Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1999/5

datum vydání: 5. 5. 1999

Úvodník

Ikové pod kůží

Důležitá část kulturní antropologie se koncem 60. let soustřeďovala na mizející přírodní ráje, ale anglický antropolog Colin Turnbull, tehdy již...

Rozhovor

Slovo má Claude Allègre

Na toto místo jsme plánovali rozhovor s předsedou vědecké rady AV ČR RNDr. P. Harmancem. Byl však časově zaneprázdněn a rozhovor s ním jsme museli...

Poznámky a glosy

Když už necvičíte, tak aspoň vydatně jezte

Jak vyplývá z nedávno zveřejněné studie na myších samicích, omezení fyzické aktivity má za následek zkrácení průměrné délky života. Toto sdělení...

Drobné radosti nás, granivorních opic

V severním Jordánsku na kopcích nade vsí Tabaqat Fal je už koncem května jako u nás v srpnu: Pod modrosivým nebem se závojky prachu, pod siluetami...

Eseje

Ikové – skutečnost a mýty

Velká příkopová propadlina ve východní části Afriky se táhne 5600 km – od Eritrey na severu po Mosambik na jihu. Podstatně se podílela na utváření...

Nad knihou

PETR KOVAŘÍK: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska

Studánky-hlubánky, provokující malíře, básníky i skladatele... Prameny života, které lze plně docenit jen na poušti a krotce si o nich vyprávět na...

Tři hlavní nepochopení lidské přirozenosti

Jsou lidé – a čtenáři Vesmíru je dobře znají – kteří hlásají samé pravdy, ale nedá se to číst. Stanislav Komárek – a čtenáři Vesmíru ho dobře znají...

RICHARD GORDON: Podivuhodné dějiny lékařství

Richard Gordon, autor známého a zfilmovaného románu „Doktor v domě“ a dalších humoristických knížek sklízí úspěch i za literaturu faktu. Jeho...

JITKA STAŇKOVÁ, LUDVÍK BARAN: Masky, démoni a šaškové

Kniha se zabývá mýtem a jeho lidovými podobami u nás. Zahrnuje i doprovodné projevy, zvyky a obyčeje, krajově modifikované, ale zároveň dotvářející...

Pokus sjednotit poznání

Nehledejte slovo consilience v běžných slovnících. Jde asi o autorův neologizmus, který znamená něco jako splynutí, sjednocení, koherence. Známý...

SIXT HYNIE: Farmakologie v kostce

I zkušený lékař má občas obtíž seznat, co pacient přicházející odjinud vlastně užívá. Některá jména jsou nám zcela cizí – a kdo by si pamatoval...

Malá ilustrovaná encyklopedie

Jednosvazková encyklopedie má proti vícesvazkovým své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří nižší pořizovací cena, uživatel obdrží celé dílo...

Jazykový koutek

Proč Mácha nenapsal Květen

Snad proto, že nechtěl? Zkusme se nad tím zamyslet. V češtině se slovo květen poprvé objevilo v Jungmannově překladu Ataly (1805) jako poetizmus...

Mozaika

Březen ve vědě

Jsou v meteoritech z Marsu mikroorganizmy? Na tradiční konferenci o studiu Měsíce a planet v Houstonu prohlásil tým Davida McKaye z Johnsonova...

Ve zkratce

Ve zkratce

Biochemik Thomas Cech, nositel Nobelovy ceny za rok 1989, byl jmenován příštím prezidentem nadace Howarda Hugha. O této filantropické nadaci...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Kobylky stěhovavé, kdysi veliké rány pro krajiny jimi navštívené, stávají se pomalu darem s nebe. Sbírají se a vyrábí se z nich hnojivo, krmivo pro...

Diskuse

Co je za čísly o čistším životním prostředí

Vytváření pozitivních očekávání patří nepochybně k záslužným činům, zejména panuje-li mizerná nálada. Podmínkou ale je, aby pozitivní skutečnosti...

Vtíravý půvab sociobiologie

Také Jana Zrzavého čtenáři Vesmíru důvěrně znají – a z jeho pera, jak je na první pohled patrno, pochází i výše uvedená recenze. Zrzavého propojení...

Výtvarné umění

Konstrukce a dekonstrukce

Na konci britského filmu Dereka Jarmana Wittgenstein (uvedla jej loni i Česká televize) vypráví John Maynard Keynes příběh o mladíkovi, který snil...

Dopisy čtenářů

Akce Lesní studánky

Český svaz ochránců přírody, Centrum pro děti a mládež, vyhlašuje akci, jejímž cílem je vypátrat zanikající lesní studánky, upravit jejich okolí a...

Vedení vědeckého dialogu

Nejprve bych vám chtěl poděkovat za práci, kterou ve Vesmíru odvádíte, za nezbytný vhled a potřebný přesah, které své čtenářské obci přinášíte....

Institut Danone vypisuje stipendia na výzkum pro rok 1999

Cílem Institutu Danone je podpořit odborníky z různých oborů v nutričním výzkumu a aktivitách směřujících k lepší informovanosti české veřejnosti o...

Rezistence na antibiotika

Chci poděkovat za krásný přehledný článek. Jsou zde srozumitelně popsány základní mechanizmy rezistence, historie antibiotik, molekulární biologie...

