Vesmír: 1995/8

datum vydání: 5. 8. 1995

Úvodník

Jak to opravdu bylo?

Zločinec před soudem má jednu velkou výhodu: nemusí nic dokazovat. Důkazní břemeno vzpírá žalobce, a pokud nepřinese dostatek důkazů, je zločinec...

Poznámky a glosy

Po padesátce opatrněji?

S věkem se mění nejenom fyziologické vlastnosti lidského organizmu, ale také jeho schopnosti k různým aktivitám. Ze zdravotního hlediska patří mezi...

Švédský energetický "evergreen"

Jaderné elektrárny vyrobily ve Švédsku r. 1993 58,9 TWh elektrické energie, což je 41,8 % celkové spotřeby státu. Téměř celý zbytek pokryly vodní...

Izolovaný je gén rakoviny prsníka

BRCA1 (z angl. breast cancer, rakovina prsníka) je skratka názvu génu, ktorého mutácia zapríčiňuje predispozíciu k jednej forme rakoviny prsníka...

Regulace přežívání dospělých neuronů

Při vývoji nervového systému přežívají pouze ty neurony, jejichž výběžky kontaktují cílovou tkáň produkující určité výživné (trofické) faktory....

Hybridní zóna a vrány

Hybridní zóna je oblast, na které se dotýkají geografické areály dvou druhů či poddruhů a kde se oba tyto druhy či poddruhy mohou křížit (i se...

Porovnávání teorií podle jejich predikční schopnosti

Říkává se, jen tak, jako mnoho jiných věcí, že nějaká teorie je lepší než jiná, dává-li přesnější predikce. Následující příklad Davida Millera...

Eseje

Úloha omylu ve výuce fyziky

Omyl může při výuce fyziky sehrát kladnou roli To je základní tvrzení, které chci v dalším rozvést a podepřít. Ovšem na rozdíl např. od chemie...

Nezbytné zbytečnosti

Jsou věci, které ve mně budí úžas a úctu. Například: Semínko pampelišky. Starý hodinový stroj. Mravenci (vezměte si lupu a uvidíte proč). Schopnost...

Pohádka o Sněhurce a sedmi vědeckých pracovnících II

S velkou chutí a radostí jsem si přečetl Pohádku o Sněhurce a sedmi vědeckých pracovnících (Turčičová H., Vesmír 74, 230, 1995/3). I tak dost...

Chryzantéma, meč a zrcadlo

Před padesáti lety vzbudila značnou pozornost kniha americké antropoložky Ruth Benedictové – Chryzantéma a meč, v níž se snažila postihnout étos...

Komentáře a názory

Červen ve vědě

Řítíme se se do pekla, nebo ne? Na stránkách novin San Francisco Chronicle se opět střetly dvě možné tendence vývoje civilizace. Ekonom Julian...

Nad knihou

BEDŘICH MOLDAN: Životní prostředí – Globální perspektiva

Skripta, nabitá informacemi, jsou napsána v dobrém stylu, přehledně a s náležitým nadhledem. Text je členěn do 6 kapitol: Civilizace na Zemi, Lidé...

M. HOLEČEK, J. RUBÍN, M. STŘÍDA, A. GÖTZ: The Czech Republic in Brief

Satelitní fotografie celé střední Evropy výrazně prezentuje naši Českou republiku, ohraničenou hradbou hor, tak překrásně výrazných i z vesmíru....

Jazykový koutek

Kolik nohou/noh má vlastně stonožka?

Názvy těch částí lidského těla, které se vyskytují v páru – jsou to ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena, prsa – mají v množném čísle některé...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Z cest Josefa Kořenského po Žaponsku. Nedaleko Jokohamy jest ostrov, jenž jmenuje se Enošima. Slovo šima znamená na česko ostrov. [...] Bohyně...

Diskuse

O myškách profesora Burdy, tabu incestu a podobných nočních můrách

Na rozdíl od kolegy J. Zrzavého (Vesmír 74, 145, 1995/3) nehovořím o nočních můrách příbuzných, nýbrž podobných. Činím tak nejen proto, že...

Přece jen se asi zlepšuje k horšímu

“Paní Tichá zmínila...″ Jste si jist, že to bylo řešení uspokojivé? Přání nemůže nahradit kritickou diskusi. Už proto necituji. A teď k věcem...

Výtvarné umění

Na počátku nebylo slovo, ale věta

V posledních letech se na pultech našich knihkupectví objevila řada ikonografických slovníků a příruček. Je to dobře, protože něco takového jsme...

