Vesmír: 1995/9

datum vydání: 5. 9. 1995

Úvodník

Kooperace nebo život

Svět by byl zrůdně jednoduchý, kdyby životní úspěch a zdar každého z nás nebyl ani omezován, ani podporován chováním druhých, kdyby byl tedy zcela...

Poznámky a glosy

Století rentgenu v medicíně

Při pokusech s katodovou trubicí začátkem listopadu 1895 nechal padesátiletý Wilhelm Conrad Röntgen na pracovním stole krabičku, do které...

Světové setkání Břicháčků v Nebrasce

Když jsme před časem dostali odkudsi z Nebrasky oznámení, podepsané Bob Brichacek, že se chystá setkání jmenovců, považovali jsme je za žert...

Nad knihou

ODILO IVAN ŠTAMPACH: Život, duch a všechno

O. Štampach je kněz s bohatou zkušeností podzemní církve, věznění a manuálních povolání. Jeho myšlení je jasné a jazyk přehledný. Nikde to tak...

IVAN ÚLEHLA: Vladimír Úlehla

Letos jsme se mohli několikrát setkat se jménem profesora Vladimíra Úlehly, biologa, filozofa a etnografa, jehož život kulminoval v první polovině...

EDWARD O. WILSON: Rozmanitost života

Když jsem se asi před rokem dozvěděl, že v edici “21″ nakladatelství Lidových novin má vyjít kniha s takovým názvem, obával jsem se, že půjde – jak...

Alternativní medicína, možnosti a rizika

Nakladatelství Grada – Avicenum vydalo úhledně vypravenou knížku autorského kolektivu, která se zabývá alternativní medicínou 1) . Věnuje pozornost...

Jazykový koutek

úmrtnost, smrtnost, smrtelnost

V odborném vyjadřování se dnes poměrně často setkáváme se substantivy zakončenými na -(n)ost. Jsou to slova jako nehodovost, úrazovost; nemocnost,...

Mozaika

Červenec ve vědě

Nejcitlivější detektor gravitačních vln se zrodil na Západoaustralské univerzitě v Nedlandsu. Jeho jádrem je ingot niobu o hmotnosti 1 500 kg...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Elektrický sníh. Jeden z předních meteorologů Spojených států, poručík spolkové armády John T. Finley, popisuje zcela zvláštní sněhovou bouři,...

Výtvarné umění

Čas tvořivý

Na počátku tohoto léta realizovali dva umělci, Jan Vágner z Prahy a Yvonne Christen ze Švýcarska, Projekt Emauzy. Oba umělci prostor...

Dopisy čtenářů

Vážená redakce,

se zájmem sledujeme diskusi o českém názvosloví světového ptactva. Zejména moji přátelé z kmene Ohu byli velmi potěšeni zjištěním, že všechny ty...

"Česko-moravské klání o zoologické názvy"

Od článků ve Vesmíru může čtenář takřka vždy očekávat určitý věcný obsah, logiku argumentace, držení se věci, přehled pro i proti. O to jsou...

Věda, ekologie a ideologie

Moc mě potěšil článek Davida Storcha: není žádná věda, která by rozhodla za nás, že chceme chránit biodiverzitu; živou přírodu nechceme chránit...

Genetika esenciální hypertenze

Statistické údaje Světové zdravotnické organizace řadí Českou republiku na jedno z předních míst v úmrtnosti na choroby srdce a cév, muži byli na...

Milankovičovy cykly

Již staří Indiáni vyčítali bělochům, že se tak moc starají o budoucnost, až jim uniká přítomnost. A skutečně se zdá, že nežijeme, jen se...

Čiňte dobro, oplácejte zlé zlým a včas odpouštějte

Jakmile je, ať už ve společenstvech lidských či přírodních, nějaký důležitý zdroj (energie, potěšení apod.) nedostatkový, a to on obvykle je,...

Oči po celém těle

O lidech s bystrým postřehem se často říká, že mají oči i vzadu. Je to ovšem jen obrazné rčení, ale genové inženýrství ukázalo na drozofile, že...

Historie morových epidemií

Když v nedávné době proběhly sdělovacími prostředky informace o výskytu plicního moru v Indii, vzbudily v části evropského obyvatelstva obavy. Ne...

První století rentgenových paprsků

Každý objev musí být připravený. Ke šťastné náhodě, díky níž se po 8. listopadu 1896 stalo jméno würzburgského univerzitního profesora Wilhelma...

Konfokální mikroskop

V uplynulých dvaceti letech zaznamenala optická mikroskopie pozoruhodný rozmach, a to jak v důsledku vysoké kvality nových objektivů navrhovaných...

Fínska skúsenosť s prevenciou srdcovocievnych ochorení

Veľkú časť obyvateľov Slovenskej a Českej republiky už v strednom veku ohrozujú chorobné zmeny na srdci a cievach, ktoré sa nakoniec prejavia...

Albert Einstein – vědec a filozof

Dva roky po vydání souboru Einsteinových článků a esejů pod již tradičním českým názvem “Jak vidím svět″ vyšla v nakladatelství Lidové noviny...

Korsika – ostrov děravých skal

Při prvním pohledu na Korsiku snadno pochopíme německého geografa Friedricha Ratzela, který ji v prvním nadšení nazval „pohoří v moři“. Za divokým...

