vnímat ultrazvuk je u motýlů (Lepidoptera) běžná. Vyskytuje se dokonce nezávisle u zástupců několika motýlích čeledí. Sluchový orgán bývá...

Ve zkratce

Methylchlorid CH3Cl je nejrozšířenější halogenový uhlovodík v atmosféře. Globální vstup tohoto chloridu je odhadován na 3,5 teragramů ročně,...

Sněť slezinná v popředí zájmu

Antrax (sněť slezinná, uhlák) byl asi příčinou rozsáhlých epidemií v Egyptě za časů Mojžíšových a nepochybně se vyskytoval také ve starém Římě....

Spolupráce nezdvořilých s přezdvořilými

Zaměstnanci společných česko-německých podniků většinou nemají problémy s cizojazyčnou konverzací, kamenem úrazu však bývá odlišné pojetí vztahu ke...

Proč hadi nemají nohy

Náš druh je s hady asi nějak osudově spojen. Máme z nich archetypální hrůzu a samozřejmě vždy fandíme Rikki-Tikki-Tavimu, ale přesto v nás jejich...

Jak na planktonní viry

Také mořské mikroorganizmy mají své viry, některé napadají fytoplankton, jiné bakterie. Díky transmisní elektronové nebo epifluorescenční...

Co se děje se samčími mitochondriemi?

Všichni asi znáte poučku: „Mitochondrie se dědí výhradně po matce“. Tento fakt býval vysvětlován tím, že samčí mitochondrie zůstávají po oplození...

Ptáci s penisem

Jak je známo, ptáci se zrovna nemohou chlubit nápadnými pářicími orgány, najdou se však i výjimky. Samci několika málo druhů ptáků skutečně mají...

Hladomor v jižním Súdánu

V době, kdy bohaté národy Severu zápolí s přebytkem potravin (státy subvencují jejich ceny, aby se vůbec mohly vyvézt, začínají se zalesňovat pole,...

Mars aktivní planetou

Nejnovější vyhodnocení výsledků Mars Global Surveyor (viz Vesmír 78, 175, 1999/3) ukazují, že se Mars od příletu sondy před dvěma lety velmi...