Dopisy čtenářů

Bílý, Zelený, Zelenka a ti druzí

Dovoluji si podat malý doplněk pro značku "Dš". Jméno "Žlutý" rovněž neznám ze svého blízkého okolí a ani z pražského telefonního seznamu. Zato...

Fyzika, ilustrovaný přehled

Recenze knihy mě tak vyděsila, že jsem se nemohl udržet. Mám velmi rád fyziku a těžce snáším, když ji někdo takovým způsobem kazí. Mám ji rád,...

skóre a skór

Ve Vesmíru jsem si povšiml významného problému moderní vědecké češtiny, totiž jak psát anglické slovo "score". Tak mě napadlo: nebylo by nejlíp...

Pravda, polopravda, lež

[...] Pravda objektivní ve své podstatě bývá suchopárná, pokud se netýká našich prožitků. Ty lze zprostředkovat a záleží pak ani ne na šíři...

Devonský útes u Koněprus

Nechci upřít prof. Chlupáčovi snahu o záchranu geologicky cenných území Českého krasu, která se v současné době nacházejí v blízkosti nebo v samém...

WWW

Ve dnech 7. – 8. března se v CERN, středisku jaderného výzkumu nedaleko Ženevy, sešel seminář věnovaný síťové počítačové službě známé jako...

Budoucnost jaderné energie

Amerika se obrátí k jaderné energii, jen když poptávka po elektřině bude vzrůstat rychleji, když budou posouzena všechna rizika spolu s náklady...

Budoucnost jaderné energie v České republice

Při rozhodování o výstavbě a provozu jaderných elektráren je nutné uvažovat aspekty energetické (Potřebujeme jadernou energii? Existují dostupné...

Imunita úlu

Vznik jakékoliv nové organizované struktury v živém světě (a ostatně nejen tam, viz např. Vesmír 73, 638, 1994/11) je doprovázen i vznikem...

Prehľad marsologických období

Radarový prieskum povrchu planéty Mars sondou Mars-Orbiter priniesol detailné poznatky o reliéfe tohto povrchu. Na základe získaných poznatkov...

Kadmium, Japonsko a syndrom "itai-itai"

Trpce získanou zkušeností o účincích jednotlivých stopových prvků na lidský organizmus se staly i některé ekologické katastrofy, při kterých hrály...

Co to jsou hantaviry

Představa, že původci infekčních onemocnění byli všichni objeveni, již delší dobu neplatí. Vyvrátil ji objev řady mikrobů, jako jsou legionely,...

Vladimír Čermák /1920–1980/

Na přelomu století vydal Charles W. Elliot, profesor a dlouholetý prezident Harvardovy univerzity, drobnou knížečku s názvem "John Gilley...

Tři ženy v čele českých mincoven

Mezi důležitá výrobní odvětví v našich zemích patřilo mincovnictví, které zajišťovalo peněžní prostředky potřebné pro platební styk. Vývoj...

Tilia – Cantua Jaroslava Soukupa

Když jsem při své návštěvě Peru navazoval kontakty s pracovníky biologického oddělení Univerzity San Antonio v Cuzcu a rozhodl se strávit na...

Fotografie – plochy s významem

Vilém Flusser ve svém eseji Za filosofii fotografie (nakladatelství Hynek, 1994, 76 stran, z němčiny přeložili Božena a Josef Kosekovi) vypráví...

Masožravé houby

Zástupci živočišného kmene hub (Porifera) představují jeden z prvních stupňů tělesné organizace mnohobuněčných organizmů. Jejich přisedlé...

Lidská spodní čelist, obdivuhodná kost

Kosti jsou neobyčejně složitě uspořádané orgány, které plní zároveň několik funkcí nezbytných pro život (pozn. red.: viz rovněž Vesmír 67, 685,...

Aktuality

Peníze nejsou všecko

Přestože o této staré moudrosti pochybuje jen málo lidí, většina z nás se domnívá, že “kdybychom měli o malinko víc peněz, byli bychom o trochu...

Genetika a homosexualita

Když D. Hamer a jeho kolegové z Národního ústavu pro rakovinu zveřejnili před 2 lety práci, v níž ukazovali, že gen spojený s mužskou...

Tunguzský meteorit

je stálicí nejen popularizující literatury. Panuje víceméně shoda v tom, že událost způsobil velký meteor, který se rozpadl a vypařil vysoko nad...

Voda na Slunci

Protože voda v atmosféře Země silně absorbuje v infračervené oblasti, je velmi obtížné detegovat ji ve vesmíru. Infračervené záření prochází dobře...

