Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1996/3

datum vydání: 5. 3. 1996

Úvodník

Je možná věda o vědomí?

Takto jsem nazval svůj úvodník právě před čtyřmi lety. Mezitím se mnohé událo, objevilo se několik knížek - jak o vědomí, tak i o tom, zda vědomí...

Poznámky a glosy

Adheziny

Celistvost mnohobuněčných organizmů umožňují mezibuněčné kontakty, které vlastně drží buňky pohromadě. Důležité jsou zejména adhezivní kontakty...

Telomeráza a jiná strašidla

Protože jsme neměli na vybranou, zvykli jsme si, že i sebezdravější lidský život je konečný. Představa, že by jeho délku bylo možno po libosti...

Eseje

Meniť a pretvárať rozumom

Žil a pôsobil v „zlatom veku“ Anglicka (22. 1. 1561 - 9. 4. 1626). Bol osobným radcom kráľa Jakuba I., lordom strážcom pečate i lordom kancelárom....

Pocit pikantnosti

Aby bylo nějaké vyprávění zajímavé, je nutné, aby obsahovalo něco pikantního, neobvyklého, vzrušujícího. Jedním z elementárních prožitků tohoto...

Tajemství DNA

V životě jsem neviděl Francise Cricka vystupovat skromně. [...] I když někteří z jeho nejbližších kolegů oceňovali, že mu to rychle zapaluje, a...

Komentáře a názory

Za dávných časů, za devaterými horami, ...

Řadu let již univerzity v bývalém Sovětském svazu neřídí stranické výbory. Tyto výbory tvořili lidé, jejichž úlohou bylo dohlížet, jak je sledována...

Nad knihou

Krajinná architektura

Podle mých zkušeností z přírodních věd vzniká na dobré vysoké škole nejméně třetina diplomových prací, které obohacují obor, o další třetině je...

Věda hledá duši

FRANCIS CRICK 1) : The Astonishing Hypothesis. The Scientific Search for the Soul. (Simon and Schuster, London 1994, 318 stran). Knihu v překladu...

O Čapkových hovorech s TGM, sborník

V Hovorech s TGM je pravda definována takto: Pravda je to, co bezpečně a kriticky víme, co je skutečnost uvědomělá (K. Čapek 1946). V. Chládková...

Jazykový koutek

ošetřit/ošetřovat

Zaslechnete-li náhodnou větu „Byl velmi dobře ošetřen“, budete mít patrně za to, že jde o nějakého nemocného nebo zraněného, resp. o jeho chorobu...

Mozaika

Leden ve vědě

První atom antihmotyVše začalo už r. 1928, kdy si slavný anglický fyzik Paul Dirac propočítal rovnice, ze kterých vyplývalo, že kromě záporně...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Vrabec studniční. Malý příspěvek k lidovému názvosloví ornithologickému. V Čáslavi je shora uvedené pojmenování velice běžné a obvyklé a náleží...

Diskuse

Bude zřízen geologický park Čertovy schody?

Diskuse týkající se těžby vápence v koněpruské oblasti u Berouna trvají řadu let a přinesly řadu oprávněných nároků ekologických aktivit, jako jsou...

Jak je tomu doopravdy s Maternovými pojmy

Autor recenze nejprve uvádí do obecné problematiky, a pak jednak reprodukuje, jednak komentuje některé myšlenky této knížky a klade otázky, zejména...

Jak je tomu doopravdy doopravdy

Když se začnou přivolávat autority a objevovat nadávky, signalizuje to vždy, že došly argumenty. Na to odpovídat nebudu, koho by to také zajímalo....

Evoluční biologie

O darwinizmuD. Povolný praví (Vesmír 74, 149, 1995/3), že „hlásit se k darwinizmu a zároveň požadovat ,testovatelnost hypotéz‘ jako kritérium jeho...

Výtvarné umění

Natura naturans

Protiklad natura naturans (příroda tvořivá) – natura naturata (příroda vytvořená) se připisuje Spinozovi (Etika 1,29), ale ten sám říká, že jej...

Dopisy čtenářů

Způsob života oddalující kalamitu

Jsem rád, že se socioložka H. Librová zapojila do diskuse o trvale udržitelném způsobu života, aby nás, ekology, nepřímo poučila, že v daném...

