Fuchs Břetislav

 

Počet článků: 33

Jak rychle stárne mozek?

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 475, 1997/8
Pracovníci z Univerzity v St. Luis údajně zjistili pomocí pozitronové a magnetické rezonanční tomografie, že „zdravě stárnoucí“ mozek ztratí...
 

Evropská unie plánuje lacinější zdravotnictví

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 476, 1997/8
Tato instituce už vypracovala podle komisaře Pádraiga Flynna osm programů, které by měly snížit náklady na léčbu nemocí. Náklady zaznamenaly ve...
 

Nové možnosti léčby alkoholizmu

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 176, 1997/3
Alkohol patří spolu s tabákem k legálním drogám naší společnosti. Těžké nebezpečí alkoholu pro lidský organizmus je dobře známo. Vlády mnohých...
 

Syndrom „golfské války“ konečně objasněn?

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 116, 1997/2
Zdá se, že tento syndrom, kterým trpí údajně asi 300 tisíc golfských veteránů, byl vyvolán mezihrou tří chemikálií. Neurobiologové kolem Mohameda...
 

Vliv léků na řidiče motorových vozidel

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 57, 1997/1
Celosvětové statistiky došly k závěru, že asi 15 až 20 % mužů či žen si sedá za volant svého automobilu i v době, kdy jsou pod vlivem...
 

Ochota populace k očkovacím akcím klesá

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 476, 1996/8
Není žádným tajemstvím, že připravenost populace k očkovacím akcím je nízká až laxní. Důvody proč neočkovat jsou ve skutečnosti jen v těchto...
 

Dětská obrna celosvětově

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 355, 1996/6
Podle zprávy Světové zdravotnické organizace je počet nových případů dětské obrny (poliomyelitidy) rok od roku nižší. Zatímco v roce 1988 jich bylo...
 

Miliardové investice do transplantací vepřových orgánů

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 296, 1996/5
Přenos některých orgánů z člověka na člověka se už stal doslova rutinní metodou, počet transplantací vzrostl za poslední čtyři roky o víc než 20 %....
 

Plísní proti ateroskleróze?

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 236, 1996/4
Plísně z rodu Aspergillus nemají nijak dobrou pověst, neboť vedou především u imunosupresivních pacientů ke smrtelným infekcím. V poslední době se...
 

Syntetický kaučuk proti nádorům

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 237, 1996/4
Nádorový růst je optimálně zaručen jen tehdy, má-li dostatečný přívod kyslíku a živin krevní cestou. Pracovníci Vysoké technické školy...
 

Peptid blokuje růst nádoru

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 176, 1996/3
Doroste-li nádorové ložisko velikosti několika milimetrů, začínají do něj prorůstat drobné cévy z okolí, přivádějící nádoru kyslík a potřebné...
 

Poruchy sluchu u mladých lidí

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 115, 1996/2
Každý čtvrtý mladý muž ve věku 16 až 24 let trpí sluchovou poruchou, jejíž původ lze hledat v dlouhodobém poslechu nadměrně hlasité moderní hudby...
 

Ecstasy těžce poškozuje játra

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 117, 1996/2
Tato droga složitého chemického vzorce (viz M. Dundr: Původ a rozšíření drog, Vesmír 74, 189, 1995/4), nazývaná narkomany též „Adam“, XTC nebo...
 

Definice závislého kuřáka

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 535, 1995/9
Lze za něj považovat takového člověka, který odpoví “ano″ na tyto otázky: 1. vykouříte svoji první ranní cigaretu do 30 minut po procitnutí?, 2....
 

Jak definovat vývoj kuřácké kariéry?

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 416, 1995/7
První stadium představuje spokojený, konsonantní kuřák, druhé stadium nespokojený, disonantní kuřák, který začíná uvažovat o tom, že kuřáckých...
 

Úmrtnost dětí v zemích 3. světa

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 235, 1995/4
Podle odhadu Světové zdravotnické organizace (WHO) v těchto zemích umírá ročně víc než milion dětí na průjmový zánět střev, vyvolaný rotaviry....
 

Dožívají se vědci vyššího věku než ostatní populace?

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 175, 1995/3
Touto problematikou se zabývala jedna americká studie v roce 1954 a její výsledky byly podnětem pro sedm psychologů z Kalifornie, aby tuto otázku...
 

Kdy vlastně lze mluvit o obstipaci?

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 116, 1995/2
V našem kulturním okruhu se už u malých dětí vypěstoval jakýsi tolerantní trénink , podle něhož se považuje za normální alespoň jedna stolice...
 

Hypertoxický záškrt

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 707, 1994/12
Záškrt, dnes pomalu zapomenutá nemoc, prodělává svoji renezanci. V posledních třech letech registrovala Světová zdravotnická organizace 17 tisíc...
 

Orgánových dárců ubývá

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 708, 1994/12
K tomuto závěru se už došlo před několika lety a zmíněný negativní trend má stále vzrůstající tendenci. Přes všechno úsilí vypadá např. v Německu...
 
Strana: [1]  [2]