Jonas Edward Salk (28. 10. 1914 – 23. 6. 1995)

Zemřel zakladatel Salkova ústavu v La Jolla, lékař a badatel známý mj. vakcinou proti poliomyelitidě (dětské obrně). Ukázal na opicích, že injekce...

Kdy byla osídlena Sibiř?

Zatím převládal scénář, že první lidé dorazili do Ameriky před 12 000 lety a že pravděpodobně přišli přes Sibiř. Ta však bývá pokládána za jedno...

"Nemůžete zůstat současně bohatými a hloupými déle než jednu generaci"

říká Romano Prodi, profesor ekonomie na Boloňské univerzitě a jeden z kandidátů na příštího italského ministerského předsedu. Školství a vědu...

Jak početná byla předkolumbovská polulace Indiánů?

Současné odhady velikosti severoamerické indiánské populace r. 1492 se pohybují od 18 milionů až po 2 miliony. Tyto rozdíly mají původ v tom, že je...

Dvojka proti jedničce?

Strategie “ohněm proti ohni″ není ani v medicíně vzácná. Vymýcení epidemie neštovic je jedním z úspěšných příkladů. Kmen HIV­2 viru lidské...

Levnější test pro zjišťování aidsu?

Na americkém trhu se vbrzku objeví nový diagnostický test, který nahradí průtokovou cytometrii jako metodu zjišťování počtu CD4 buněk. Metoda...

Souvislost rakoviny a sexuální aktivity

Lékař E. Ross se spolupracovníky ukázali, že existuje souvislost mezi vysokou sexuální aktivitou a rakovinou prostaty u starších mužů. Proto...

Delší období pro udělené granty

Možnost přidělit grant až na desetileté období zvažují někteří představitelé americké grantové agentury National Science Foundations, ovšem jen pro...

Závod o stanovení sekvence kompletního genomu

živého organizmu skončil. Craig Venter, ředitel Ústavu pro výzkum genomu (TIGR), na 95. zasedání Americké společnosti pro mikrobiologii oznámil...

Glutamát, neuronální smrt a nová forma přenosu signálů v nervovém systému

Bradykinin působí uvolnění glutamátu z neokortikálních astrocytů (buněk podpůrné nervové tkáně). Mechanizmus uvolnění je závislý na vápníku a liší...

Japonsko zvýší svoji podporu na konstrukci LHC v Ženevě

Japonsko již poskytlo na urychlovač LHC (Large Hadron Collider) 68 milionů švýc. franků. Kaoru Yosano, japonský ministr školství, vědy a kultury,...

Objev genu pro obezitu – příběh o myších a lidech

Naši pevně fixovanou představu obezity jako multifaktoriálního onemocnění, jehož dědičná složka je polygenně podmíněná, může poněkud upravit objev...

Vydrží nám helium dalších sto let?

Podivuhodný prvek helium slaví letos sto let od svého objevení lidmi. Oslavenec má ve svém jádře dvojici protonů a neutronů, kolem obíhají dva...

Kdy začíná život?

Vatikán říká, že život začíná v momentě početí. To je omyl, protože jak vajíčko, tak spermie jsou živé již předtím. Má se zřejmě na mysli, že...

Selén do hnojív?

Stopový prvok selén, ktorý je nevyhnutný pre uchovanie zdravia človeka, sa do jeho tela dostáva prostredníctvom rastlín, zeleniny a obilia z pôdy....

“Markery “ rakoviny

Každá choroba organizmu sa prejaví nejakou zmenou jeho stavu, napríklad horúčkou. Ak je teplota ľudského tela vyššia ako 37 °C, možno odôvodnene...

Co dělají forenzní lingvisté?

Leccos. Občas se také stane, že jsou požádáni o řešení problému, jak by mělo být decentně pojmenováno povolání účastníka (účastnice)...

Ferritin stále živý – 60 let po objevu

Vilém Laufbereger, od jehož narození uplynulo 105 let, byl znám v českých vědeckých kruzích pro svá studia štítnou žlázou vyvolané metamorfózy...

Výzkum intenzivních toků elektronů nad zemskými póly

Družice Země na nízkých drahách se setkávají nad póly občas s proudy částic převážně složených z elektronů směřujících k pólům do atmosféry....

200 let od začátku prevence kurdějí?

V roce 1795 britská admiralita zavedla povinnost, aby námořníkům na dlouhých cestách byla dávána citronová šťáva. To je ochraňovalo před...