Mokrý Jaroslav

Doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D., (1964) přednosta Ústavu histologie a embryologie, Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové se zabývá studiem kmenových buněk a neurobiologií.

Počet článků: 11

Protinádorová imunita

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 6, 1999/1
Imunoterapie představuje v léčbě nádorů velice nadějný přístup. Na rozdíl od jiných léčebných zásahů totiž slibuje možnost narušení nádorových...
 

Gen pro dlouhověkost

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 486, 1998/9
Když se zjistilo, že genetický kód má klíčovou úlohu při stavbě živé hmoty a regulaci jejích životních projevů, zcela zákonitě to vzbudilo i touhu...
 

Nádory mohou ke své obraně používat apoptózu

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 217, 1997/4
Jedním z perspektivních přístupů léčby nádorů je nesporně imunoterapie, která nabízí možnost specificky zacílit a zničit nádorovou buněčnou...
 

Lze zpomalit stárnutí?

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 135, 1997/3
Není přesně známo, proč organizmus stárne a umírá. Mezi nejčastěji zastávané teorie o příčinách stárnutí patří představa o existenci vnitřních...
 

Adheziny

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 133, 1996/3
Celistvost mnohobuněčných organizmů umožňují mezibuněčné kontakty, které vlastně drží buňky pohromadě. Důležité jsou zejména adhezivní kontakty...
 

Nový přístup k léčbě obezity

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 175, 1996/3
Obezita, kterou trpí více než 40 % lidí v dospělé populaci, je definována jako patologické zvýšení tělesné hmotnosti podmíněné nadměrným hromaděním...
 

Apopain – proteáza zahajující apoptózu v savčích buňkách

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 595, 1995/10
V posledních třech letech byla charakterizována řada proteinů (viz např. Vesmír 73, 550, 1994/10), které zasahují do složité regulace programované...
 

Porucha axonálního toku vede až k poruše hybnosti

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 596, 1995/10
Amyotrofická laterální skleróza (dále jen ALS) je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění projevujících se v dospělosti. Nemoc je...
 

25 milionů let staré bakterie obživly

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 536, 1995/9
Bakterie patří mezi nejjednodušší buněčné formy života. V nepříznivém prostředí dokážou zesílit svůj bílkovinný obal a dehydratovat a stabilizovat...
 

Regulace přežívání dospělých neuronů

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 449, 1995/8
Při vývoji nervového systému přežívají pouze ty neurony, jejichž výběžky kontaktují cílovou tkáň produkující určité výživné (trofické) faktory....
 

Kdo nesoutěží, nepřežije

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 137, 1995/3
K soutěžení mezi jednotlivými buňkami ve vývoji dochází velmi často. Jako vhodný příklad může sloužit vývoj centrálního nervového systému. Při...