Horáček Petr

RNDr. Petr Horáček, CSc., (*9.3.1938-srpen 2001, zahynul 4.8.2001 v Alpách) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Zabýval se hodnocením rizik a ekologickou politikou.

Počet článků: 7

Nejen jedy, ale i radioaktivita

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 249, 2001/5
Protože se autor zmiňuje, že údaje o uranonosném uhlí získal od kolegů, dovoluji si doplnit podklady o tyto informace: Ve východočeském uhelném...
 

Změny k lepšímu i v „černém trojúhelníku“

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 94, 2000/2
V loňském květnovém čísle Petr Horáček v článku Čistší ovzduší doma uváděl, že v průběhu posledních osmi let se významně snížily emise oxidu...
 

Čistší ovzduší i doma

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 272, 1999/5
Před 8 lety, když federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek prosazoval limity ochrany ovzduší na úrovni Evropské unie, našlo se jen...
 

„Internalizing Environmental Costs to Promote Sustainability“

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 286, 1996/5
Publikaci můžeme považovat za aktuální příspěvek k současné české diskusi o potřebě či zbytečnosti ekologické politiky. Navazuje na zprávu...
 

Budoucnost jaderné energie v České republice

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 434, 1995/8
Při rozhodování o výstavbě a provozu jaderných elektráren je nutné uvažovat aspekty energetické (Potřebujeme jadernou energii? Existují dostupné...
 

Švédský energetický "evergreen"

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 436, 1995/8
Jaderné elektrárny vyrobily ve Švédsku r. 1993 58,9 TWh elektrické energie, což je 41,8 % celkové spotřeby státu. Téměř celý zbytek pokryly vodní...
 

BEDŘICH MOLDAN: Životní prostředí – Globální perspektiva

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 456, 1995/8
Skripta, nabitá informacemi, jsou napsána v dobrém stylu, přehledně a s náležitým nadhledem. Text je členěn do 6 kapitol: Civilizace na Zemi, Lidé...