Náhrady funkce žláz s vnitřní sekrecí

Produkty činnosti žláz s vnitřní sekrecí (žláz endokrinních), hormony (z ř. hormao – poháním), řídí tělesný vzrůst, tělesný i duševní vývoj,...

Přírodní inzulin a jeho náhrady

První zmínky o cukrovce (diabetes mellitus) lze nalézt již v egyptském Ebersově papyru, jehož stáří se odhaduje na 5000 let. Na počátku našeho...

Umelá evolúcia proteínov

Proteíny (bielkoviny) sú obrovské molekuly, ktoré v živých organizmoch plnia najrozličnejšie funkcie. Transportujú kyslík krvou, umožňujú pohyby...

Efeméry – život na Záhořově loži

Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), známe dnes hlavně v souvislostech genetických studií. Tento druh ale roste i na volné noze vně zdí našich...

Huseníček jako modelová rostlina

Od roku 1990 se v mnoha zemích intenzivně pracuje na výzkumu genomu huseníčku. Projekt se oficiálně jmenuje Multinational Coordinated Arabidopsis...

Konvektivní bouře – pohled z vesmíru na jeden z nejkrásnějších živelních projevů

Termín bouřka souhrnně označuje elektrické, optické a akustické jevy doprovázející atmosférické výboje. My však budeme mluvit o konvektivní bouři...

Záblesky gama II.

Připomeňme, že po 23 let byly záblesky gama viděny jen jako krátké pulzy paprsků gama, které se na kraťoučký okamžik objevují na černé obloze...

Lidé hříčkou strojů

V knize „Úsvit robotů, soumrak lidstva“ jsem budoucnost vyložil jasně. Lidé jsou dosud inteligentnější než jiná stvoření, a proto mají sklon...

Čistší ovzduší i doma

Před 8 lety, když federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek prosazoval limity ochrany ovzduší na úrovni Evropské unie, našlo se jen...

Stěhovavá sarančata na Madagaskaru

Snímky sarančat pod článkem pocházejí z roku 1998 a jsou to tedy jen docela nepatrné dozvuky katastrofy, která postihla Madagaskar roku 1997....

Aktuality

PCR v reálném čase – detekce patogenu během 7 minut

Propukne-li někde neznámá infekční choroba, mají epidemiologové plné ruce práce. Pokud mají lékaři pomoci rychle a účinně, potřebují nejen...

Nejstarší galaxie ve vesmíru

Rudý posuv z = 6,68 odpovídá době, kdy měl vesmír jen 5 % dnešního stáří (tj. ~500 až ~700 milionů let; neurčitost vyplývá z toho, že neznáme...

Fúze vyvolaná stolním femtosekundovým laserem by mohla být zdrojem neutronů

Neutrony z fúzních reakcí běžně produkují velká laserová zařízení (např. laser Nova v Lawrencově livermorské státní laboratoři či laseru Gekko...

Jak nalézt mrak ještě předtím, než se vytvoří?

Proč se bouřkové mraky tvoří právě na jednom místě a nikoli na jiném podél fronty? Vysvětlení může spočívat v rozložení vodních par. Vodní páry...

Železo v oceánech a globální klima

Cirkulace a míchání vod v Jižním oceánu je takové, že železo by mohla přímo ovlivnit schopnost fytoplanktonu v oceánu dlouhodobě zadržovat oxid...

Wolfovy-Rayetovy hvězdy

Wolfovy-Rayetovy hvězdy byly objeveny před 30 lety. Jsou to výjimečně horké masivní hvězdy, o nichž se astronomové domnívají, že se stanou...

První Teledesic na oběžné dráze

Majitel firmy Microsoft Bill Gates a průkopník myšlenky využití družic pro mobilní telefony Craig McCaw založili v r. 1994 firmu Teledesic, jejímž...

Pocívání na řitici

V předchozích číslech Vesmíru byly dvě zmínky o podsedickém pyropu, poprvé v recenzi na Řídkošilovu knihu Granát-pyrop (Vesmír 78, 45, 1999/1),...

Pravdivá robinsonáda?

Deník Roberta Druryho poprvé vyšel roku 1729. Je to napínavý, místy až neuvěřitelný příběh mladého námořníka, který se nešťastnou náhodou ocitl...

Původ HIV1 odhalen

Odkud se vzal ten prohnaný virus, s nímž se už tak dlouho neúspěšně potýkáme? Nezavedli jsme si ho žádnou vakcínou, ani ho nestvořila vláda, jak...

Opičí chování v akváriu

V dodatku k Lorenzově knize „Evolution and Cognition“ (1979), která tiskem vyšla teprve nyní, najdeme zajímavé připomínky Kurta Korschala a Keiko...

Lykopén z paradajok chráni zdravie

Paradajky obsahujú niekoľko druhov karoténov, ktorým vďačia napríklad aj za svoje výrazné sfarbenie. Okrem známeho β-karoténu je jedným z nich aj...

Skončeme s módou falzifikace

Dlouho jsem měl potíže s teorií o rozlišování vědy od pseudovědy sira Karla Reimunda Poppera (1902–1994), doktora honoris causa Karlovy univerzity,...

Spavá nemoc na novém vzestupu

Lidská africká trypanozomiáza je parazitární onemocnění, které ve střední Africe z antilop na člověka přenáší moucha tse-tse (Glossina morsitans)....