Watson James D.

James Dewey Watson (*6. 4. 1928 v Chicagu) sehrál klíčovou roli při objevu struktury DNA (1951–1953). Roku 1962 spolu s Francisem Crickem a Mauricem Wilkinsem získal Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu. V letech 1953–1976 působil na Kalifornské technice a na Harvardově univerzitě. Napomáhal při rozluštění čtyřpísmenného genetického kódu a při objevu úlohy mRNA, která přenáší genetickou informaci z buněčného jádra do cytoplazmy, kde je dále překládána do jazyka proteinů. V roce 1965 publikoval učebnici Molekulární biologie genu, která se stala nejužívanějším moderním biologickým textem. O tři roky později vychází i jeho osobní výpověď o úloze, kterou on i jeho spolupracovníci sehráli při odhalování struktury DNA (The Double Helix, česky Tajemství DNA, 1995).

Počet článků: 2

Svoboda nesouhlasit

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 388, 1998/7
Vesmír: Zdá se, že současná biologie spěje ke splynutí s chemií. Existují dnes ještě skutečné biologické problémy, které se nedají na chemii...
 

Tajemství DNA

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 169, 1996/3
V životě jsem neviděl Francise Cricka vystupovat skromně. [...] I když někteří z jeho nejbližších kolegů oceňovali, že mu to rychle zapaluje, a...