mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Mrkvička Jiří

Doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., (*1941) vystudoval Vysokou školu zemědělskou. Na katedře pícninářství a trávníkářství České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole se věnuje problematice trvalých travních porostů. (e-mail: mrkvicka@af.czu.cz)

Počet článků: 1

Voda nad zlato

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 88, 2000/2
Starořecký filozof Thales Milétský považoval vodu za základ všeho jsoucna. Z doby přibližně 500 let př. n. l. pochází jeho citát: Podstatou všech...