Alchymie a chemie v islámském světě

Rozvoj vědeckého bádání v arabském či v širším slova smyslu islámském světě sehrál v různých obdobích středověku významnou roli. A tak arabský svět...

Tajemství transmutace

Tak si zaveršoval v “Knize dokonalého umění chymického″ nejvýznamnější český alchymista pan Bavor mladší Rodovský z Hustiřan (? 1526 – ? 1600)....

Aktuality

Odpadek klinickým zlatem?

Zdá se, že to, s čím se při porodu zacházelo jako s odpadkem, může poskytnout vyhlídky na život dětem s leukemií, a v budoucnu snad i s aidsem a...

Rakovina prostaty

Rakovině prsu byla věnována masivní pozornost zejména díky politické síle ženských hnutí. Rakovina prostaty je podle údajů American Cancer Society...

Ženský mozek

je zhruba o 10 % menší než mozek mužský. Proč to tak je, když inteligence obou pohlaví je stejná? Není žádný důvod věřit, že ženy mají méně...

Proč je zlato nejušlechtilejší kov?

Přestože zlato tvoří chemické sloučeniny a velmi stabilní slitiny s mnoha dalšími kovy, jeho povrch interaguje ze všech kovů nejméně s atomy plynů...

Dusík v oceánech

Nová data o koncentracích organického dusíku v dešťové vodě (včetně lokalit z území ČR) svědčí o tom, že organický vázaný dusík je všudypřítomnou...

Vrásky a pulzní CO2–laser

Myšlenku použít pulzní CO2–laser k ošetření pokožky prosazoval již r. 1992 profesor dermatologie Kalifornské univerzity v San Diegu Richard...

Klimatický záznam 1080 let dlouhý

V současné debatě o klimatických změnách jsou ceněny spolehlivé dlouhodobé záznamy o minulém klimatu země. Vyskytuje se však poměrně málo záznamů,...

G6PD – nedostatečnost a rezistence vůči malárii

Nejčastější enzymatickou poruchou u lidí je nedostatečnost enzymu s dlouhým názvem: glucoso–6–fosfát dehydrogenáza (G6PD). Postihuje asi 400...

530 000 dolarů na Slunci: Kjótská cena astrofyzikovi a chemikovi

Letos za vědu badatelskou obdržel kjótskou cenu astrofyzik Chushiro Hayashi za příspěvky k teorii vývoje hvězd a obecné teorii vzniku sluneční...

Epilepsie a GABA

Neurotransmiter GABA byl identifikován asi před 35 lety jako základní inhibiční přenašeč v mozku. A protože sloučeniny, které blokují syntézu GABA,...

Zlepšuje se k horšímu?

Chlorované uhlovodíky (CFC), které se dostanou do stratosféry, jsou slunečním ultrafialovým zářením rozloženy a vysoce reaktivní atom chloru se...

Život za extrémně nízkého pH

Dosud jsme věděli jen o 4 eukaryotických organizmech, které rostou i při pH kolem nuly. Jsou to: řasa Cyanidium caldarium, houby Acontium...

Nakolik škodí uložení kovu hlubokému oceánu?

Svět horečně řeší další katastrofu a už se ani nepamatuje na kontroverzi Shell Oil Company versus Greenpeace. Společnost se pod tlakem veřejnosti...

Definice závislého kuřáka

Lze za něj považovat takového člověka, který odpoví “ano″ na tyto otázky: 1. vykouříte svoji první ranní cigaretu do 30 minut po procitnutí?, 2....

Umělá inteligence v klinické biologii

V klinických laboratořích se zkoušejí a provozují zejména dva typy umělé inteligence, a to neuronové sítě a expertní systémy (Ann. Biol. Clin. 52,...

Krokodýlí slzy, krokodýlí krev

Každý ví, že krokodýlí slzy jsou výraz pro neupřímný pláč, snad proto, že krokodýlům slzí oči bez dojetí (ale kdo ví). Také je to termín pro silné...

Datlové kříží plány NASA

Start raketoplánu Discovery s retranslační družicí TDRS, naplánovaný na letošního 8. června, musil být odložen. Párek zlatých datlů (Colaptes...

Konkurence mezi ptáky a mravenci?

O mezidruhové konkurenci se většinou uvažuje v případě blízce příbuzných druhů organizmů, poněvadž se předpokládá, že hlavně tehdy budou mít...

Ani elektromobil? ...

Science z 19. května (268; 953, 955, 979; 1995) přináší nové pohledy na ekologii motorových vozidel. Především se ukázalo, že špatně seřízený nový...

Nechlubme se před polskými lingvisty!

Mladý krakovský lingvista Dariusz Galasiňski vypracoval doktorskou disertaci o chlubení se jako presvazivním (volně přeloženo “přemlouvacím″) aktu....

Je zmes skutočne lepšia ako jej súčasti?

Jednou z príčin aterosklerózy, ale aj predčasného starnutia je zvýšená oxidácia lipidov. Antioxidatívne súčasti stravy, ktoré chránia tukové látky...

25 milionů let staré bakterie obživly

Bakterie patří mezi nejjednodušší buněčné formy života. V nepříznivém prostředí dokážou zesílit svůj bílkovinný obal a dehydratovat a stabilizovat...

Alois Myslivec

27. prosince 1994 zemřel po krátké nemoci prof. Dr. Ing. Alois Myslivec v neuvěřitelném věku 97 let. Alois Myslivec se narodil 11. 1. 1898...