Věda a trvale udržitelný život

Koncepci trvale udržitelného života věnovaly sérii příspěvků i Listy 25, 3 - 32, 1995/5 (od E. Koháka, I. Dejmala, B. Moldana, J. Kellera, I....

Jíte rádi flavonoidy?

Zatímco větší část světové populace je v situaci, kdy si nemůže v jídle moc vybírat, šťastnější část lidstva má dost důvodů k přemýšlení nad tím,...

Životní minimum z pohledu bakterie

Evoluce je snad jedinou oblastí zájmu společnou všem biologům, protože nás zajímá, kde jsme se tu vzali. („Námi“ míním bakterie, sinice, řasy,...

Mořské plošiny

Náročnější než mrakodrapyMořské stavby jsou nám, suchozemcům, vzdálené a tak nám uniká, že jde patrně o nejnáročnější inženýrské konstrukce druhé...

Introdukce živočichů

Člověk je v současnosti zcela jistě nejvýznamnějším přírodním činitelem. Likviduje tropické pralesy, znečišťuje řeky, oceány a atmosféru, mění...

Chemické vlny v laboratoři i v přírodě

Chemická vlna je lokální koncentrační nehomogenita (nebo také lokální změna koncentrace reakčních složek), která se šíří vrstvou reakčního média....

Prvoci kmene Myxozoa novou skupinou vícebuněčných živočichů

Zavedení nové metody v jakémkoli vědeckém odvětví může nejen zpřesnit dosavadní znalosti, ale i úplně zpřeházet existující představy. V biologii...

O šíření signálů v živých organizmech

Ryba vyrábějící elektřinu vyvolává první konfliktHistorie našich znalostí o mechanizmech odpovědných za tento typ přenosu signálu v živých...

Cycliophora, nový živočišný kmen

Každoročně popisují zoologové tisíce nových druhů živočichů a zároveň je zařazují do příslušných rodů, čeledí, řádů a dalších níže či výše...

Botanik Josef Poelt

Zesnulý byl v několika málo posledních letech života emeritním profesorem Univerzity ve Štýrském Hradci. Jméno Štýrský Hradec mi nedá, abych...

Aktuality

Z odborných časopisů

Molekula roku 1995Americký časopis Science vyhlašuje od r. 1989 „molekulu roku“, byť to někdy vůbec žádné molekuly nebývají. Pro osvěžení paměti...

„Superkyseliny“ a karbokationty

Laureát Nobelovy ceny za chemii pro rok 1994 George A. Olah z Jihokalifornské univerzity v Los Angeles uvádí ve své nobelovské přednášce, která...

Veterinární anatom prof. Jan Kolda (26. 11. 1895 – 29. 11. 1958)

Loni koncem roku si Veterinární a farmakologická univerzita v Brně připomněla sté výročí narození akademika prof. MVDr. Jana Koldy, DrSc.,...

Nový přístup k léčbě obezity

Obezita, kterou trpí více než 40 % lidí v dospělé populaci, je definována jako patologické zvýšení tělesné hmotnosti podmíněné nadměrným hromaděním...

Peptid blokuje růst nádoru

Doroste-li nádorové ložisko velikosti několika milimetrů, začínají do něj prorůstat drobné cévy z okolí, přivádějící nádoru kyslík a potřebné...

Vůbec nejdražší lék

Už dnes máme problémy s léčbou dětí, které nerostou, protože mají nedostatek růstového hormonu. Cena roční léčby je čtvrt až půl milionu korun. Je...

Umělé pavoučí vlákno

Vezmeme-li si do ruky kteroukoliv knihu o pavoucích, určitě se v ní dočteme, jak úžasné a vzhledem ke svým vlastnostem nevídaně dokonalé vlákno...

Vpády energetických elektronů ze Slunce do horní poloviny ozonosféry

Zjistilo se, že příkon přenášený do horní poloviny ozonosféry relativistickými elektrony bývá o 3 až 4 řády větší než energie, kterou zde uvolňuje...

Může menšina ovlivnit většinu?

O tom, že německy mluvící většina ve Vídni ovlivnila jazyk české menšiny, ví kdekdo. Jak by ne, vždyť Češi tam žijí od středověku a byl by div,...

Nová úloha oxidu uhelnatého v metabolizmu

Oxid uhelnatý (CO) má podobně jako oxid dusnatý fyziologické účinky zprostředkované aktivací guanylátcyklázy, produkující tzv. „druhého posla“ –...